OTANT�K TA�

Şifalı Taşlar Hatay

V MAKALELER
Şifalı Taşlar Hatay
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Şifalı Taşlar Hatay

Şifalı Taşlar Hatay günümüz konut sektöründe ve mimarisinde yapı ve kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu kullanım yerleri iç mekânlarda,

Şifalı Taşlar Hatay

Şifalı Taşlar Hatay

döşeme ve kaplama malzemesi olarak, banyo ve mutfaklarda; dış mekânlarda, merdiven basamağı, kaldırım döşemesi, duvar ve zemin kaplama malzemesi, heykel ve sanatsal yapılar olarak kullanılmaktadır. Şifalı Taşlar Hatay  son yıllarda zemin kaplama malzemesi olarak tasarımında, kayma direnci önem verilmesi gereken bir konu olmuştur. Kayma direnci, çıplak ayak ve ayakkabı tabanı ile zemin kaplama malzemesi yüzeyinin etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden insanların emniyetli hareket edebilmesi için, kaplama malzemesi olarak kullanılacak Şifalı Taşlar Hatayın kayma direncinin belirlenmesi gerekmektedir (Gronqvist, 1995; Rowland vd, 1996; Kim, 1996; Chang, 1999; Mannig vd, 1998). Şifalı Taşlar  kayma emniyetinin belirlenmesi için yüzeyleri işlenmiş doğal taş örneklerinin kayma açısı laboratuar ortamında test edilmektedir.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]
Doğal taş sektörümüzün son yıllardaki gelişimine bağlı olarak, uluslararası piyasada rekabet edebilme yeteneğine kavuşması için kaliteli ürün üretilebilmesi ve bunların standartlara uygunluğu son derece önemlidir. Şifalı Taşlar Hatay üzerinde yapılan çalışmalarda bugüne kadarki geçen süreçte genelde; Şifalı Taşlar Hatayın genel özellikleri ile kullanım yerlerinin belirlenmesi ve zemin kaplamalarında dekoratif albenisi açısından uygun bir biçimde seçiminin yapılması araştırılmıştır. Ancak günümüzde, yapı ve kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine bağlı olarak, Şifalı Taşlar Hatay ‘ın kullanım alanlarına göre de sınıflandırılması gerekmektedir (Sanışık 1998).
Doğal taş sektöründe ileri düzeye ulaşmış ülkeler, doğal taş ve doğal taş ürünlerinin tanıtımı sırasında, fiziksel ve mekanik özelliklerinin yanı sıra, bunların standartlara uygunluğunun belirlenmesine de büyük önem vermektedirler. Ülkemizde ise, bu yöndeki çalışmalar henüz istenen düzeye ulaşamamıştır. Doğal taş işletmeciliğinde üretilecek blokların ve plakaların büyüklüğünü doğal taş yatağının jeolojik ve tektonik yapısı belirlerken, fiziko-mekanik özellikleri, doğal taş üretimi ve kullanımı sırasında belirleyici kriter olmakta ve Şifalı Taşlar Hatay da nerede bulunur bu özellikleri alıcı tarafından talep edilmektedir. Bu bakımdan Şifalı Taşlar Hatayımızın tüm özelliklerinin belirlenmesi için yapılacak her çalışma, iç ve dış pazar imkânları için bir gelişme sağlayacaktır. Hangi doğal taşın nerede ve nasıl kullanılacağına, test sonuçlarının değerlendirmesi ile karar vermek daha bilinçli bir yaklaşım olacaktır.

