OTANT�K TA�

Kösem Sultan Bileklikleri

V MAKALELER
Kösem Sultan Bileklikleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • kösem sultan bileklikleri
  • MAKALE

Kösem Sultan Bileklikleri

Kösem Sultan Bileklikleri, her konuda güya padişahını, devletin ikbalini düşünüyor gibi davranıp oğluna yapması ve yapmaması gerekenler konusunda telkinlerde bulunur. Aslında kurtarmak istediği ikbal kendisininkidir. Sultan Murat annesinin sözleri doğrultusunda hareket ederek yanlış üstüne yanlış yapar ve kendi kuyusunu kendisi kazar.

Sonunda yeniçeriler gidişattan memnun olmadıkları için ayaklanma çıkarırlar ve Sultan Murat’ın en yakın arkadaşlarının kellesini isterler. Kösem Sultan Bileklikleri burada da devreye girer padişahın varlığı korumak için birçok masum insanın canına kıydırır.

Kösem Sultan Bileklikleri

Kösem Sultan Bileklikleri

Sultan Murat, Kösem Sultan Bileklikleri’ın üzerine sigara ve içkiye yasak getirir. Bu arada yasağı çiğneyenler öldürülür. Sultan Murat, o kadar kendini kaybeder ki, herhangi bir şeyden dolayı kızdığı birini dahi ölüme mahkûm eder hale gelir. Halk hem Sultan Murat’a hem de onu parmağında oynatan Kösem Sultan Bileklikleri‘a öfke duymaya başlar.
Kösem Sultan Bileklikleri oğlunu tam istediği gibi yönetmiştir. Oğlunu her zaman kendisine muhtaç bırakmış, böylelikle her konuda kendisine danışmasını sağlamıştır. Sultan Murat kadına düşkün değildir ama olayları değerlendirip karar veremeyişi ve korkaklığı yüzünden hiçbir şeyi validesine danışmadan, onun olurunu almadan yapamaz. Onun öğrettiği şeyleri yapar.
Masum iki kardeşin, Şehzade Bayezid ve Süleyman’ın kanlarına girmesi de yine Valide Kösem Sultan Bileklikleri’ın fitneleriyle olmuştur. Kösem Sultan Bileklikleri’ın kendisinden olmayan bu şehzadeler, bir gün tahtın başına geçebileceğinden kendisi için tehlike arz etmektedirler. Böyle bir şeyin olması durumda da kendisi valide sultanlığa, ihtişama, mücevherlere veda edip eski sarayda sıradan bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Oysa Kösem Sultan Bileklikleri, valide sultanlığı elinden kaçırmak istemez, bu uğurda da en acımasız yönüyle hareket etmeye kararlıdır.
Kösem Sultan Bileklikleri ile dördüncü Murat’ın istekleri çatıştığı zaman Sultan Murat validesine karşı sert olmaya ve onu dinlememeye başlar. Sultan Murat artık kendi başına da kötüdür. İşlediği cinayetler yüzünden halk ondan nefret etmiştir. Kösem Sultan Bileklikleri bile oğlunun kendisini ve kardeşlerini öldürmesinden dolayı korkmaktadır. Bu korkusu oğlu Kasım’ın öldürülmesiyle gerçeğe dönüşür.
Sultan Murat Kösem Sultan Bileklikleri’ın etkisiyle harem âlemine kendisini kaptırmamışsa da yine onun etkisiyle devamlı sarhoş gezer hale gelmiştir. Ayık bir anı yok gibidir. Her halükarda onu ahlaki açıdan düşük bir insan yapmıştır. Tamamen kendini düşünerek yaptığı şey imparatorluğu zor duruma sokmuştur. Kösem Sultan Bileklikleri ondan hem korkar hem nefret eder hale gelmiştir. Hatta onu zehirlemeyi bile aklından geçirmiştir.
“Hekimbaşı Emir Çelebi huzurundan çıkarken Kösem onun ardından bir müddet dalgın baktı ve sonra dişlerini gıcırdatarak: ‘Elinde üç müthiş zehir bulunan adam… Ne düşünürsün, koy, ikisi de gebersin… Yusuf da Murad da…’ diye mırıldandı.”218

Kösem Sultan Bileklikleri ile Sultan Murat’ın araları oldukça bozulmuştur. Sultan Murat aldığı hiçbir kararda Kösem Sultan Bileklikleri’a danışmamaya veya onun söylediklerinin tam tersini yapmaya başlayınca valide sultan ile Sultan Murat’ın arası açılmıştır.
Sultan Murad bir hastalık sonucu ölür ve Kösem Sultan Bileklikleri sözünü geçirecek yeni bir padişaha kavuştuğundan mutlu olur.

