OTANT�K TA�

Kehribar Taşı Tesbih

V MAKALELER
Kehribar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kehribar Taşı Tesbih
  • MAKALE

Kehribar Taşı Tesbih

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan eklem bacaklıların tümü bitkilerin üzerinde ve ağaç kabuklarının altında yaşayan en yaygın “mahkumlar”dır. Kehribar Taşı Tesbih içerisinde tropikal ya da subtropikal (yarı tropikal) olarak 267 tür örümcek bulunmaktadır. Kehribar Taşı Tesbih parçaları içerisinde ağaç partikülleri ile örümceklerin kendi aktivitelerinin bir ürünü olan ince ağlar, çiy taneleri ve hatta hayvanların yakaladıkları avlar bulunabilir.34

Kehribar

Kehribar Taşı Tesbih

Hamburg Üniversitesi Jeoloji ve Paleontoloji bölümünden Profesör J. Wunderlich, önceden bilinmeyen bazı örümcek türlerinin ilk örneklerini bulmuştur. O dönemden itibaren bu örümcek türleri sahibinin adı olan “Sosybius Mizgirisi” olarak adlandırılmıştır. Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan diğer eklembacaklılar, akrepler ve kenelerdir.35

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde kanatlı böceklerin keşfi oldukça değişken olmuştur. Bu böceklerden bazıları örneğin düz kanatlılar en nadir bulunan türdür, çift kanatlılar ise reçine içerisine dahil olan hayvan türlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan bitki parçaları ise genellikle küçük yapraklar, iğneler, çiçekler veya çiçek parçaları; bazen de ince dallar ya da meyvelerdir. Yeraltındaki bitkilerin subtropikal iklimde yetişen kızılyaprakları, açıktohumluların ise çam iğneleri Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunabilir. Kapalı tohumluların Kehribar Taşı Tesbih içerisinde en çok bulunan türleri ise meşe, kayın ve Akçaağaç parçalarıdır. Bununla birlikte çok sayıda eşeysiz spor, özellikle mantar, yeşil yosun ve polenler de Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunmaktadır. 36

Kehribar Taşı Tesbih içinde bir sinek Bitkiler ve eklembacaklıların yanında çok nadir olmakla birlikte diğer hayvanlar ve parçaları, bazı oligosenler, kancalı kurtlar ve diğer küçük solucanlar ve 9 yumuşakça türüne de rastlanmıştır. Vilnius’ta bir müzede içerisinde salyangozun kabuğu olan tek bir Kehribar Taşı Tesbih örneği sergilenmektedir.
Doğal Kehribar Taşı Tesbih parçalarını gözlemleyerek reçinelerin nasıl damladığını ya da aktığını anlayabiliriz. Bazı Kehribar Taşı Tesbihlerin damlaları düzgün şekillidir, diğerleri sarkıtlar halinde katılaşmıştır, reçinelerin büyük kısmı ağaç gövdesinden ayrılmış, parçalar halinde sertleşmiş, ağaç kabuklarının altında ya da ağaç gövdesinde de birleşmiştir.

Kehribar Taşı Tesbih iki morfolojik türü bulunmaktadır. Biri ağaç kabuğu ve dallarının farklı yerlerinde ilk reçine ile oluşan alt mercek, diğeri ise Kehribar Taşı Tesbihin yere dökülmesi ile oluşan yüzeysel sarkıtlar halindeki damlalardır. Kehribar Taşı Tesbihin %80’i yüzeysel oluşumludur. Birleşimlerin çoğu bu yolla oluşur. İyi görünümlü morfolojik Kehribar Taşı Tesbih türleri çok nadir bulunur. Sadece kırılan ya da sürtülen Kehribar Taşı Tesbihlerin parçalarına rastlanır. Kendine özgü özellikleri bilindiğinde türleri belirlemek daha kolay olur. Gövde içinde reçineler diğerlerinden ayrı, özel bir kanalda ve sıkıştırılmış biçimde bulunmaktadır. Bu nedenle kanallar kırıldığında kolayca akabilmektedirler.37

Ağaç mercekleri (2%) Reçineler sıkıştırıldığından ve dış etkilerden uzak olduklarından saydamdırlar. Ağaç kabuğunun altındaki mercekler (7%) Reçineler yırtılan kabuğun altından akarken oluşmaktadır. Ağaç kabuğunun oyuntusu, reçinenin dış şeklini oluşturur. Büyütken doku liflerinin izlerine genellikle ağaç kabuğunun altındaki merceklerin yüzeyinde rastlanmaktadır.

Ağaç kabuğu Kehribar Taşı Tesbih (3%) Kalın ağaç kabuğunda ince tabakalar yana çekildiği zaman oluşmaktadır. Ağaç kabuğundaki Kehribar Taşı Tesbih mercekleri ince tabakaların yana çekilmesi ile oluşan kendilerine özgü düzensiz bir dış hatta sahiptirler. Her iki yanındaki izler de kendilerine özgüdür: diğer tarafı aynı şekilde içine çökük şekildedir.

