OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

B

BURUC SURESİNİN SIRRI
Bu sure-i celile, küçük çocuğun süt kesimi ile yakından ilgilidir. Bu sure-i celileyi baştan sona kadar okumaya devam eden anne durumundaki kadın, çocuğunu kolaylıkla sütten kesme imkanı bulur.Yatağına yatan kimse, uyumazdan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Cenabı Hakk, o kulunu kendi himayesine alır.
Sefere çıkmak üzere olan kimse, ayağını eşikten dışarı atarken üç defa:
Vallâhü min verâihim mühıyt.
ayeti celilesini okuyarak tekrar etse, tekrar evine dönünceye kadar canı ve malı emniyette olur.
——————————————————————————–
BÜYÜK GÜNAHLARI BAHIŞLATACAK DUA
Abdullah b. Mes’ud (r.a.)’un rivayet ettiği hadiste, Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur
Estağfirullâhellezîlâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve etûbü ileyh.
(Kendisinden başka hak ilah olmayan, ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıklarını devamlı gözetip duran Allah’tan mağfiret istiyor. O’na iltica ediyorum.) diyen kimsenin günahları harpten kaçan kimse dahi olsa bağışlanır.”
Berâ b. Azib (r.a.)’den rivaye edilen hadiste, Rasulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her namazın peşinden, üç defa Allah’a istiğfar ederek, Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. (Hayy ve Kayyûm olup, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan mağfiretdiliyorum.) diyen kimsenin günahları, harpten kaçmış dahi olsa affedilir.”
Yine Berâ b. Azib (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste, Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her namazın peşinden:
Estağfirullâhel azıyme ve etûbü ileyh.
(Ulu Allah’tan mağfiret diler ve O’na sığınırım) diyen kimsenin günahları, harpten kaçmış dahi olsa affedilir.”
Bu hadislerdeki zikir ve istiğfardan maksat şunlardır:
Bu zikir ve istiğfarların kalp huzuru içinde yapılması,
Zikre karışan, zikrin manalarını meşgul eden her şeyi kamil bir şekilde kalpten atmak sureti ile zikir yapılmasıdır.
Zikrin; kalp, dil, himmet ve akıl ile olması için bütün azaların zikrin hükümlerinin gerektirdiği şeyleri kabullenmesi gerekir. Bunun için de yukarıdaki şartlara uyulmalıdır.
——————————————————————————–
BAŞAĞRISI VE MİGRENE KARŞI 
Tıbbî bütün çarelere başvurmana rağmen başağrısı veya migrenden dolayı çaresizlik içinde kıvranan kardeşim! Senin için manevi bir tedavi örneği çıkardım. Bu çıkardığım örneği uygularsan Allah’ın izni ile şikayetlerin ortadan kalkar ve tam bir şifaya kavuşursun.
Nasıl uygulanacaktır?
Bu reçetenin uygulanması çok basittir. Bu ayeti kerimeler gülsuyu, safran ve miskten yapılmış mürekkep ile yazılır. Yazılan bu ayeti kerimeler su geçirmez bir maddeye sarılarak başta taşınır.Yine başağrısı ve migrene karşı aşağıdaki tarifi uygulayınız. Allah’ın izni ile sözünü ettiğimiz hastalıklardan kurtulursunuz.
Temiz bir tahta parçasına abdestli olarak aşağıdaki harfleri yazınız:
Bundan sonra on iki adet çivi alınız. Ağrı kesilinceye kadar her gün üzerine bir çivi çakınız. Ancak her çiviyi çakarken de aşağıdaki ayeti kerimeyi okumayı katiyyen ihmal etmeyiniz:
Ve lev şâe le cealehû sâkinen ve lehû mâ sekene fil leyli ven nehâri ve hüves semiy’ul aliym.
Ağrı hangi çivide kesilirse tahtayı öylece bırakınız ve temiz bir yerde muhafaza ediniz.
Aziz ve Celil Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey insan! Allah benim. Benden başka tanrı yoktur. Onun için bana ibadet et! Bana şükret! Nimetlerime karşı nankörlük etme!”
Rih-ı Ahmer cevaben şöyle dedi:
Ya Nebiyyellah, hastalıkların çeşitleri pek çoktur. Lakin bendeki hastalıkların özeti on dörttür:
Basur, fistül, yel, bağırsak gazları, şişkinlik, mide bulanması, kalb rahatsızlıkları, sırt ağrıları, baş hastalıkları, damarların iltihap ve ağrıları ve tıra denilen hastalık bunlardan birer parçadır.
Ve devamla şöyle dedi:
——————————————————————————–
BAKARA SURESİ FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Sure-i Bakara’yı okuyunuz. Zira onu okumak
bereket, terki ise hasrettir. Onu okuyana sihirbazların sihiri tesir etmez.”
“Evlerinizi kabirler gibi harab etmeyin. Muhakkak ki içinde Sure-i Bakara okunan evde şeytan barınamıyarak firar eder.”
“Hiç bir ev olmadı ki içinde Sure-i Bakara okunduğu vakit şeytan o evden arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmasın.”
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi ise Sure-i Bakara’dır.”