Ş ehzade İbrahim yıllardır, hücresinde kardeşi Kasım gibi öldürüleceği günü beklemiştir. Padişahlık müjdesi verildiğinde de ilkin inanmamış, bir komplo olduğunu düşünmüştür. Onu ikna eden, anne şefkatini göstererek rahatlatan Kösem Sultan Bileklikleri olmuştur.
Kösem Sultan Bileklikleri, yeni padişah olan oğlu üzerinde de hâkimiyet kurmak düşüncesiyle ona yaklaşır. Öncelikle kendine en yakın kişiyi Sultan İbrahim’e vezir seçer. Böylece devlet işlerinde daha rahat söz hakkına sahip olacağını düşünür.

Kösem Sultan Bileklikleri, Murat’ı haremden uzak tutmakla yaptığı hatayı anlayınca aynı şeyi Sultan İbrahim üzerinde denemez. Aksine ona en güzel kızları kendi elleriyle sunar. Fakat hapishane günlerinde Sultan İbrahim’i yalnız bırakmayan Şebsafa adındaki cariyeyi saraydan alelacele uzaklaştırır. Çünkü Şebsafa çok güzel ve hırslı bir kızdır. Kendisini ikinci plana atarak padişahın aklına ve gönlüne hâkim olabilecek bir kızdır. Kösem Sultan Bileklikleri’ınsa sarayda ondan daha güçlü olacak bir kadına tahammülü olamadığı için onu bahaneler bularak saraydan gönderir.
Sultan İbrahim gönlünü Hatice Turhan adındaki bir cariyeye kaptırır. Turhan Sultan, Şehzade Mehmet’i doğurduktan sonra Kösem Sultan Bileklikleri’ın yakın ilgisini görür. Kösem Sultan Bileklikleri torununa ve gelinine bütün sevgisini verir. Onlara sevgi göstermesinin ardında yatan gerçek neden ise ileride, torunu tahta geçtiğinde, saray dışına atılmamak, devletin idaresini elinde tutmaktır. Kösem Sultan Bileklikleri’ın torununa gösterdiği bu yakın ilgi sarayda ona zıt olan kişilerin dedikodu çıkarmasına neden olur. Kösem Sultan Bileklikleri’ın torununu tahta geçirmek niyetinde olduğu söylentileri padişahın kulağına kadar gelmiştir.
Turhan Sultan, tam da Kösem’in istediği gibi sakin, sözünü dinletebileceği bir kızdır. Onun padişah üzerinde etkin olmaması kendisi için avantaj olacaktır. Ama umduğunu bulamaz. Çünkü Sultan İbrahim Valide Kösem Sultan Bileklikleri’ın boyunduruğuna girmemek niyetindedir. Her dediğini geri çevirir ve onun söylediklerini dinlemez. Tahta oturduğu andan itibaren devlet işlerine kadınları karıştırmamaya dair karar almıştır. Valide sultanın ısrarla her işe karışmak istemesi onu sinirlendirir. O da tıpkı Sultan Murat gibi annesinden nefret etmeye başlar. Kösem Sultan Bileklikleri padişah üzerindeki otoritesini kaybettiği ve bunu anladığı an, hâkimiyet kuracağı başka bir beyin, başka birbeden bulup mevcut padişahı yok etme çabası içine girer. Daha önce yeniçerilerin Sultan Murat’a yaptığını şimdi de Sultan İbrahim’e yapmayı tasarlar. Arkasına yeniçerileri de alarak uygun bir zamanda Sultan İbrahim’e beklenen darbeyi vurur. Oğlunu önce hapsettirir, daha sonra da tehlikeli olabileceğini düşünerek ölüm fermanını yazdırır.

Kösem Sultan Bileklikleri yenilgi görmemek, hep yenmek ve iktidarda kalmak için kendi oğlunun canına kıymaktan çekinmemiştir. Oysa daha öce Sultan Murat’ın onu öldürmesine izin vermemiş ve bu sayede valide sultan olarak sarayda kalabilmiştir. Yaptığı bu davranıştan da onun oğullarını yalnızca kendi selameti için koruduğu ve sevdiği anlaşılır.
Sultan İbrahim imparatorluğun karışıklıktan kurtulması için kadınları siyasi işlere karıştırmamaya gayret etmiş, ancak bu sebeple Kösem Sultan Bileklikleri’ın gazabına uğramıştır.

