OTANT�K TA�

Teslim Taşı

V MAKALELER
Teslim Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Teslim Taşı

Teslim Taşı

Teslim Taşı Bektaşîlerin kullandığı bir takıdır. El ayası büyüklüğünde ve on iki köşeli olan teslim taşını Bektaşî babaları göğüslerinde taşırlar . On iki köşeli olması on iki imama işaret eder . Bu taş hakkında farklı inanışlar, rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir: Allah Musa Peygamberi sınamak için ‘Ya Musa benim yarattıklarımdan en kötü olan bir yaratığı bana getir!’ der. Musa da bir köpeği Allah’ın huzuruna götürmeye karar verir. Bu sırada köpek insanların diliyle ‘Ey Allah’ın peygamberi, sen benim Allah indinde alçak olduğumu ne bildin.’ dediği zaman Musa mahcup ve pişman olup ‘Allah’ım hata ettim, tövbeler olsun’ diyerek boynuna bir taş asarak aczini anlatmak ister . İşte bu olaya dayanarak

Teslim Taşı

Teslim Taşı

Bektaşîler, acziyetlerini anlatmak için boyunlarına teslim taşı takarlar.
Pakalın’ın yazısına göre Kırşehir’in Mucur nahiyesindeki Hacı Bektaş Köyü’nden çıkan, balgamlı, damarlı bir taştan yapılan ve Hacı Bektaş taşı denilen teslim taşının oluşumu da şöyledir: Hacı Bektaş Velî kendisini zehirlediklerinde bunu fark edip hemen kusar. Bu kusmuğun döküldüğü yerde damarlı olan taşlar meydana gelir .

Dükürse üstine bir ehl-i istikrah hazz eyler
Gönül abdâl-ı ‘ışkun balgamî bir pâlehengîdür (Sâbit/Karacan, 1991: 294)
Ayrıca bir başka inanış da teslim taşının Hz. Peygamber’in kızı Fatma ile Ali’nin evlenmesine, onların birbirine bağlanmalarına işaret ettiği yönündedir .
Her tarikatın kendine has giyim kuşam şekli vardır. Mesela taçlar, desenleri ve şekilleriyle tarikatları birbirinden ayıran belirleyici unsurların başında gelir. Fakat bunun dışında çok büyük farklılıklar görülmez. Takılar açısından ele alındığında Bektaşîlerin diğer tarikatlardan farklı olarak kullandığı bazı takılarla karşılaşılır. Bunlar “mengûş, teslim taşı, paliheng, tığbend, on dört taneli habbe, cilbend”dir . Mengûş, evlenmemeye karar veren dervişin bir törenle sağ kulağına takılan, demir, pirinç, gümüş veya necef taşı gibi maddelerden yapılan küpedir . Teslim taşı ve on dört taneli habbe konumuza yön vermesi bakımından önem arz etmektedir. Kitapta yer alan fotoğraflarda Ali Nutk Baba’nın boynunda on dört taneli habbe, Hilmi Dede Baba’nın boynunda teslim taşı, Caferî Sadık Baba’nın boynunda ise on iki dilimli teslim taşı, belinde kuşağın üzerine sarılmış olan kamberiyeye ait akîk taşı vardır. Yine Bektaşîlere ait fotoğraflarda sedef burma saplı kemik dikkat çekicidir .
Mevleviye Tarikatı hakkında verilen bilgide Atasoy, C. Muhittin Duru’nun makalesinden Konya Mevlana Türbesi’nde baş türbedar dede inciyle işlenmiş, son derece kıymetli bir kese içinde bulunan türbenin gümüş anahtarını cuma ve bayram günlerinde boynuna astığı nakledilir. Ayrıca Mevlevîlerde habbe gibi bazı eşyaların uğurlu sayıldığı da belirtilir .
Kaynaklarda Kadiriye Tarikatı’nda sedef düğmeli gömlek ve sedeften yapılmış kemer tokası , Rufâîlerde kemer ortasına takılan ve dervişlerin çok acıktıklarında midelerinin üzerine bastırdıkları kanaat taşı olduğu görülür. Rufâî Tarikatına mensup şeyhlerin teslim kemeri denilen taşlı kemer taktıkları, iki kristal habbenin birer bağcık ucunda haydariyenin iki tarafından asıldığı bilgisine de ulaşılır .

Pala, Nakşibendî tarikatında hatm-ı hâcegândan sonra 70 kadar küçük taşa 70.000 kelime-i tevhid okunarak bu taşları suya atıldığı ve yağmur duası yapıldığı bilgisini verir. Bu taşın seng-i yede ve yağmur taşı gibi adlarla bilinen yeşim taşı olma ihtimali vardır470.

