OTANT�K TA�

Opal Sınıflandırması

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • opal sınflandırılması

Opal Sınıflandırması

Opal in pek çok cinsi vardır. Her birinin kendine has bazı isimleri vardır. Bazılarının isimleri belirlenememesine rağmen yine de kullanılmaktadır.

Yıllar boyunca bilim çevrelerince yapılan tartışmalı görüşlerin sonunda günümüzde Avustralya Gemoloji Endüstrisi Konseyi (AGIC) tarafından yapılan terminolojik sınıflandırmayla konuya açıklık getirilmiştir. Yaptığımız literatür araştırmaları sonucunda, opallerin ortak özellik yada belli bir kritere göre sınıflandırılması yapılmıştır.

Buna göre opalleri şu özelliklere göre sınıflandırmak mümkündür.

2.2.1. Görünüm ve Değerli Olusuna Göre Sınıflandırılması

Opalin görünüm açısından tanımlanan üç temel formu vardır:

a Değerli Opal : Opalin yapısında bulunan silika küreciklerinin mikro yapısı boyunca beyaz ışık kırınımıyla meydana gelen ve “renk oyunu” olarak bilinen özelliğe sahip opallerdir. Mikro silika küreciklerinin şekli ve çapı opalin renk fraksiyonunu belirler. Değerli opal parlaklığıyla ayırt edicidir. Renk kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi olabilmektedir.

 

 

330

 

5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, izmir, Türkiye

 

Genel/adi Opal : Renk oyununa sahip olmayan opallerdir. Genel/adi opal mikrokristalen yapı gösterir. Renk eksikliği mıkro silika küreciklerinin düzensiz yığışımlarından dolayı olabilmektedir.

a Ateş Opal : Şeffaf turuncudan kırmızı-turuncu ana renge değişim gösteren opal için kullanılan isimdir. Ateş opal eğer renk değişimi gösterirse değerli opal, göstermezse sıradan opal adını alır. En güzel ateş opaller Meksika’da bulunmaktadır (Url 3).

l.Tip Doğal Opal: Homojen kimyasal yapıya sahip olan, kesme ve cilalanmamış kendi doğal durumundaki tek parça halinde bulunan opaldir.

2.Tip Doğal Opal: Farklı kimyasal bileşime sahip, ana kayaçla birleşik olarak tek parça halinde bulunan opali tanımlayan tiptir.

3.Tip Doğal Opal: Ana kayacın taneleri yada gözenekleri arasına nüfuz etmiş tek parça halinde bulunan opaldir. Bu opal matriks opal olarak ta bilinmektedir.

 

 

 

2.2 2. Opalin Ana Renk Tonuna Göre Yapılan Sınıflandırma

Bir opalin ana rengi değerli opalde görülen renk oyunundan farklıdır. Ana renk, renk oyunu ihmal edildiğinde opalin parlaklık yada koyuluğuyla ilgilidir. Bu bir renk ıskalasıyla tayin edilmektedir (Şekil 1).

Siyah opal: Ana rengi siyah olan ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında Nl, N2, N3 yada N4 olabilmektedir.

Doğal opalin bileşimi, diğer materyallere birleşik olarak opal laminatları (levhacıkları) içerir. Doğal opal birleşik opaldir ve üç ana formu vardır.

>  Douplet opal (çift opal) y Triplet opal (üç kat opal) Mozaik opal

Sentetik / taklit opal:Doğal opalin aynı fiziksel ve kimyasal yapısını yada gemolojık içeriğine sahip olmayan, ancak doğal opalin renk oyununu taklit eden opaldir.

□ Koyu opal: Koyu ana renge sahip ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında N5 yada N6 olabilmektedir.

2.2.4. Opalin Fiziksel Özelliklerine Göre Yapılan Sınıflandırma

a Açık opal: Açık ana renge sahip olan ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında N7, N8 yada N9 olabilmektedir. N9 beyaz opal olarak da bilinmektedir (Url 3).

Çok çeşitli isimlerde pek çok opal çeşidi vardır. Bazıları bilimsel olarak tanınmamakta fakat genelde kullanılmaktadır. En önemli çeşitleri Çizelge 1 ‘de belirtilmiştir (Url 4).

Yada    Yapay   Oluşuna   Göre

Doğal opal: Doğal opal, cilalanıp yada kesilmek suretiyle herhangi bir işleme tabi tutulmamış opale verilen addır. Doğal opalin yapı karakterizasyonu kriterine bağlı olarak belirlenen 3 tipi vardır.