“Sure-i Bakara’yı kim evinde gece okursa, üç gece evine şeytan giremez. Kim onu gündüzleyin okursa, üç gün evine şeytan giremez.”
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Muhakkak Kur’an’ın zirvesi ise Bakara Suresi’dir. Onun içinde bir ayet vardır ki, Kur’an’ın bütün ayetlerinin efendisidir. O da Ayet’el-Kürsi’dir.”
“Her kim Sure-i Bakara ve Al-i İmran’ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan beri olur. Her kim bu surelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münafıklıktan beri olur.”
* Ravi diyor ki:
“Resulü Ekrem her gün ve geceleri bu surelerin bir kısmını değil, tamamını okurlardı. “
“Bakara ve AI-i İmran’ı geceleri okuyan kimseye divan durup taatle meşgul olmuş gibi ecir verilir.”
buyurmuşlardır.
* Ruhi bunalıma karşı bu sure üç defa okunur.
* Borçtan kurtulmak için Al-i İmran Suresi’nin okunması tavsiye edilmiştir.
* İslamın hücceti olan İmam-ı Gazâlî diyor ki: “Cenabı Hakk, Habibine (s.a.v.) üç şey ikram
etmiştir ki, bu üç şeyi daha evvel hiçbir peygambere vermemiştir. Bunlar da:
1. Beş vakit namaz,
2. Şirkten başka her türlü günah için ümmetine
şefaat yetkisi,
3. Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayet-i kerime
(Amener Rasülü…)
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Hakk Celle ve Ala Hazretleri Bakara Suresi’ni
öyle iki ayetle bitirmiştir ki, her iki ayet de Arş’ın altında bulunan Cenabı Hakk’a ait özel hazinelerdendir. Bu iki ayeti kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Bu iki ayet hem namazdır, hem dua, hem de Kur’an.”
——————————————————————————–
BELED SURESİNİN SIRLARI
Yeni doğmuş bir çocuk için, Beled suresi yazılıp bir tarafına aşılırsa, bütün ağrı ve sancılara karşı çocuk korunmuş olur. Bu husus hayli tecrübe edilmiş ve arzu edilen netice görülmüştür.
Şam alimlerinin bu sureye çok önem verdikleri anlatılmaktadır. Çünkü bu sureyi sabah namazının sünneti ile farzı arasında okumayı adet haline getiren kimseler fakirlikten emin olurlar.
——————————————————————————–
BENİM BİRİCİK EFENDİM
Ebu Hüreyre’den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. (Allah ondan razı olsun)
Bir gün Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail’e:
– Ey Cebrail! Kaç yaşındasın? diye sordu. Cebrail Aleyhisselam şöyle cevap verdi.
– Ey Allah’ın Resulü, bunu pek bilmiyorum. Yalnız dördüncü hicapta bir yıldız vardır. O yetmiş senede bir defa doğar. İşte ben o yıldızın yetmişbin iki defa doğduğunu gördüm.
Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu:
– Ey Cebrail! Rabbimin izzetine yemin ederim ki, o yetmiş bin iki defa doğduğunu gördüğün yıldız ben idim.
——————————————————————————–
BERAT GECESİ DUASI
Allâhümme in künte ketebte ismi şekıyyen fî divânii eşkıyâi femhuhû vektübnî fî dîvânis süadâi fesbüthü, fe inneke külte fî kitâbikel kerîm. Yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehû ümmül kitâb.
Fazileti:
Berat gecesinde bu duayı okumaya devam edenler -inşaallah- cennet ehlinden olurlar.
——————————————————————————–
BESMELE ÇEKENE 700 SENELİK NAFİLE İBADET SEVABI
Rivayette:
“Kim besmeleyi çekerse, Allah Teala o kimse için yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı yazar. ”
——————————————————————————–
BESMELENİN HER HARFİ İÇİN 4000 SEVAP
İbn-i Mes’ud (r.a.)’dan:
“Her kim Besmele-i Şerifi okursa, Cenab-ı Ecelli ve Ala her harfi için o kimseye dört bin sevap yazar, dört bin günahını affeder, dört bin derecesini yükseltir.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYAN CEHENNEMDEN AZAD OLUR
Cenab-ı Ecelli Alâ, İsa (a.s.)’ya vahyederek buyurur ki:
“Ey Meryem’in oğlu, sana eminlik ayeti olarak hangi ayeti indirdim, biliyor musun?”
