OTANT�K TA�

Gerçek Doğal Taşlar

V MAKALELER
Gerçek Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Gerçek Doğal Taşlar
  • MAKALE

Gerçek Doğal Taşlar üretildiği rezervler tabakalanma yönüne ve konumuna uygun bir üretim yöntemi ile kazanılmaktadır. Üretilen taşlardan alınan numuneler üzerinde bazı testler

Gerçek Doğal Taşlar

Gerçek Doğal Taşlar

yapılarak ve taşların fiziksel ve mekaniksel özellikleri tespit edilerekstandartlara uygunlukları ve en uygun kullanım alanları belirlenebilmektedir.Mermer gibi kullanılan tüm doğal taşlar, sert bir yapı malzemesi olduklarından iklim koşullarından ve ısı değişikliklerinden aşırı derecede etkilenmez özelliktedirler.Cilalı ürünler uzun yıllar parlaklığını koruyabilen bir yapıya sahip oldukları için herhangi bir bakım gerektirmezler ve temizlikleri oldukça kolay uygulanabilmektedir. Bu nedenle doğal taşlar servis ömürleri bakımından diğer yapı
malzemelerine karşı belirlgin bir üstünlüğe sahiptirler.Döşeme ve kaplama dışında binaların iç ve dış mekânların da gerçekleştirilecek uygulamalar için de uygunluk gösteren bu doğal yapı ve kaplama malzemesi;cilalama, çekiçleme ve eskitme gibi çok çeşitli yüzey şekillendirme uygulamaları sayesinde hiçbir malzemenin sağlayamayacağı dayanıklılık ile zengin bir tasarımseçeneği oluşturmaktadır. Özellikle eski dönemlerde hamam mimarisi denildiği zaman akla gelen mermer, iç ve dış mekânlarda uygulama sonucu elde edilen görüntü ve renk çeşitliliği ile oldukça dekoratif bir malzeme olduğundan günümüzde de yaygın olarak tercih edilmektedir.Mimarlar ve mühendisler, taşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerini göz önündebulundurarak, bu özellikleri standartlarla karşılaştırarak ve tecrübelerini de ortaya koyarak uygulama alanına uygun olan doğal taşı, uygun yüzey işlemini, uygun
kalınlığı ve derz tasarımını belirlemektedirler. Ancak günümüzde bu konuda yeterli seçim ve tasarım yöntemleri geliştirilmediği için bazı uygulamalarda yanlış doğal taş seçimi nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir.

Sertliklerine Göre Gerçek Doğal Taşların Sınıflandırılması

Gerçek doğal taşlar, sahip oldukları yüzey sertliğine göre de sınıflandırılabilmektedir. Çizilebilirlik esasına göre ve en yaygın mineral sertlik özellik belirleme yöntemi Mohs skalasına göre belirlenen sertlik değeri doğal taşın kesilebilirliği ve işlenebilirliği’nin yanı sıra cila alma kapasitesini de etkileyen bir özelliktir. Örneğin sert taşlar grubuna giren kayaçlar zor kesilebilme ve yüksek kesim maliyetleri gibi olumsuz özelliklerine karşılık, düzgün yüzeyli plakalar elde edilmesi ve iyi cila kabul etmeleri gibi avantajları da taşımaktadırlar.. de doğal taşları sertlik özelliklerine göre sınıflandırılması verilmektedir.

Doğal taşlar uygulama alanları belirlenirken ya da uygulama yerine göre doğal taş seçileceğinde öncelikle doğal taşların kimyasal, fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için uygulamacı mimar veya mühendisin her uygulama yeri için bazı testleri yaptırması ve sonuçları değerlendirmesi gerekmektedir. Aşağıda her uygulama yeri için ayrı ayrı yapılması gereken testler verilmiştir:

Gerçek Doğal Taşlar’ın Teknolojik Ürün Özellikleri

Kesilebilme Özellikleri
Kayaların makinalarda kesilme özellikleri sertliklerine bağlıdır. Ocak doğal taşların

Gerçek Doğal Taş

Gerçek Doğal Taşsertliklerine göre makina’lar saptanarak kesim işlemleri

gerçekleşir. Kesim hızları fazla olan makina’lar sert kayalarda kesim yapılmaya
çalışılırsa ürün kenarlarında pürüzlerin gözlenmesi olağandır.

Parlaklık
Parlaklık mineral yüzeylerinden yansıyan ışınların konumlarına bağlıdır. Parlaklık
şiddeti mineralin saydamlık ve yansıtma derecesine ve kristal yapısına bağlıdır.
Kuvars kristallerine gelen ışınlar, kırılarak mineral içine girerler. Opak mineraller
ışınları yansıtarak parlak bir konum sunarlar. Kristal yüzeyleri ve dilinim düzgünlüğü
ile pürüzsüz olmaları parlaklığa işarettir.
Saydamlık
Minerallerin ışığı geçirme özelliklerine bağlıdır. Saydam, yarı saydam ve opak
terimleri ile ifade edilirler. Mineral kalınlıklarının azalmaları, inklüzyonları,
ayrışmaları ve dilinim yüzeyleri saydamlıklarının azalmasına işarettir. Feldspatlar,
plajioklazlar ve mafik mineraller yarı saydam ve opak özelliktedir.