Hatay Şifalı Taşlar

Hatay Şifalı Taşlar

Doğal taş terimi; kireçtaşı, dolomit, dolomitik kireçtaşı, kristalin karbonatlı kayaçlar ile sert taşlar için kullanılmaktadır.
Petrografik tanıma göre; kireçtaşı (kalker) (CaCOs), dolomitik kalker CaMg(CC>3)2 ve/veya bunların değişik oranlarından oluşan karbonatlı kayaçlarm değişik sıcaklık ve basınçta metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonucu oluşan yeni doku ve yapıya sahip metamorfik kalsit kristallerinden oluşan kayaçlara doğal taş adı verilmektedir (Kulaksız, 2007).
Ticari (endüstriyel) anlamda doğal taş; ekonomik olarak uygun boyutlarda blok olarak kesilip çıkarılabilen, istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip, talebe göre cilalanıp parlatılabilen kayaçlar olarak tanımlanmaktadır. Şekil 2.1’de kayaçlarm oluşum mekanizması verilmiştir (Kulaksız, 2007).
2,2. Doğal Taşların Sınıflandırılması
Doğal taşlar seçilen kriterlere göre değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunlardan ticari ve petrografik sınıflandırması Çizelge 2.1’de verilmiştir. Doğal taşlar ayrıca aşağıdaki gibi, farklı özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır (Kulaksız, 2005).

TORTULLARŞekil 2.1. Kayaçlarm oluşum mekanizması (Kulaksız, 2007)
Bunlar;
a. Jeolojik oluşumuna göre sınıflandırma (tüm kayaçlarda olduğu gibi)
i. Metamorfîk kökenli doğal taşlar (başkalaşım)
ii. Sedimanter kökenli doğal taşlar (tortul)
iii. Magmatik kökenli doğal taşlar (plutonik-volkanik-damar)
b. Mineralojik bileşime göre sınıflandırma
i. Karbonat içerikli doğal taşlar (hakiki mermerler)
ii. Silikat grubu mineraller içeren doğal taşîar-sert taş
c. Yapı ve dokularına göre sınıflandırma i İnce taneli doğal taşlar
ii. Orta taneli doğal taşlar
iii. İri taneli doğal taşlar
d. Kristal/Matriks konumuna göre sınıflandırılması
i. Homojen /izotrop-anizotrop
ii. Homojen olmayan /izotrop – anizotrop
e. Öngörülen kalite kriterlerine göre sınıflandırma
£ Jeomekanik özelliklerine göre sınıflandırma
i. Dayanımlarma göre sınıflandırma
ii. Aşınma/Aşındırma özelliklerine göre sınıflandırma g. Fiziksel özelliklerine göre sınıflandırma
i. Yoğunluk
ii. Gözeneklilik-Su emme özelliği
iii. Saydamlık
iv. Açık-Koyu renklilik.

Şifalı Taşlar Hatay

V MAKALELER
Şifalı Taşlar Hatay
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Şifalı Taşlar Hatay
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Taşlar Hatay günümüz konut sektöründe ve mimarisinde yapı ve kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu kullanım yerleri iç mekânlarda,

Şifalı Taşlar Hatay

Şifalı Taşlar Hatay

döşeme ve kaplama malzemesi olarak, banyo ve mutfaklarda; dış mekânlarda, merdiven basamağı, kaldırım döşemesi, duvar ve zemin kaplama malzemesi, heykel ve sanatsal yapılar olarak kullanılmaktadır. Şifalı Taşlar Hatay  son yıllarda zemin kaplama malzemesi olarak tasarımında, kayma direnci önem verilmesi gereken bir konu olmuştur. Kayma direnci, çıplak ayak ve ayakkabı tabanı ile zemin kaplama malzemesi yüzeyinin etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden insanların emniyetli hareket edebilmesi için, kaplama malzemesi olarak kullanılacak Şifalı Taşlar Hatayın kayma direncinin belirlenmesi gerekmektedir (Gronqvist, 1995; Rowland vd, 1996; Kim, 1996; Chang, 1999; Mannig vd, 1998). Şifalı Taşlar  kayma emniyetinin belirlenmesi için yüzeyleri işlenmiş doğal taş örneklerinin kayma açısı laboratuar ortamında test edilmektedir.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]
Doğal taş sektörümüzün son yıllardaki gelişimine bağlı olarak, uluslararası piyasada rekabet edebilme yeteneğine kavuşması için kaliteli ürün üretilebilmesi ve bunların standartlara uygunluğu son derece önemlidir. Şifalı Taşlar Hatay üzerinde yapılan çalışmalarda bugüne kadarki geçen süreçte genelde; Şifalı Taşlar Hatayın genel özellikleri ile kullanım yerlerinin belirlenmesi ve zemin kaplamalarında dekoratif albenisi açısından uygun bir biçimde seçiminin yapılması araştırılmıştır. Ancak günümüzde, yapı ve kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine bağlı olarak, Şifalı Taşlar Hatay ‘ın kullanım alanlarına göre de sınıflandırılması gerekmektedir (Sanışık 1998).
Doğal taş sektöründe ileri düzeye ulaşmış ülkeler, doğal taş ve doğal taş ürünlerinin tanıtımı sırasında, fiziksel ve mekanik özelliklerinin yanı sıra, bunların standartlara uygunluğunun belirlenmesine de büyük önem vermektedirler. Ülkemizde ise, bu yöndeki çalışmalar henüz istenen düzeye ulaşamamıştır. Doğal taş işletmeciliğinde üretilecek blokların ve plakaların büyüklüğünü doğal taş yatağının jeolojik ve tektonik yapısı belirlerken, fiziko-mekanik özellikleri, doğal taş üretimi ve kullanımı sırasında belirleyici kriter olmakta ve Şifalı Taşlar Hatay da nerede bulunur bu özellikleri alıcı tarafından talep edilmektedir. Bu bakımdan Şifalı Taşlar Hatayımızın tüm özelliklerinin belirlenmesi için yapılacak her çalışma, iç ve dış pazar imkânları için bir gelişme sağlayacaktır. Hangi doğal taşın nerede ve nasıl kullanılacağına, test sonuçlarının değerlendirmesi ile karar vermek daha bilinçli bir yaklaşım olacaktır.