Kösem Sultan Bileklikleri

V MAKALELER
Kösem Sultan Bileklikleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • kösem sultan bileklikleri
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Kösem Sultan Bileklikleri

Kösem Sultan Bileklikleri, her konuda güya padişahını, devletin ikbalini düşünüyor gibi davranıp oğluna yapması ve yapmaması gerekenler konusunda telkinlerde bulunur. Aslında kurtarmak istediği ikbal kendisininkidir. Sultan Murat annesinin sözleri doğrultusunda hareket ederek yanlış üstüne yanlış yapar ve kendi kuyusunu kendisi kazar.

Sonunda yeniçeriler gidişattan memnun olmadıkları için ayaklanma çıkarırlar ve Sultan Murat’ın en yakın arkadaşlarının kellesini isterler. Kösem Sultan Bileklikleri burada da devreye girer padişahın varlığı korumak için birçok masum insanın canına kıydırır.

Kösem Sultan Bileklikleri

Kösem Sultan Bileklikleri

Sultan Murat, Kösem Sultan Bileklikleri’ın üzerine sigara ve içkiye yasak getirir. Bu arada yasağı çiğneyenler öldürülür. Sultan Murat, o kadar kendini kaybeder ki, herhangi bir şeyden dolayı kızdığı birini dahi ölüme mahkûm eder hale gelir. Halk hem Sultan Murat’a hem de onu parmağında oynatan Kösem Sultan Bileklikleri‘a öfke duymaya başlar.
Kösem Sultan Bileklikleri oğlunu tam istediği gibi yönetmiştir. Oğlunu her zaman kendisine muhtaç bırakmış, böylelikle her konuda kendisine danışmasını sağlamıştır. Sultan Murat kadına düşkün değildir ama olayları değerlendirip karar veremeyişi ve korkaklığı yüzünden hiçbir şeyi validesine danışmadan, onun olurunu almadan yapamaz. Onun öğrettiği şeyleri yapar.
Masum iki kardeşin, Şehzade Bayezid ve Süleyman’ın kanlarına girmesi de yine Valide Kösem Sultan Bileklikleri’ın fitneleriyle olmuştur. Kösem Sultan Bileklikleri’ın kendisinden olmayan bu şehzadeler, bir gün tahtın başına geçebileceğinden kendisi için tehlike arz etmektedirler. Böyle bir şeyin olması durumda da kendisi valide sultanlığa, ihtişama, mücevherlere veda edip eski sarayda sıradan bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Oysa Kösem Sultan Bileklikleri, valide sultanlığı elinden kaçırmak istemez, bu uğurda da en acımasız yönüyle hareket etmeye kararlıdır.
Kösem Sultan Bileklikleri ile dördüncü Murat’ın istekleri çatıştığı zaman Sultan Murat validesine karşı sert olmaya ve onu dinlememeye başlar. Sultan Murat artık kendi başına da kötüdür. İşlediği cinayetler yüzünden halk ondan nefret etmiştir. Kösem Sultan Bileklikleri bile oğlunun kendisini ve kardeşlerini öldürmesinden dolayı korkmaktadır. Bu korkusu oğlu Kasım’ın öldürülmesiyle gerçeğe dönüşür.
Sultan Murat Kösem Sultan Bileklikleri’ın etkisiyle harem âlemine kendisini kaptırmamışsa da yine onun etkisiyle devamlı sarhoş gezer hale gelmiştir. Ayık bir anı yok gibidir. Her halükarda onu ahlaki açıdan düşük bir insan yapmıştır. Tamamen kendini düşünerek yaptığı şey imparatorluğu zor duruma sokmuştur. Kösem Sultan Bileklikleri ondan hem korkar hem nefret eder hale gelmiştir. Hatta onu zehirlemeyi bile aklından geçirmiştir.
“Hekimbaşı Emir Çelebi huzurundan çıkarken Kösem onun ardından bir müddet dalgın baktı ve sonra dişlerini gıcırdatarak: ‘Elinde üç müthiş zehir bulunan adam… Ne düşünürsün, koy, ikisi de gebersin… Yusuf da Murad da…’ diye mırıldandı.”218

Kösem Sultan Bileklikleri ile Sultan Murat’ın araları oldukça bozulmuştur. Sultan Murat aldığı hiçbir kararda Kösem Sultan Bileklikleri’a danışmamaya veya onun söylediklerinin tam tersini yapmaya başlayınca valide sultan ile Sultan Murat’ın arası açılmıştır.
Sultan Murad bir hastalık sonucu ölür ve Kösem Sultan Bileklikleri sözünü geçirecek yeni bir padişaha kavuştuğundan mutlu olur.