İsa (a.s.):
“Bilmiyorum, yâ Rabbi” der. Cenâb-ı Ecelli Alâ:
“Sana eminlik ayeti olarak Bismillâh’ı indirdim. Gecende, gündüzünde, seferinde, dönüşünde, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende ve bütün hallerinde devam et. Kim Rubûbiyyetime yâkînen iman eder, amel defterinde sekiz yüz besmele olursa, o kulumu cehennemden azad eder, cennetime koyarım.” buyurur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYAN MAHŞER YERİNE GELDİĞİ VAKİT
Peygamberimiz buyuruyorlar ki:
“Dünyada besmele-i şerifi çeken bir kavim mahşere gelir, onların sevapları günahlarından ağır gelir. Bunları gören diğer ümmetler; “Bunların sevabı ne kadar ağırdır.” derler, onlara denir ki; “Bunlar her sözlerinde Allah Teala’nın ism-i âlisi olan besmeleyi çekerlerdi.” Eğer terazinin bir kefesine besmele-i şerife, diğer kefesine semalar, yerler ve bunların içinde bulunanlar konsaydı, besmele-i şerife ağır gelirdi. Cenabı Ecelli ve Ala bu ümmetin her belâdan korunması için bir emniyet, her hastalıktan korunması için bir deva, şeytanın şerrinden korunması için bir kale kılınmıştır. Yere geçmekten, yangından, sîmanın değişmesinden besmele hürmetine muhafaza kılmıştır. Okumaya devam ediniz. Besmele ile Celâl ve kerem sahibi olan Rabbinize yaklaşınız.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYANA DAĞLAR TAŞLAR TESPİH EDER
Diğer rivayette Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar:
“Her kim besmele-i şerifi itikadı sahîha ile okursa, onunla birlikte dağlar teşbih ederler.”
Diğer rivayette:
“Bir kul, besmeleyi çektiğinde cennet: “Lebbeyk Allâhümme sa’deyk, ey Rabbim senin falanca kulun “Bismillah…” dedi. Sen o kulunu cehenneminden uzaklaştırıp cennetine idhal eyle, der. ” buyurmuşlardır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİF-İ HAPİSTE OKUYAN OLURSA
HAPİSTE OLAN ÜÇ GÜN ÜÇ GECE VE GÜNDÜZLERİ 1000 er defa okursa bağlı olsa bile Allah ın izni ile kurtulur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE HASTAYA YAZILIP İÇİLİRSE
Bir bardağa (40) defa yazıldıktan sonra Zemzem suyu ile yazı imha edilir, hastaya içirilirse, Allah Teala şifa ihsan eder.
Doğumu zor yapan kadına içirilirse, Allah’ın izni ile çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurur.
 
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE KIRK GÜN OKUNURSA
Temiz bir kalb ile kırk gün sabah namazından sonra, (20)’şer defa okursa, Cenab-ı Ecelli ve Alâ okuyanın kalbini sırlarla doldurur. Kainatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.
 
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE MAHSULUN ÇOK OLMASI İÇİN OKUNUR
Bir kağıda (101) defa yazılır da, ziraat yapılan yere gömülürse, mahsulü bol, bütün afatlardan mahfuz bereket hâsıl olur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE OLDUĞU DAĞLAR HAREKETE GEÇER
“Besmele-i Şerife indirildiği vakit, azamet ve esrarından dolayı büyük dağlar harekete gelip sallandılar. Yedi kat semâ ve yedi kat yerler hareket etti. Cinniler yüzleri üzerine düştü, besmele-i şerîfenin büyüklüğünden felekler harekete geldi. Adem (a.s.) yaratılmadan beşyüz sene evvel Alem-i ervahta alnına yazılmıştı. Cebrail (a.s.), İbrahim Aleyhisselam’a indiği vakit kanadına yazılmıştı. Musa (a.s.)’nın âsâsı üzerine yazılmıştı. Eğer yazılı olmasaydı deniz ikiye ayrılmazdı. Beşikte iken konuşan İsâ (a.s.)’nın diline yazılmıştı. Besmele hürmetine ölülerle konuşur, dilsizleri dile getirir, alaca hastalığını şifaya kavuştururdu. Besmele-i şerife, Süleyman (a.s.)’ın mühründe yazılıydı.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE OKUNUR EVDEN ÇIKILIRSA
Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivayet edilmiştir: “Her kim evinden çıktığında:Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh derse, ona melekler tarafından muhafaza olundun denir. Şeytan ondan uzaklaşır” buyurmuşlardır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE TİCARETHANEYE ASILIRSA
Eğer ticarethaneye aşılırsa, bereketi ve ticareti ziyadeleşir. Zalimlerin şerrinden korunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNURSA
Unutkan olan kimse, bir bardak suya (113) defa okur içerse, unutkanlığı gider, işittiğini unutmaz.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE YATARKEN OKUNURSA
Kim besmeleyi yatacağı vakit (21) defa okursa, o gece şeytanın şerrinden, hırsızın şerrinden, ansızın ölmekten muhafaza olunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE YAZILIR EVE ASILIRSA
Geceleri korkup bağıran çocuk üzerine (21) defa yazılıp aşılırsa, korku zail olur.Bir kağıda (35) defa yazılıp eve aşılırsa, şeytan ve cin giremez. Aynı zamanda evin bereketi çoğalır
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE ZALİME KARŞI OKUNURSA
Besmele zalime karşı (50) defa okunursa, Allah Teala o zalime korku verir, şerrinden emin olunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE DEN CENNET IRMAKLARI ÇIKAR
Resulü Ekrem buyurdu:
“Miraca çıkarıldığım gece bütün cennetler bana arz olundu. Ben orada dört tane ırmak gördüm. Rengi, kokusu hiç bir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadına halel gelmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şarapdan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar. Cebrail’e:
“Bu ırmaklar nereden çıkar ve nereye akar?”
dedim.