Gerçek Doğal Taşlar

V MAKALELER
Gerçek Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Gerçek Doğal Taşlar
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Gerçek Doğal Taşlar üretildiği rezervler tabakalanma yönüne ve konumuna uygun bir üretim yöntemi ile kazanılmaktadır. Üretilen taşlardan alınan numuneler üzerinde bazı testler

Gerçek Doğal Taşlar

Gerçek Doğal Taşlar

yapılarak ve taşların fiziksel ve mekaniksel özellikleri tespit edilerekstandartlara uygunlukları ve en uygun kullanım alanları belirlenebilmektedir.Mermer gibi kullanılan tüm doğal taşlar, sert bir yapı malzemesi olduklarından iklim koşullarından ve ısı değişikliklerinden aşırı derecede etkilenmez özelliktedirler.Cilalı ürünler uzun yıllar parlaklığını koruyabilen bir yapıya sahip oldukları için herhangi bir bakım gerektirmezler ve temizlikleri oldukça kolay uygulanabilmektedir. Bu nedenle doğal taşlar servis ömürleri bakımından diğer yapı
malzemelerine karşı belirlgin bir üstünlüğe sahiptirler.Döşeme ve kaplama dışında binaların iç ve dış mekânların da gerçekleştirilecek uygulamalar için de uygunluk gösteren bu doğal yapı ve kaplama malzemesi;cilalama, çekiçleme ve eskitme gibi çok çeşitli yüzey şekillendirme uygulamaları sayesinde hiçbir malzemenin sağlayamayacağı dayanıklılık ile zengin bir tasarımseçeneği oluşturmaktadır. Özellikle eski dönemlerde hamam mimarisi denildiği zaman akla gelen mermer, iç ve dış mekânlarda uygulama sonucu elde edilen görüntü ve renk çeşitliliği ile oldukça dekoratif bir malzeme olduğundan günümüzde de yaygın olarak tercih edilmektedir.Mimarlar ve mühendisler, taşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerini göz önündebulundurarak, bu özellikleri standartlarla karşılaştırarak ve tecrübelerini de ortaya koyarak uygulama alanına uygun olan doğal taşı, uygun yüzey işlemini, uygun
kalınlığı ve derz tasarımını belirlemektedirler. Ancak günümüzde bu konuda yeterli seçim ve tasarım yöntemleri geliştirilmediği için bazı uygulamalarda yanlış doğal taş seçimi nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir.

Sertliklerine Göre Gerçek Doğal Taşların Sınıflandırılması

Gerçek doğal taşlar, sahip oldukları yüzey sertliğine göre de sınıflandırılabilmektedir. Çizilebilirlik esasına göre ve en yaygın mineral sertlik özellik belirleme yöntemi Mohs skalasına göre belirlenen sertlik değeri doğal taşın kesilebilirliği ve işlenebilirliği’nin yanı sıra cila alma kapasitesini de etkileyen bir özelliktir. Örneğin sert taşlar grubuna giren kayaçlar zor kesilebilme ve yüksek kesim maliyetleri gibi olumsuz özelliklerine karşılık, düzgün yüzeyli plakalar elde edilmesi ve iyi cila kabul etmeleri gibi avantajları da taşımaktadırlar.. de doğal taşları sertlik özelliklerine göre sınıflandırılması verilmektedir.

Doğal taşlar uygulama alanları belirlenirken ya da uygulama yerine göre doğal taş seçileceğinde öncelikle doğal taşların kimyasal, fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için uygulamacı mimar veya mühendisin her uygulama yeri için bazı testleri yaptırması ve sonuçları değerlendirmesi gerekmektedir. Aşağıda her uygulama yeri için ayrı ayrı yapılması gereken testler verilmiştir:

Gerçek Doğal Taşlar’ın Teknolojik Ürün Özellikleri

Kesilebilme Özellikleri
Kayaların makinalarda kesilme özellikleri sertliklerine bağlıdır. Ocak doğal taşların

Gerçek Doğal Taş

Gerçek Doğal Taşsertliklerine göre makina’lar saptanarak kesim işlemleri

gerçekleşir. Kesim hızları fazla olan makina’lar sert kayalarda kesim yapılmaya
çalışılırsa ürün kenarlarında pürüzlerin gözlenmesi olağandır.

Parlaklık
Parlaklık mineral yüzeylerinden yansıyan ışınların konumlarına bağlıdır. Parlaklık
şiddeti mineralin saydamlık ve yansıtma derecesine ve kristal yapısına bağlıdır.
Kuvars kristallerine gelen ışınlar, kırılarak mineral içine girerler. Opak mineraller
ışınları yansıtarak parlak bir konum sunarlar. Kristal yüzeyleri ve dilinim düzgünlüğü
ile pürüzsüz olmaları parlaklığa işarettir.
Saydamlık
Minerallerin ışığı geçirme özelliklerine bağlıdır. Saydam, yarı saydam ve opak
terimleri ile ifade edilirler. Mineral kalınlıklarının azalmaları, inklüzyonları,
ayrışmaları ve dilinim yüzeyleri saydamlıklarının azalmasına işarettir. Feldspatlar,
plajioklazlar ve mafik mineraller yarı saydam ve opak özelliktedir.