OTANT�K TA�

Oltu Taşı Takılar

V MAKALELER
Oltu Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Makeler
  • Oltu Taşı Takılar

Oltu Taşı Takılar “Kolye: Gerdanlık, boyna takılan ve çok çeşitli malzemelerden yapılmış olan takıların genel adı. (Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, 1993, s. 1414 )
Gerdanlık ve kolyeler, göğüs ve boyun ile ilgili süs eş yalarıdır. Bu sebeple de adlarını da, vücudumuzda takılan yerlerine göre alırlar.
Kolye, Fransızca bir kelime olup, sağlam bir ipe ya da zincir geçirilmiş çeşitli maden, porselen, cam gibi nesnelerden yapılmış olan ve boyna takılan ziynet eş yası. En eski takı çeşitlerinden olup halen eski güncelliğini ve önemini korumaktadır.

OLTU TAŞI TAKILAR

OLTU TAŞI TAKILAR

Kolye en eski takılardan olup, tarihi yüzükten daha önceki zamanlara tarihlenmekte ve muska olarak da kullanılmaktaydı. 
İlk insanlar kolyeleri deniz kabuklarından, fildişinden bereket, büyü vb. sembolik işlevi yerine getiren koruyucu unsur olarak kullanışlardır.
Gerdanlık, Fransızca bir kelimedir. Boyna bağlanan ziynet eşyası ş eklinde tanımlanmaktadır. Her türlü ağaç, cam, taş, madenler gerdanlık olarak kullanılmı ş ancak bu kelime zamanla yerini kolye sözcüğüne bırakmıştır. Kolye yüzyıllardan beri kadınların vazgeçemedikleri takılar arasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Çeşitli Oltu Taşı Takılar  geometrik şekillerde yuvarlak çakma bezi, üçgen çakma, mekik çakma, oval çakma, düz ajurlu, dört yapraklı yonca, bakıl, lale, kalp gibi yüz elli çeşitten fazla kolye ta şları yapılmaktadır. Bunlar aynı zamanda altın veya gümüşten tablolar yapılarak çakma ve yapıştırma teknikleri ile meydana getirilmektedir. Kolyelerin en çok rağbet görenleri ise “s” tipi kolyelerle sitilize edilmiş bitki motifi Oltu Taşı Takılar  kolyeler ve yuvarlak taşların üzeri altınla işlenen kolyelerdir.

Ayrıca kalbi yonca ve lak şeklinde olanlara da şans getirdiklerine inanıldığı için talep çoktur.Boncuklardan yapılan gerdanlık ve kolyeler, mavi boncuk, akik, mercan ve siyah Erzurum taşının ( Oltu taşı ) ; çeş itli şekiller verilerek dizilmesi ile oluşturulur. Adı geçen boncuk ve taşlar bazen sade bazen de güzel bir görünüm vermek için dizilir. Gerdanlık ve kolyeler hangi dizimde yapılmış ise; küpeleride uyum içerisinde olur.Boncuk dizimleri genelde boğaz çevresini saracak biçimde ya da biraz daha geniş olur.

Oltu Taşı Kravat ve Yaka İğneleri

Ziynet i ğnesi, yaka i ğnesi olarak da adlandırılan broş, i ğne gibi ucu sivri vb. kalınlıkta olan sapın üzerine tutturulmu ş olan bir süs takısıdır. 

Broşlar şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.
1. İğne biçimli çubuk ucuna değişik formların yerleştirilmesiyle
oluşturulan broşlar

2. Çengel ya da çengelli i ğne üzerine yerleş tirilen formların olu şturduğu
broşlar
Her model yaka i ğnesi yapılmaktadır. Di ğer süs eş yalarında oldu ğu gibi yaka iğneleri, sadece taştan yapıldıkları gibi altın ve gümüşle beraber de işlenebilmektedir. Kravat iğnelerinde değişen metallerle değişik motifler işlenebilmektedir. Bu motiflerden önemlileri; mekik, papyon, hayvan figürlü, baklava dilimi ve yaprak gibi çeşitli şekillerde kravat ve yaka iğneleri yapılmaktadır. Yaka güllerinden en çok sevilenleri ise gül ve üzüm salkımı şeklinde yapılanlardır. Yaka iğneleri sadece taştan yapıldığı gibi altın ve gümüşle de işlenebilir.
2.2.5.6. Maskot ve Biblolar
Anahtarlık veya süs amaçlı maskotlar çeşitli ve süslemeli olarak ve diğerlerinde olduğu gibi ya sadece Oltu taşı kullanılarak ya da başka maddelerle süslenerek yapılır. Biblo, kelime anlamı olarak küçük süs eşyasıdır. Oltu taşı’ndan her türlü biblo ve heykelcilik yapılabilmektedir. Oltu taşı, genelde damarlar halinde bulunduğundan ve biblo içinde genelde yuvarlağımsı taşlara ihtiyaç olduğundan yapımı zor ve pahalıdır. Oltu Taşı Maskotlar 