Cebrail:
“Bu ırmaklar Havz-ı Kevser’e akar, nereden çıktığını bilmiyorum. Rabbına dua et, asıl kaynağını sana göstersin.” dedi.”
Bunun üzerine Rabbıma niyazda bulundum. Bir melek gelerek bana selam verdi ve dedi ki:
“Yâ Muhammed, gözlerini kapat!” Ben de gözlerimi kapattım.
Melek bana:
“Gözlerini aç” dedi. Gözlerimi açtığımda bir ağacın yanında idim. Orada beyaz inciden yapılmış bir kubbe gördüm. Kapısı kırmızı altından idi. Eğer dünyanın içinde bulunan cinler ve insanların hepsi o kubbe üzerine konulsa büyük bir dağ üzerine konan kuşun misli veya denize atılan bir taşın büyüklüğü kadar olurlardı. O dört tane ırmağın o kubbenin altından aktığını gördüm. Oradan ayrılacaktım. Melek bana:
“Niçin kubbenin içine girmiyorsun? ” dedi. Ben: “Nasıl girebilirim, kapısı kilitlidir.” dedim.
Melek bana:
“Onun anahtarı, Bismillâhirrahmânirrahıym’dir.dedi.
Kapıya doğru yaklaştım ve Bismillâhirrahmânirrahıym dedim. Kilit açıldı, içeriye girdim. Bu ırmakların kubbenin dört köşesinden çıktığını gördüm. Oradan dışarıya çıkacağımda melek bana:
“Yâ Muhammedgördün’.mü?”dedi. “Gördüm.” dedim. “İkinci defa bak” dedi. Baktım ki Bismillâhirrahmânirrahıym kubbenin dört köşesine yazılmış. Su ırmağı besmelenin mîm’inden, süt ırmağı lafza-i celal’ın hâ’sından, şerâb ırmağı Rahmân’ın mîm’inden, bal ırmağı rahıym’in mîm’inden çıktığını gördüm. O zaman anladım ki, bu dört ırmağın asıl kaynağı besmeledir.
Allah Teala buyurdu:
“Yâ Muhammed, ümmetinden kim beni bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalp ile Bismillâhirrahmânirrahıym derse, ona bu ırmaklardan içireceğim.”
Ve Allah Teala, o kulunu kendi tarafı ilâhiyesinden büyük bir ecirle mükafatlandıracaktır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFENİN BAZI SIRLARI
*Her muradın olması için Besmele-i Şerife yedi gün (786)’şar defa okunur.
*Her çeşit afetten, hırsızdan, yangından ve ani ölümden korunmak için yatarken (21) defa okunur.
*Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı (51) defa okunur.
*İnsanın ummadığı yerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı (600) defa Besmele ve Salavat-ı Şerife okunur.4
*Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içirilir.
*Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
*Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak yedi sabah içirilir.
*Ezber gücüne sahip olmayan için (786) defa suya okunur, yedi sabah güneş doğarken içirilir.
*Kalb gözünün açılması için sabah namazından sonra (2500) defa okunur.
*Bir kağıda (35) defa yazılır, eve aşılırsa her türlü serden korunur.
*Ticaretin verimli olması için (35) defa yazılarak ticarethaneye asılır.
*Muharrem ayının birinci günü (130) defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.
*Kurşuna Besmele-i Şerife yazılır, oltaya bağlanırsa, av çok olur.
*(14) gün oruç tutulur ve o müddet içinde her namazın arkasından (1000) defa okunursa, ruhanilerle görüşülür.
*Hastalıktan korunmak için (190) defa yazılarak taşınır.
*Yedi badem üzerine (er-Rahıym) ism-i şerifi yazılır. Her bademe (31) defa da Besmele-i Şerife okunur ve kime yedirilirse aralarında sevgi meydana gelir.
* Rivayete göre Mansur b. Ammar yolda giderken üzerinde besmele yazılı bir kağıt parçası buldu. Yerden aldı ve bir yere koymak istediyse de temiz bir yer bulamadı ve tekrar ayak altına düşmemesi için bu kağıdı ağzında çiğneyerek yuttu. Hadisenin olduğu günün gecesinde enteresan bir rüya gördü. Rüyasında birisi kendisine şöyle sesleniyordu:
“O besmele yazılı kağıda saygından dolayı Cenabı Hakk sana hikmetlerinin kapısını açtı. Seni ilim ve hikmetiyle doldurdu.
Gerçekten de Mansur b. Ammar uyandığında ilim ve hikmetle adeta dolu halde idi. Bu rüyadan sonra hayatının sonuna kadar çevresine ilim ve hikmet saçmaya devam etti.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFENİN FAZİLETİ
Besmele’nin fazileti hakkında bazı alimler şöyle buyurmuşlardır:
“Her gün besmele-i şerifeyi yüz elli defa okumayı adet haline getiren kimseye, Allah Teala ilmin gizli tarafını öğrenmeyi muvaffak kılar.”