Opal Sınıflandırması

V MAKALELER
OPAL
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • opal sınflandırılması
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Opal Sınıflandırması

Opal in pek çok cinsi vardır. Her birinin kendine has bazı isimleri vardır. Bazılarının isimleri belirlenememesine rağmen yine de kullanılmaktadır.

Yıllar boyunca bilim çevrelerince yapılan tartışmalı görüşlerin sonunda günümüzde Avustralya Gemoloji Endüstrisi Konseyi (AGIC) tarafından yapılan terminolojik sınıflandırmayla konuya açıklık getirilmiştir. Yaptığımız literatür araştırmaları sonucunda, opallerin ortak özellik yada belli bir kritere göre sınıflandırılması yapılmıştır.

Buna göre opalleri şu özelliklere göre sınıflandırmak mümkündür.

2.2.1. Görünüm ve Değerli Olusuna Göre Sınıflandırılması

Opalin görünüm açısından tanımlanan üç temel formu vardır:

a Değerli Opal : Opalin yapısında bulunan silika küreciklerinin mikro yapısı boyunca beyaz ışık kırınımıyla meydana gelen ve “renk oyunu” olarak bilinen özelliğe sahip opallerdir. Mikro silika küreciklerinin şekli ve çapı opalin renk fraksiyonunu belirler. Değerli opal parlaklığıyla ayırt edicidir. Renk kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi olabilmektedir.

 

 

330

 

5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, izmir, Türkiye

 

Genel/adi Opal : Renk oyununa sahip olmayan opallerdir. Genel/adi opal mikrokristalen yapı gösterir. Renk eksikliği mıkro silika küreciklerinin düzensiz yığışımlarından dolayı olabilmektedir.

a Ateş Opal : Şeffaf turuncudan kırmızı-turuncu ana renge değişim gösteren opal için kullanılan isimdir. Ateş opal eğer renk değişimi gösterirse değerli opal, göstermezse sıradan opal adını alır. En güzel ateş opaller Meksika’da bulunmaktadır (Url 3).

l.Tip Doğal Opal: Homojen kimyasal yapıya sahip olan, kesme ve cilalanmamış kendi doğal durumundaki tek parça halinde bulunan opaldir.

2.Tip Doğal Opal: Farklı kimyasal bileşime sahip, ana kayaçla birleşik olarak tek parça halinde bulunan opali tanımlayan tiptir.

3.Tip Doğal Opal: Ana kayacın taneleri yada gözenekleri arasına nüfuz etmiş tek parça halinde bulunan opaldir. Bu opal matriks opal olarak ta bilinmektedir.

 

 

 

2.2 2. Opalin Ana Renk Tonuna Göre Yapılan Sınıflandırma

Bir opalin ana rengi değerli opalde görülen renk oyunundan farklıdır. Ana renk, renk oyunu ihmal edildiğinde opalin parlaklık yada koyuluğuyla ilgilidir. Bu bir renk ıskalasıyla tayin edilmektedir (Şekil 1).

Siyah opal: Ana rengi siyah olan ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında Nl, N2, N3 yada N4 olabilmektedir.

Doğal opalin bileşimi, diğer materyallere birleşik olarak opal laminatları (levhacıkları) içerir. Doğal opal birleşik opaldir ve üç ana formu vardır.

>  Douplet opal (çift opal) y Triplet opal (üç kat opal) Mozaik opal

Sentetik / taklit opal:Doğal opalin aynı fiziksel ve kimyasal yapısını yada gemolojık içeriğine sahip olmayan, ancak doğal opalin renk oyununu taklit eden opaldir.

□ Koyu opal: Koyu ana renge sahip ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında N5 yada N6 olabilmektedir.

2.2.4. Opalin Fiziksel Özelliklerine Göre Yapılan Sınıflandırma

a Açık opal: Açık ana renge sahip olan ve renk oyunu gösteren opal ailesidir. Renk ıskalasında N7, N8 yada N9 olabilmektedir. N9 beyaz opal olarak da bilinmektedir (Url 3).

Çok çeşitli isimlerde pek çok opal çeşidi vardır. Bazıları bilimsel olarak tanınmamakta fakat genelde kullanılmaktadır. En önemli çeşitleri Çizelge 1 ‘de belirtilmiştir (Url 4).

Yada    Yapay   Oluşuna   Göre

Doğal opal: Doğal opal, cilalanıp yada kesilmek suretiyle herhangi bir işleme tabi tutulmamış opale verilen addır. Doğal opalin yapı karakterizasyonu kriterine bağlı olarak belirlenen 3 tipi vardır.