Kehribar Taşı Tesbih sarkıtları (12%) Mikro ve makro sarkıtlar olarak bölünmüşlerdir. Mikro sarkıtlar, “Kehribar Taşı Tesbih içinde Kehribar Taşı Tesbih” olarak, makro sarkıtlar içinde bulunan reçineleri akıtır. Makro sarkıtlar ise kırılan ağaç parçasından süzülen reçinelerden oluşmaktadır. Makro sarkıtlar bitkilerin ve büyükbaş hayvanların kalıntılarının içerisinde oluşur; tüm birleşimlerin %95’inden fazlası bunların içinde bulunmaktadır. Sarkıtların büyük çoğunluğu, onların kalın dalda tutundukları(2-8 cm çapında) anlamına gelen göz alıcı belirtilere sahiptir.

Kehribar Taşı Tesbih damlaları (5%) Ağaç kabukları ve sarkıtlar arasından akan reçinelerin büyük damlalar halinde ayrılması. Farklı boyutlarda olabilirler; tutunabilirlikleri farklıdır ve genellikle deforme olmuş yapıları vardır. Düşerek düzleşen damlalar en çok rastlanılan türlerdendir(yaklaşık %30). Düzgün şekilli damlalar çok nadir bulunmaktadır. Ancak dalların arasından akan reçineler şekillendiğinde ya da suya düştüklerinde düzgün şekil alabilirler38.

Ağaç gövdesi Kehribar Taşı Tesbihi, çok sayıda ve farklı çeşitlerde bulunan morfolojik Kehribar Taşı Tesbih türlerindendir(%58). Ağaç gövdesinin yüzeyinden akan reçineler, yavaşça akarken büyük yığınlar halinde birikirler. Güneş ışığı ile çok kez eriyip katılaşırlar. Uçucu bileşenler, ısı yoluyla gaz haline dönüşürler ancak bataklıktaki reçine kütlelerinde uçucu maddenin tamamı gaz haline dönüşmez. Ağaç gövdesinin arasından akarken farklı renklerde reçineler meydana gelir, bu da yüzeysel Kehribar Taşı Tesbihin çok çeşitli renklerde dokulara sahip olmasının nedenidir. Bilinen en büyük Kehribar Taşı Tesbih parçası bir ağaç gövdesi Kehribar Taşı Tesbihidir. (birkaç kg ağırlığında)39

Kehribar Taşı Tesbih

V MAKALELER
Kehribar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Kehribar Taşı Tesbih
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Kehribar Taşı Tesbih

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan eklem bacaklıların tümü bitkilerin üzerinde ve ağaç kabuklarının altında yaşayan en yaygın “mahkumlar”dır. Kehribar Taşı Tesbih içerisinde tropikal ya da subtropikal (yarı tropikal) olarak 267 tür örümcek bulunmaktadır. Kehribar Taşı Tesbih parçaları içerisinde ağaç partikülleri ile örümceklerin kendi aktivitelerinin bir ürünü olan ince ağlar, çiy taneleri ve hatta hayvanların yakaladıkları avlar bulunabilir.34

Kehribar

Kehribar Taşı Tesbih

Hamburg Üniversitesi Jeoloji ve Paleontoloji bölümünden Profesör J. Wunderlich, önceden bilinmeyen bazı örümcek türlerinin ilk örneklerini bulmuştur. O dönemden itibaren bu örümcek türleri sahibinin adı olan “Sosybius Mizgirisi” olarak adlandırılmıştır. Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan diğer eklembacaklılar, akrepler ve kenelerdir.35

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde kanatlı böceklerin keşfi oldukça değişken olmuştur. Bu böceklerden bazıları örneğin düz kanatlılar en nadir bulunan türdür, çift kanatlılar ise reçine içerisine dahil olan hayvan türlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunan bitki parçaları ise genellikle küçük yapraklar, iğneler, çiçekler veya çiçek parçaları; bazen de ince dallar ya da meyvelerdir. Yeraltındaki bitkilerin subtropikal iklimde yetişen kızılyaprakları, açıktohumluların ise çam iğneleri Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunabilir. Kapalı tohumluların Kehribar Taşı Tesbih içerisinde en çok bulunan türleri ise meşe, kayın ve Akçaağaç parçalarıdır. Bununla birlikte çok sayıda eşeysiz spor, özellikle mantar, yeşil yosun ve polenler de Kehribar Taşı Tesbih içerisinde bulunmaktadır. 36

Kehribar Taşı Tesbih içinde bir sinek Bitkiler ve eklembacaklıların yanında çok nadir olmakla birlikte diğer hayvanlar ve parçaları, bazı oligosenler, kancalı kurtlar ve diğer küçük solucanlar ve 9 yumuşakça türüne de rastlanmıştır. Vilnius’ta bir müzede içerisinde salyangozun kabuğu olan tek bir Kehribar Taşı Tesbih örneği sergilenmektedir.
Doğal Kehribar Taşı Tesbih parçalarını gözlemleyerek reçinelerin nasıl damladığını ya da aktığını anlayabiliriz. Bazı Kehribar Taşı Tesbihlerin damlaları düzgün şekillidir, diğerleri sarkıtlar halinde katılaşmıştır, reçinelerin büyük kısmı ağaç gövdesinden ayrılmış, parçalar halinde sertleşmiş, ağaç kabuklarının altında ya da ağaç gövdesinde de birleşmiştir.