Hazreti Ali (r.a.) buyurdu ki:
“Besmele ile Fatiha-i Şerife hakkında kitap yazmak isteseydim, yetmiş deve yükü kitap yazardım. “
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFEYİ ÇEKENE ANSIZIN BELA GELMEZ
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Her kim sabahleyin:
Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fıs semâ’, ve hüves semiy’ul aliym.
akşama kadar ansızın bela gelmez.Akşamleyin sabaha kadar birden bela gelmez.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE ÇEKEN AZAD OLUR
Cenab-ı Ecelli Alâ, İsa (a.s.)’ya vahyederek buyurur ki:
“Ey Meryem’in oğlu, sana eminlik ayeti olarak hangi ayeti indirdim, biliyor musun?”
İsa (a.s.):
“Bilmiyorum, yâ Rabbi” der. Cenâb-ı Ecelli Alâ:
“Sana eminlik ayeti olarak Bismillâh’ı indirdim. Gecende, gündüzünde, seferinde, dönüşünde, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende ve bütün hallerinde devam et. Kim Rubûbiyyetime yâkînen iman eder, amel defterinde sekiz yüz besmele olursa, o kulumu cehennemden azad eder, cennetime koyarım.” buyurur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFEYİ YAZAN KİŞİ MAFİRET OLUR
İmâm-ı Zendüstî’nin Ravza’sında şu hadis nakil olunmuştur
“Kim besmeleyi yazarsa, mağfiret olunur.” Yine bir hadis-i şerifte:
“İndirilen kitapların içindekilerin tamamı Kur’an’ın içindedir. Kur’an’ın içindekilerin tamamı Fâtiha’nın içindedir.
Fatiha’da bulunanların tamamı, besmelenin bâ’sındadır. ” buyurmuşlardır
* Hasan (r.a.) buyurdu:
“Kim kalemi eline alır da, besmele-i şerifeyi aşk ve şevkle yazar, hürmette de kusur etmezse cennete girer.”
“Besmele-i Şerife, yapılan bir büyü üzerine (487) defa okunursa büyü bozulur.”
“Dilek veya bir haceti olan, tam bir iman ve sadakat içinde besmeleyi okuyup, hacetini Cenabı Allah’tan isterse, dilek ve haceti Allah’ın izni ile gerçekleşir.”
Besmele’nin fazileti hakkında bazı alimler şöyle buyurmuşlardır:
“Her gün besmele-i şerifeyi yüz elli defa okumayı adet haline getiren kimseye, Allah Teala ilmin gizli tarafını öğrenmeyi muvaffak kılar.”
Hazreti Ali (r.a.) buyurdu ki:
“Besmele ile Fatiha-i Şerife hakkında kitap yazmak isteseydim, yetmiş deve yükü kitap yazardım. “
——————————————————————————–
BEYYİNE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmâniırahıym.
Lem yekünillezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne münfekkiyne hattâ te’tiyehümül beyyineh. Rasûlün minellâhi yetlû suhufen mütahherah. Fiyhâ kütübün kayyımdı. Ve mâ teferrakallezîne ütül kitabe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh. Ve mâ ümirû illâ li ya’büdullâhe muhlisıyne lehüd dîne hunefâe ve yükıymüs salâte ve yü’tüz zekâte ve zâlike diynül kayyimeh. İnnellezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne fi nâri cehenneme hâlidiyne fîhâ, ülâike hüm şerrul beriyyeh. İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ülâike hüm hayrul beriyyeh. Cezâühüm inde rabbihim cennâtü adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidiyne fiyhâ ebedâ, radıyallâhü anhüm ve radû anh, zâlike li men haşiye rabbeh.
Manası:
Onlara hak ve batılı ayıran peygamber geldiği halde bile ehli kitaptan küfredenler (müşrikler), küfürlerinden ayrılmazlar. O Muhammed bir Resuldür ki, pak ve açık sahifeler kıraat eder. O sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır. Ehli kitap ancak kendilerine Resul geldikten sonra ihtilaf edipayrıldılar. Halbuki ibadet etmekle, namazlarını kılmak ve zekatlarını vermekle emrolundular. İşte doğru din bu İslam dinidir. Ehli kitaptan küfredenler ile müşrikler, orada ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar yaratılanların en şerlileridir. İman edip ameli salih işleyenlere gelince, hiç şüphe yok ki onlar da yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rabbileri nezdindeki mükafatları, orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan ve onlar da Allah’tan razı oldular. İşte bu saadet Rab binden korkanlara mahsustur.
Fazileti:
Bu sure-i edilenin fazilet ve esrarı hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdular ki:
“Eğer insanlar “lem yekün”ün içindekini bilmiş olsalardı, ehli ve malı terk ederlerdi de onun içindeki hikmetleri (ilahi sırları) öğrenirlerdi.”
Huzaa kabilesinden birisi: “Onu okuyana ne kadar ecir verilir, yâ Resulellah?” dedi. Resulü Ekrem: “Bu sureyi ebediyyen münafıklar okumaz ve kalbinde Allah’ın vahdaniyyeti hakkında şüphe olan kul da hiç okumaz. Allah’a kasem ederim ki, muhakkak bu sureyi melaike-i mukarrabîn, yer ve semalar yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa Allah Teala ona dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”
Yine Sevgili Peygamberimiz bu sure hakkında buyuruyorlar ki:
“Muhakkak Allah Teala “Lem yekün”ü okuyan kulunu işitir de şöyle buyurur: Kuluma müjde veririm, izzetime edalıma yemin ederim ki, ey kulum seni, dünya ve ahiret halleri içerisinde ebediyyen unutmayacağım ve seni, sen razı olana kadar cennete yerleştireceğim.”