Ş ehzade İbrahim yıllardır, hücresinde kardeşi Kasım gibi öldürüleceği günü beklemiştir. Padişahlık müjdesi verildiğinde de ilkin inanmamış, bir komplo olduğunu düşünmüştür. Onu ikna eden, anne şefkatini göstererek rahatlatan Kösem Sultan Bileklikleri olmuştur.
Kösem Sultan Bileklikleri, yeni padişah olan oğlu üzerinde de hâkimiyet kurmak düşüncesiyle ona yaklaşır. Öncelikle kendine en yakın kişiyi Sultan İbrahim’e vezir seçer. Böylece devlet işlerinde daha rahat söz hakkına sahip olacağını düşünür.

Kösem Sultan Bileklikleri, Murat’ı haremden uzak tutmakla yaptığı hatayı anlayınca aynı şeyi Sultan İbrahim üzerinde denemez. Aksine ona en güzel kızları kendi elleriyle sunar. Fakat hapishane günlerinde Sultan İbrahim’i yalnız bırakmayan Şebsafa adındaki cariyeyi saraydan alelacele uzaklaştırır. Çünkü Şebsafa çok güzel ve hırslı bir kızdır. Kendisini ikinci plana atarak padişahın aklına ve gönlüne hâkim olabilecek bir kızdır. Kösem Sultan Bileklikleri’ınsa sarayda ondan daha güçlü olacak bir kadına tahammülü olamadığı için onu bahaneler bularak saraydan gönderir.
Sultan İbrahim gönlünü Hatice Turhan adındaki bir cariyeye kaptırır. Turhan Sultan, Şehzade Mehmet’i doğurduktan sonra Kösem Sultan Bileklikleri’ın yakın ilgisini görür. Kösem Sultan Bileklikleri torununa ve gelinine bütün sevgisini verir. Onlara sevgi göstermesinin ardında yatan gerçek neden ise ileride, torunu tahta geçtiğinde, saray dışına atılmamak, devletin idaresini elinde tutmaktır. Kösem Sultan Bileklikleri’ın torununa gösterdiği bu yakın ilgi sarayda ona zıt olan kişilerin dedikodu çıkarmasına neden olur. Kösem Sultan Bileklikleri’ın torununu tahta geçirmek niyetinde olduğu söylentileri padişahın kulağına kadar gelmiştir.
Turhan Sultan, tam da Kösem’in istediği gibi sakin, sözünü dinletebileceği bir kızdır. Onun padişah üzerinde etkin olmaması kendisi için avantaj olacaktır. Ama umduğunu bulamaz. Çünkü Sultan İbrahim Valide Kösem Sultan Bileklikleri’ın boyunduruğuna girmemek niyetindedir. Her dediğini geri çevirir ve onun söylediklerini dinlemez. Tahta oturduğu andan itibaren devlet işlerine kadınları karıştırmamaya dair karar almıştır. Valide sultanın ısrarla her işe karışmak istemesi onu sinirlendirir. O da tıpkı Sultan Murat gibi annesinden nefret etmeye başlar. Kösem Sultan Bileklikleri padişah üzerindeki otoritesini kaybettiği ve bunu anladığı an, hâkimiyet kuracağı başka bir beyin, başka birbeden bulup mevcut padişahı yok etme çabası içine girer. Daha önce yeniçerilerin Sultan Murat’a yaptığını şimdi de Sultan İbrahim’e yapmayı tasarlar. Arkasına yeniçerileri de alarak uygun bir zamanda Sultan İbrahim’e beklenen darbeyi vurur. Oğlunu önce hapsettirir, daha sonra da tehlikeli olabileceğini düşünerek ölüm fermanını yazdırır.

Kösem Sultan Bileklikleri yenilgi görmemek, hep yenmek ve iktidarda kalmak için kendi oğlunun canına kıymaktan çekinmemiştir. Oysa daha öce Sultan Murat’ın onu öldürmesine izin vermemiş ve bu sayede valide sultan olarak sarayda kalabilmiştir. Yaptığı bu davranıştan da onun oğullarını yalnızca kendi selameti için koruduğu ve sevdiği anlaşılır.
Sultan İbrahim imparatorluğun karışıklıktan kurtulması için kadınları siyasi işlere karıştırmamaya gayret etmiş, ancak bu sebeple Kösem Sultan Bileklikleri’ın gazabına uğramıştır.