 

Oltu Taşı Takılar

V MAKALELER
Oltu Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Makeler
  • Oltu Taşı Takılar
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Oltu Taşı Takılar “Kolye: Gerdanlık, boyna takılan ve çok çeşitli malzemelerden yapılmış olan takıların genel adı. (Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, 1993, s. 1414 )
Gerdanlık ve kolyeler, göğüs ve boyun ile ilgili süs eş yalarıdır. Bu sebeple de adlarını da, vücudumuzda takılan yerlerine göre alırlar.
Kolye, Fransızca bir kelime olup, sağlam bir ipe ya da zincir geçirilmiş çeşitli maden, porselen, cam gibi nesnelerden yapılmış olan ve boyna takılan ziynet eş yası. En eski takı çeşitlerinden olup halen eski güncelliğini ve önemini korumaktadır.

OLTU TAŞI TAKILAR

OLTU TAŞI TAKILAR

Kolye en eski takılardan olup, tarihi yüzükten daha önceki zamanlara tarihlenmekte ve muska olarak da kullanılmaktaydı. 
İlk insanlar kolyeleri deniz kabuklarından, fildişinden bereket, büyü vb. sembolik işlevi yerine getiren koruyucu unsur olarak kullanışlardır.
Gerdanlık, Fransızca bir kelimedir. Boyna bağlanan ziynet eşyası ş eklinde tanımlanmaktadır. Her türlü ağaç, cam, taş, madenler gerdanlık olarak kullanılmı ş ancak bu kelime zamanla yerini kolye sözcüğüne bırakmıştır. Kolye yüzyıllardan beri kadınların vazgeçemedikleri takılar arasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Çeşitli Oltu Taşı Takılar  geometrik şekillerde yuvarlak çakma bezi, üçgen çakma, mekik çakma, oval çakma, düz ajurlu, dört yapraklı yonca, bakıl, lale, kalp gibi yüz elli çeşitten fazla kolye ta şları yapılmaktadır. Bunlar aynı zamanda altın veya gümüşten tablolar yapılarak çakma ve yapıştırma teknikleri ile meydana getirilmektedir. Kolyelerin en çok rağbet görenleri ise “s” tipi kolyelerle sitilize edilmiş bitki motifi Oltu Taşı Takılar  kolyeler ve yuvarlak taşların üzeri altınla işlenen kolyelerdir.

Ayrıca kalbi yonca ve lak şeklinde olanlara da şans getirdiklerine inanıldığı için talep çoktur.Boncuklardan yapılan gerdanlık ve kolyeler, mavi boncuk, akik, mercan ve siyah Erzurum taşının ( Oltu taşı ) ; çeş itli şekiller verilerek dizilmesi ile oluşturulur. Adı geçen boncuk ve taşlar bazen sade bazen de güzel bir görünüm vermek için dizilir. Gerdanlık ve kolyeler hangi dizimde yapılmış ise; küpeleride uyum içerisinde olur.Boncuk dizimleri genelde boğaz çevresini saracak biçimde ya da biraz daha geniş olur.

Oltu Taşı Kravat ve Yaka İğneleri

Ziynet i ğnesi, yaka i ğnesi olarak da adlandırılan broş, i ğne gibi ucu sivri vb. kalınlıkta olan sapın üzerine tutturulmu ş olan bir süs takısıdır. 

Broşlar şekillerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.
1. İğne biçimli çubuk ucuna değişik formların yerleştirilmesiyle
oluşturulan broşlar

2. Çengel ya da çengelli i ğne üzerine yerleş tirilen formların olu şturduğu
broşlar
Her model yaka i ğnesi yapılmaktadır. Di ğer süs eş yalarında oldu ğu gibi yaka iğneleri, sadece taştan yapıldıkları gibi altın ve gümüşle beraber de işlenebilmektedir. Kravat iğnelerinde değişen metallerle değişik motifler işlenebilmektedir. Bu motiflerden önemlileri; mekik, papyon, hayvan figürlü, baklava dilimi ve yaprak gibi çeşitli şekillerde kravat ve yaka iğneleri yapılmaktadır. Yaka güllerinden en çok sevilenleri ise gül ve üzüm salkımı şeklinde yapılanlardır. Yaka iğneleri sadece taştan yapıldığı gibi altın ve gümüşle de işlenebilir.
2.2.5.6. Maskot ve Biblolar
Anahtarlık veya süs amaçlı maskotlar çeşitli ve süslemeli olarak ve diğerlerinde olduğu gibi ya sadece Oltu taşı kullanılarak ya da başka maddelerle süslenerek yapılır. Biblo, kelime anlamı olarak küçük süs eşyasıdır. Oltu taşı’ndan her türlü biblo ve heykelcilik yapılabilmektedir. Oltu taşı, genelde damarlar halinde bulunduğundan ve biblo içinde genelde yuvarlağımsı taşlara ihtiyaç olduğundan yapımı zor ve pahalıdır. Oltu Taşı Maskotlar