Sarılık ve verem hastalığının şifası için:
Sanlık hastalığına yakalananların ve veremli kimselerin en kısa zamanda sağlığa kavuşması için Beyyine suresi yazılıp, sağlam ve teiniz bir şey ile muhafaza edildikten sonra, hastanın boynuna takılır. Bundan sonra hasta, Cenabı Hakk’ın izni ile şifaya kavuşur.
Bu sureyi okumaya devam edenler kamil insanların makamına ererler..
——————————————————————————–
BORÇLU OLAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
Allâhümmekfınî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk. * Hazreti Ali (r.a.) buyurdu: “Resulüllah’ın bana öğrettiği duayı sana öğreteceğim. Eğer üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa Allah Teala sana ödettirir.”
Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddınî bi kadâike ve bâriklî fiymâ kuddira lî hattâ lâ ühıbbe ta’ciyle mâ ahharte ve lâ te’hıyra mâ accelte.
Manası: Dinim, nefsim ve malım için şimdiden besmeleyi hazırladım. Allah’ım! Beni hükmüne rıza gösterenlerden kıl ki, benim için tehir ettiğinin ta’cilini, peşin vereceğinin tehirini sevmiyeyim. * Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Maişet sıkıntısı ve darlığı içinde kıvranan kimsenin (bu duayı) okumasına mani olan nedir? (Yani bu duayı okuyan maişet darlığı çekmez demektir.
Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfirullâh.
Birisi Resulüllah’a geldi ve: “Ya Resulellah, fakirim, elimde hiçbir şeyim yoktur.” dedi. Resulü Ekrem (s.a.v.): “Sen meleklerin yaptığı istiğfarı, mahlukatın getirdiği teşbihi bilmiyor musun?” buyurdu. O adam: “O teşbih nedir?” dedi. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) bu teşbihi okudu ve şöyle buyurdu:
“Bu teşbihi imsaktan sonra güneş doğmadan evvel yüzer defa okuyunuz. Dünya kendiliğinden ayağınıza gelir ve her bir kelimesi için de Allah Teala bir melek yaratır. Kıyamete kadar teşbih eder ve sevabı senin defterine yazılır.”
Allâhümme fâricel hemmi ve kâşifel ğammi müciybe da’vetil mudtarriyne rahmâned dünyâ vel âhırati ve rahıymehümâ ente terhamünî ferhamnî bi rahmetin tuğniynî bihâ an rahmeti men sivâk.
İsa (a.s.) ümmetine hitaben buyurdu:
“Bir insanın dağ kadar altından borcu olsa da bu duaya devam etse Allah Teala borcunu ödettirir.” Bu duayı Resulü Ekrem (s.a.v.), Hazreti EbuBekir (r.a.)’e öğretmiştir. Bu duaya devam edenler azbir zamanda borçtan kurtulurlar.
“Ya Fatıma, yatarken bu teşbihleri çekersen, ihtiyarlasan bile vücudun çökmez, dinç kalırsın.”
——————————————————————————–
BORÇTAN KURTULMAK İÇİN
Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’inkadiyr. Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi gayri hısâb. Rahmâned dünyâ vel âhıra ti ve rahıymehümâ tü’tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ’, ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.
Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ashabı kiramdan Muaz b. Cebel (r.a.) hazretlerini bir cuma günü göremez ve Cuma namazından sonra yanına teşrif eder ve nerede olduğunu sorar.
Muaz b. Cebel (r.a.):
“Ya Resulellah, bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı olduğundan, taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir.” cevabında bulunur.
Cenabı Peygamber Efendimiz:
“Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sabır dağı kadar borcun olmuş olsa Cenabı Hakk onu öder.” buyururlar ve bu duayı öğretirler.
* Diğer hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
” Yâ Muaz! Kulak ver, iyi dinle. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki, üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli Allah sana borcunu ödettirir.”
——————————————————————————–
BU SALAVATI ŞERİFE 70 BİN SALAVAT GÜCÜNDEDİR
”Cezallâhü annâ muhammeden mâ hüve ehlül”
”Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandır ki o zaten bana ehildir”
Efendimiz(s.a.v)
”Kim bu salavatı bir defa okursa yetmiş bin yazıcı melek bin sabah sevabını

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

B

BURUC SURESİNİN SIRRI
Bu sure-i celile, küçük çocuğun süt kesimi ile yakından ilgilidir. Bu sure-i celileyi baştan sona kadar okumaya devam eden anne durumundaki kadın, çocuğunu kolaylıkla sütten kesme imkanı bulur.Yatağına yatan kimse, uyumazdan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Cenabı Hakk, o kulunu kendi himayesine alır.
