OTANT�K TA�

Doğal Taşların Üretimi

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğal Taş Üretimi
  • MAKALE

Doğal Taşların Üretimi

Mermer ve doğal taş ocağı işletmeciliği bir tür madencilik faaliyeti olup çoğunlukla açık ocak olarak işletilmektedir. Ancak diğer maden işletme yöntemlerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle mermer ve doğal taş ocağı işletmeleri “özel koşulları olan açık işletmeler” sınıfı içerisinde değerlendirilmektedir (Saltoğlu, 1992). Taş ocaklarından değişik amaçlarla taşlar çıkarılmakta ve farklı endüstrilerde kullanılmaktadır. Kullanım amacına göre doğal taş ocaklarının işletilmesi için değişik ve işin amacına uygun çok sayıda işletme metodu geliştirilmiştir. Mermer ve doğal taş ocaklarının de kendi içerisinde üretim yöntemleri, üretim amacına göre farklıklılar göstermektedir. Bu farklılıklara göre açılan doğal taş ocakları 3 gruba ayrılabilmektedir:
a. Blok almak için açılan mermer ocakları,
b. Kırma taş elde etmek için açılan taş ocakları,
c. Yapı taşı elde etmek için açılan taş ocakları,
Ülkemizde doğal taşlar hemen hemen her bölgede üretilmektedir. Türkiye’nin çok çeşitli ve zengin doğal taş rezervlerine sahip olduğunun en önemli göstergesi etrafımızdaki tarihi yapılardır. Yapı taşı olarak kullanılan kayaçların en çok bilinen ve kullanılanları bazalt, granit, andezit, kumtaşı, kireçtaşı, tüf, mermer, arduvaz ve diyabazdır. Bu kayaçlar Anadolu’nun bir çok yöresinde bol miktarlarda bulunmaktadır. Bu taşlar genellikle bulunduğu yöreye göre isim alırlar ve tanınırlar. Ünye taşı, Küfeki taşı, Armutlu taşı, Çan taşı, Nevşehir taşı, Keşan taşı, Saray taşı, Kırşehir taşı, Foça taşı, Urfa taşı, Ayazin taşı gibi.
Türkiye’de bilinen belli başlı doğal taş üretim merkezleri şunlardır: (Anon (a), 2001).

Bazalt: İzmir, Diyarbakır, Uşak, Gediz,
Muş, Bitlis, İskenderun, Boyabat,
Eskişehir, Van.
Andezit: Ankara, Çankırı, Afyon, Uşak,
Dikili.
Granit: Gebze, Çanakkale, Güllük,
Kı rşehir.
Kumtaşı: Afyon, Bolu, Eskişehir, Ankara,
Kireçtaşı: Eskişehir.
Tüf: Nevşehir, Çanakkale,
Gümüşhane.
Sleyt: Muğla.
Mermer: Afyon, Muğla, Uşak, Elazığ,
Eskişehir, Kütahya, Balıkesir.
Bunların dışında kırsal kesimde inşaat işlerinde şekilsiz ve ebatlandırılmamış kireçtaşları ve tüfler hemen her bölgede lokal olarak üretilmekte temel, duvar gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Doğal Taşların Üretimi

V MAKALELER
Doğal Taşlar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Doğal Taş Üretimi
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğal Taşların Üretimi

Mermer ve doğal taş ocağı işletmeciliği bir tür madencilik faaliyeti olup çoğunlukla açık ocak olarak işletilmektedir. Ancak diğer maden işletme yöntemlerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle mermer ve doğal taş ocağı işletmeleri “özel koşulları olan açık işletmeler” sınıfı içerisinde değerlendirilmektedir (Saltoğlu, 1992). Taş ocaklarından değişik amaçlarla taşlar çıkarılmakta ve farklı endüstrilerde kullanılmaktadır. Kullanım amacına göre doğal taş ocaklarının işletilmesi için değişik ve işin amacına uygun çok sayıda işletme metodu geliştirilmiştir. Mermer ve doğal taş ocaklarının de kendi içerisinde üretim yöntemleri, üretim amacına göre farklıklılar göstermektedir. Bu farklılıklara göre açılan doğal taş ocakları 3 gruba ayrılabilmektedir:
a. Blok almak için açılan mermer ocakları,
b. Kırma taş elde etmek için açılan taş ocakları,
c. Yapı taşı elde etmek için açılan taş ocakları,
Ülkemizde doğal taşlar hemen hemen her bölgede üretilmektedir. Türkiye’nin çok çeşitli ve zengin doğal taş rezervlerine sahip olduğunun en önemli göstergesi etrafımızdaki tarihi yapılardır. Yapı taşı olarak kullanılan kayaçların en çok bilinen ve kullanılanları bazalt, granit, andezit, kumtaşı, kireçtaşı, tüf, mermer, arduvaz ve diyabazdır. Bu kayaçlar Anadolu’nun bir çok yöresinde bol miktarlarda bulunmaktadır. Bu taşlar genellikle bulunduğu yöreye göre isim alırlar ve tanınırlar. Ünye taşı, Küfeki taşı, Armutlu taşı, Çan taşı, Nevşehir taşı, Keşan taşı, Saray taşı, Kırşehir taşı, Foça taşı, Urfa taşı, Ayazin taşı gibi.
Türkiye’de bilinen belli başlı doğal taş üretim merkezleri şunlardır: (Anon (a), 2001).

Bazalt: İzmir, Diyarbakır, Uşak, Gediz,
Muş, Bitlis, İskenderun, Boyabat,
Eskişehir, Van.
Andezit: Ankara, Çankırı, Afyon, Uşak,
Dikili.
Granit: Gebze, Çanakkale, Güllük,
Kı rşehir.
Kumtaşı: Afyon, Bolu, Eskişehir, Ankara,
Kireçtaşı: Eskişehir.
Tüf: Nevşehir, Çanakkale,
Gümüşhane.
Sleyt: Muğla.
Mermer: Afyon, Muğla, Uşak, Elazığ,
Eskişehir, Kütahya, Balıkesir.
Bunların dışında kırsal kesimde inşaat işlerinde şekilsiz ve ebatlandırılmamış kireçtaşları ve tüfler hemen her bölgede lokal olarak üretilmekte temel, duvar gibi alanlarda kullanılmaktadır.