Hatay Şifalı Taşlar

Hatay Şifalı Taşlar

Doğal taş terimi; kireçtaşı, dolomit, dolomitik kireçtaşı, kristalin karbonatlı kayaçlar ile sert taşlar için kullanılmaktadır.
Petrografik tanıma göre; kireçtaşı (kalker) (CaCOs), dolomitik kalker CaMg(CC>3)2 ve/veya bunların değişik oranlarından oluşan karbonatlı kayaçlarm değişik sıcaklık ve basınçta metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonucu oluşan yeni doku ve yapıya sahip metamorfik kalsit kristallerinden oluşan kayaçlara doğal taş adı verilmektedir (Kulaksız, 2007).
Ticari (endüstriyel) anlamda doğal taş; ekonomik olarak uygun boyutlarda blok olarak kesilip çıkarılabilen, istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip, talebe göre cilalanıp parlatılabilen kayaçlar olarak tanımlanmaktadır. Şekil 2.1’de kayaçlarm oluşum mekanizması verilmiştir (Kulaksız, 2007).
2,2. Doğal Taşların Sınıflandırılması
Doğal taşlar seçilen kriterlere göre değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunlardan ticari ve petrografik sınıflandırması Çizelge 2.1’de verilmiştir. Doğal taşlar ayrıca aşağıdaki gibi, farklı özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır (Kulaksız, 2005).

TORTULLARŞekil 2.1. Kayaçlarm oluşum mekanizması (Kulaksız, 2007)
Bunlar;
a. Jeolojik oluşumuna göre sınıflandırma (tüm kayaçlarda olduğu gibi)
i. Metamorfîk kökenli doğal taşlar (başkalaşım)
ii. Sedimanter kökenli doğal taşlar (tortul)
iii. Magmatik kökenli doğal taşlar (plutonik-volkanik-damar)
b. Mineralojik bileşime göre sınıflandırma
i. Karbonat içerikli doğal taşlar (hakiki mermerler)
ii. Silikat grubu mineraller içeren doğal taşîar-sert taş
c. Yapı ve dokularına göre sınıflandırma i İnce taneli doğal taşlar
ii. Orta taneli doğal taşlar
iii. İri taneli doğal taşlar
d. Kristal/Matriks konumuna göre sınıflandırılması
i. Homojen /izotrop-anizotrop
ii. Homojen olmayan /izotrop – anizotrop
e. Öngörülen kalite kriterlerine göre sınıflandırma
£ Jeomekanik özelliklerine göre sınıflandırma
i. Dayanımlarma göre sınıflandırma
ii. Aşınma/Aşındırma özelliklerine göre sınıflandırma g. Fiziksel özelliklerine göre sınıflandırma
i. Yoğunluk
ii. Gözeneklilik-Su emme özelliği
iii. Saydamlık
iv. Açık-Koyu renklilik.