Teslim Taşı

V MAKALELER
Teslim Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • Teslim Taşı
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Teslim Taşı

Teslim Taşı Bektaşîlerin kullandığı bir takıdır. El ayası büyüklüğünde ve on iki köşeli olan teslim taşını Bektaşî babaları göğüslerinde taşırlar . On iki köşeli olması on iki imama işaret eder . Bu taş hakkında farklı inanışlar, rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir: Allah Musa Peygamberi sınamak için ‘Ya Musa benim yarattıklarımdan en kötü olan bir yaratığı bana getir!’ der. Musa da bir köpeği Allah’ın huzuruna götürmeye karar verir. Bu sırada köpek insanların diliyle ‘Ey Allah’ın peygamberi, sen benim Allah indinde alçak olduğumu ne bildin.’ dediği zaman Musa mahcup ve pişman olup ‘Allah’ım hata ettim, tövbeler olsun’ diyerek boynuna bir taş asarak aczini anlatmak ister . İşte bu olaya dayanarak

Teslim Taşı

Teslim Taşı

Bektaşîler, acziyetlerini anlatmak için boyunlarına teslim taşı takarlar.
Pakalın’ın yazısına göre Kırşehir’in Mucur nahiyesindeki Hacı Bektaş Köyü’nden çıkan, balgamlı, damarlı bir taştan yapılan ve Hacı Bektaş taşı denilen teslim taşının oluşumu da şöyledir: Hacı Bektaş Velî kendisini zehirlediklerinde bunu fark edip hemen kusar. Bu kusmuğun döküldüğü yerde damarlı olan taşlar meydana gelir .

Dükürse üstine bir ehl-i istikrah hazz eyler
Gönül abdâl-ı ‘ışkun balgamî bir pâlehengîdür (Sâbit/Karacan, 1991: 294)
Ayrıca bir başka inanış da teslim taşının Hz. Peygamber’in kızı Fatma ile Ali’nin evlenmesine, onların birbirine bağlanmalarına işaret ettiği yönündedir .
Her tarikatın kendine has giyim kuşam şekli vardır. Mesela taçlar, desenleri ve şekilleriyle tarikatları birbirinden ayıran belirleyici unsurların başında gelir. Fakat bunun dışında çok büyük farklılıklar görülmez. Takılar açısından ele alındığında Bektaşîlerin diğer tarikatlardan farklı olarak kullandığı bazı takılarla karşılaşılır. Bunlar “mengûş, teslim taşı, paliheng, tığbend, on dört taneli habbe, cilbend”dir . Mengûş, evlenmemeye karar veren dervişin bir törenle sağ kulağına takılan, demir, pirinç, gümüş veya necef taşı gibi maddelerden yapılan küpedir . Teslim taşı ve on dört taneli habbe konumuza yön vermesi bakımından önem arz etmektedir. Kitapta yer alan fotoğraflarda Ali Nutk Baba’nın boynunda on dört taneli habbe, Hilmi Dede Baba’nın boynunda teslim taşı, Caferî Sadık Baba’nın boynunda ise on iki dilimli teslim taşı, belinde kuşağın üzerine sarılmış olan kamberiyeye ait akîk taşı vardır. Yine Bektaşîlere ait fotoğraflarda sedef burma saplı kemik dikkat çekicidir .
Mevleviye Tarikatı hakkında verilen bilgide Atasoy, C. Muhittin Duru’nun makalesinden Konya Mevlana Türbesi’nde baş türbedar dede inciyle işlenmiş, son derece kıymetli bir kese içinde bulunan türbenin gümüş anahtarını cuma ve bayram günlerinde boynuna astığı nakledilir. Ayrıca Mevlevîlerde habbe gibi bazı eşyaların uğurlu sayıldığı da belirtilir .
Kaynaklarda Kadiriye Tarikatı’nda sedef düğmeli gömlek ve sedeften yapılmış kemer tokası , Rufâîlerde kemer ortasına takılan ve dervişlerin çok acıktıklarında midelerinin üzerine bastırdıkları kanaat taşı olduğu görülür. Rufâî Tarikatına mensup şeyhlerin teslim kemeri denilen taşlı kemer taktıkları, iki kristal habbenin birer bağcık ucunda haydariyenin iki tarafından asıldığı bilgisine de ulaşılır .

Pala, Nakşibendî tarikatında hatm-ı hâcegândan sonra 70 kadar küçük taşa 70.000 kelime-i tevhid okunarak bu taşları suya atıldığı ve yağmur duası yapıldığı bilgisini verir. Bu taşın seng-i yede ve yağmur taşı gibi adlarla bilinen yeşim taşı olma ihtimali vardır470.