Sefere çıkmak üzere olan kimse, ayağını eşikten dışarı atarken üç defa:
Vallâhü min verâihim mühıyt.
ayeti celilesini okuyarak tekrar etse, tekrar evine dönünceye kadar canı ve malı emniyette olur.
——————————————————————————–
BÜYÜK GÜNAHLARI BAHIŞLATACAK DUA
Abdullah b. Mes’ud (r.a.)’un rivayet ettiği hadiste, Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur
Estağfirullâhellezîlâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve etûbü ileyh.
(Kendisinden başka hak ilah olmayan, ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıklarını devamlı gözetip duran Allah’tan mağfiret istiyor. O’na iltica ediyorum.) diyen kimsenin günahları harpten kaçan kimse dahi olsa bağışlanır.”
Berâ b. Azib (r.a.)’den rivaye edilen hadiste, Rasulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her namazın peşinden, üç defa Allah’a istiğfar ederek, Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. (Hayy ve Kayyûm olup, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan mağfiretdiliyorum.) diyen kimsenin günahları, harpten kaçmış dahi olsa affedilir.”
Yine Berâ b. Azib (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste, Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Her namazın peşinden:
Estağfirullâhel azıyme ve etûbü ileyh.
(Ulu Allah’tan mağfiret diler ve O’na sığınırım) diyen kimsenin günahları, harpten kaçmış dahi olsa affedilir.”
Bu hadislerdeki zikir ve istiğfardan maksat şunlardır:
Bu zikir ve istiğfarların kalp huzuru içinde yapılması,
Zikre karışan, zikrin manalarını meşgul eden her şeyi kamil bir şekilde kalpten atmak sureti ile zikir yapılmasıdır.
Zikrin; kalp, dil, himmet ve akıl ile olması için bütün azaların zikrin hükümlerinin gerektirdiği şeyleri kabullenmesi gerekir. Bunun için de yukarıdaki şartlara uyulmalıdır.
——————————————————————————–
BAŞAĞRISI VE MİGRENE KARŞI 
Tıbbî bütün çarelere başvurmana rağmen başağrısı veya migrenden dolayı çaresizlik içinde kıvranan kardeşim! Senin için manevi bir tedavi örneği çıkardım. Bu çıkardığım örneği uygularsan Allah’ın izni ile şikayetlerin ortadan kalkar ve tam bir şifaya kavuşursun.
Nasıl uygulanacaktır?
Bu reçetenin uygulanması çok basittir. Bu ayeti kerimeler gülsuyu, safran ve miskten yapılmış mürekkep ile yazılır. Yazılan bu ayeti kerimeler su geçirmez bir maddeye sarılarak başta taşınır.Yine başağrısı ve migrene karşı aşağıdaki tarifi uygulayınız. Allah’ın izni ile sözünü ettiğimiz hastalıklardan kurtulursunuz.
Temiz bir tahta parçasına abdestli olarak aşağıdaki harfleri yazınız:
Bundan sonra on iki adet çivi alınız. Ağrı kesilinceye kadar her gün üzerine bir çivi çakınız. Ancak her çiviyi çakarken de aşağıdaki ayeti kerimeyi okumayı katiyyen ihmal etmeyiniz:
Ve lev şâe le cealehû sâkinen ve lehû mâ sekene fil leyli ven nehâri ve hüves semiy’ul aliym.
Ağrı hangi çivide kesilirse tahtayı öylece bırakınız ve temiz bir yerde muhafaza ediniz.
Aziz ve Celil Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey insan! Allah benim. Benden başka tanrı yoktur. Onun için bana ibadet et! Bana şükret! Nimetlerime karşı nankörlük etme!”
Rih-ı Ahmer cevaben şöyle dedi:
Ya Nebiyyellah, hastalıkların çeşitleri pek çoktur. Lakin bendeki hastalıkların özeti on dörttür:
Basur, fistül, yel, bağırsak gazları, şişkinlik, mide bulanması, kalb rahatsızlıkları, sırt ağrıları, baş hastalıkları, damarların iltihap ve ağrıları ve tıra denilen hastalık bunlardan birer parçadır.
Ve devamla şöyle dedi:
——————————————————————————–
BAKARA SURESİ FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Sure-i Bakara’yı okuyunuz. Zira onu okumak
bereket, terki ise hasrettir. Onu okuyana sihirbazların sihiri tesir etmez.”
“Evlerinizi kabirler gibi harab etmeyin. Muhakkak ki içinde Sure-i Bakara okunan evde şeytan barınamıyarak firar eder.”
“Hiç bir ev olmadı ki içinde Sure-i Bakara okunduğu vakit şeytan o evden arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmasın.”
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi ise Sure-i Bakara’dır.”
“Sure-i Bakara’yı kim evinde gece okursa, üç gece evine şeytan giremez. Kim onu gündüzleyin okursa, üç gün evine şeytan giremez.”
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Muhakkak Kur’an’ın zirvesi ise Bakara Suresi’dir. Onun içinde bir ayet vardır ki, Kur’an’ın bütün ayetlerinin efendisidir. O da Ayet’el-Kürsi’dir.”
“Her kim Sure-i Bakara ve Al-i İmran’ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan beri olur. Her kim bu surelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münafıklıktan beri olur.”