Kehribar Taşı Tesbih iki morfolojik türü bulunmaktadır. Biri ağaç kabuğu ve dallarının farklı yerlerinde ilk reçine ile oluşan alt mercek, diğeri ise Kehribar Taşı Tesbihin yere dökülmesi ile oluşan yüzeysel sarkıtlar halindeki damlalardır. Kehribar Taşı Tesbihin %80’i yüzeysel oluşumludur. Birleşimlerin çoğu bu yolla oluşur. İyi görünümlü morfolojik Kehribar Taşı Tesbih türleri çok nadir bulunur. Sadece kırılan ya da sürtülen Kehribar Taşı Tesbihlerin parçalarına rastlanır. Kendine özgü özellikleri bilindiğinde türleri belirlemek daha kolay olur. Gövde içinde reçineler diğerlerinden ayrı, özel bir kanalda ve sıkıştırılmış biçimde bulunmaktadır. Bu nedenle kanallar kırıldığında kolayca akabilmektedirler.37

Ağaç mercekleri (2%) Reçineler sıkıştırıldığından ve dış etkilerden uzak olduklarından saydamdırlar. Ağaç kabuğunun altındaki mercekler (7%) Reçineler yırtılan kabuğun altından akarken oluşmaktadır. Ağaç kabuğunun oyuntusu, reçinenin dış şeklini oluşturur. Büyütken doku liflerinin izlerine genellikle ağaç kabuğunun altındaki merceklerin yüzeyinde rastlanmaktadır.

Ağaç kabuğu Kehribar Taşı Tesbih (3%) Kalın ağaç kabuğunda ince tabakalar yana çekildiği zaman oluşmaktadır. Ağaç kabuğundaki Kehribar Taşı Tesbih mercekleri ince tabakaların yana çekilmesi ile oluşan kendilerine özgü düzensiz bir dış hatta sahiptirler. Her iki yanındaki izler de kendilerine özgüdür: diğer tarafı aynı şekilde içine çökük şekildedir.

Kehribar Taşı Tesbih sarkıtları (12%) Mikro ve makro sarkıtlar olarak bölünmüşlerdir. Mikro sarkıtlar, “Kehribar Taşı Tesbih içinde Kehribar Taşı Tesbih” olarak, makro sarkıtlar içinde bulunan reçineleri akıtır. Makro sarkıtlar ise kırılan ağaç parçasından süzülen reçinelerden oluşmaktadır. Makro sarkıtlar bitkilerin ve büyükbaş hayvanların kalıntılarının içerisinde oluşur; tüm birleşimlerin %95’inden fazlası bunların içinde bulunmaktadır. Sarkıtların büyük çoğunluğu, onların kalın dalda tutundukları(2-8 cm çapında) anlamına gelen göz alıcı belirtilere sahiptir.

Kehribar Taşı Tesbih damlaları (5%) Ağaç kabukları ve sarkıtlar arasından akan reçinelerin büyük damlalar halinde ayrılması. Farklı boyutlarda olabilirler; tutunabilirlikleri farklıdır ve genellikle deforme olmuş yapıları vardır. Düşerek düzleşen damlalar en çok rastlanılan türlerdendir(yaklaşık %30). Düzgün şekilli damlalar çok nadir bulunmaktadır. Ancak dalların arasından akan reçineler şekillendiğinde ya da suya düştüklerinde düzgün şekil alabilirler38.

Ağaç gövdesi Kehribar Taşı Tesbihi, çok sayıda ve farklı çeşitlerde bulunan morfolojik Kehribar Taşı Tesbih türlerindendir(%58). Ağaç gövdesinin yüzeyinden akan reçineler, yavaşça akarken büyük yığınlar halinde birikirler. Güneş ışığı ile çok kez eriyip katılaşırlar. Uçucu bileşenler, ısı yoluyla gaz haline dönüşürler ancak bataklıktaki reçine kütlelerinde uçucu maddenin tamamı gaz haline dönüşmez. Ağaç gövdesinin arasından akarken farklı renklerde reçineler meydana gelir, bu da yüzeysel Kehribar Taşı Tesbihin çok çeşitli renklerde dokulara sahip olmasının nedenidir. Bilinen en büyük Kehribar Taşı Tesbih parçası bir ağaç gövdesi Kehribar Taşı Tesbihidir. (birkaç kg ağırlığında)39