* Ravi diyor ki:
“Resulü Ekrem her gün ve geceleri bu surelerin bir kısmını değil, tamamını okurlardı. “
“Bakara ve AI-i İmran’ı geceleri okuyan kimseye divan durup taatle meşgul olmuş gibi ecir verilir.”
buyurmuşlardır.
* Ruhi bunalıma karşı bu sure üç defa okunur.
* Borçtan kurtulmak için Al-i İmran Suresi’nin okunması tavsiye edilmiştir.
* İslamın hücceti olan İmam-ı Gazâlî diyor ki: “Cenabı Hakk, Habibine (s.a.v.) üç şey ikram
etmiştir ki, bu üç şeyi daha evvel hiçbir peygambere vermemiştir. Bunlar da:
1. Beş vakit namaz,
2. Şirkten başka her türlü günah için ümmetine
şefaat yetkisi,
3. Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayet-i kerime
(Amener Rasülü…)
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Hakk Celle ve Ala Hazretleri Bakara Suresi’ni
öyle iki ayetle bitirmiştir ki, her iki ayet de Arş’ın altında bulunan Cenabı Hakk’a ait özel hazinelerdendir. Bu iki ayeti kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Bu iki ayet hem namazdır, hem dua, hem de Kur’an.”
——————————————————————————–
BELED SURESİNİN SIRLARI
Yeni doğmuş bir çocuk için, Beled suresi yazılıp bir tarafına aşılırsa, bütün ağrı ve sancılara karşı çocuk korunmuş olur. Bu husus hayli tecrübe edilmiş ve arzu edilen netice görülmüştür.
Şam alimlerinin bu sureye çok önem verdikleri anlatılmaktadır. Çünkü bu sureyi sabah namazının sünneti ile farzı arasında okumayı adet haline getiren kimseler fakirlikten emin olurlar.
——————————————————————————–
BENİM BİRİCİK EFENDİM
Ebu Hüreyre’den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. (Allah ondan razı olsun)
Bir gün Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail’e:
– Ey Cebrail! Kaç yaşındasın? diye sordu. Cebrail Aleyhisselam şöyle cevap verdi.
– Ey Allah’ın Resulü, bunu pek bilmiyorum. Yalnız dördüncü hicapta bir yıldız vardır. O yetmiş senede bir defa doğar. İşte ben o yıldızın yetmişbin iki defa doğduğunu gördüm.
Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu:
– Ey Cebrail! Rabbimin izzetine yemin ederim ki, o yetmiş bin iki defa doğduğunu gördüğün yıldız ben idim.
——————————————————————————–
BERAT GECESİ DUASI
Allâhümme in künte ketebte ismi şekıyyen fî divânii eşkıyâi femhuhû vektübnî fî dîvânis süadâi fesbüthü, fe inneke külte fî kitâbikel kerîm. Yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehû ümmül kitâb.
Fazileti:
Berat gecesinde bu duayı okumaya devam edenler -inşaallah- cennet ehlinden olurlar.
——————————————————————————–
BESMELE ÇEKENE 700 SENELİK NAFİLE İBADET SEVABI
Rivayette:
“Kim besmeleyi çekerse, Allah Teala o kimse için yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı yazar. ”
——————————————————————————–
BESMELENİN HER HARFİ İÇİN 4000 SEVAP
İbn-i Mes’ud (r.a.)’dan:
“Her kim Besmele-i Şerifi okursa, Cenab-ı Ecelli ve Ala her harfi için o kimseye dört bin sevap yazar, dört bin günahını affeder, dört bin derecesini yükseltir.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYAN CEHENNEMDEN AZAD OLUR
Cenab-ı Ecelli Alâ, İsa (a.s.)’ya vahyederek buyurur ki:
“Ey Meryem’in oğlu, sana eminlik ayeti olarak hangi ayeti indirdim, biliyor musun?”
İsa (a.s.):
“Bilmiyorum, yâ Rabbi” der. Cenâb-ı Ecelli Alâ:
“Sana eminlik ayeti olarak Bismillâh’ı indirdim. Gecende, gündüzünde, seferinde, dönüşünde, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende ve bütün hallerinde devam et. Kim Rubûbiyyetime yâkînen iman eder, amel defterinde sekiz yüz besmele olursa, o kulumu cehennemden azad eder, cennetime koyarım.” buyurur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYAN MAHŞER YERİNE GELDİĞİ VAKİT
Peygamberimiz buyuruyorlar ki:
“Dünyada besmele-i şerifi çeken bir kavim mahşere gelir, onların sevapları günahlarından ağır gelir. Bunları gören diğer ümmetler; “Bunların sevabı ne kadar ağırdır.” derler, onlara denir ki; “Bunlar her sözlerinde Allah Teala’nın ism-i âlisi olan besmeleyi çekerlerdi.” Eğer terazinin bir kefesine besmele-i şerife, diğer kefesine semalar, yerler ve bunların içinde bulunanlar konsaydı, besmele-i şerife ağır gelirdi. Cenabı Ecelli ve Ala bu ümmetin her belâdan korunması için bir emniyet, her hastalıktan korunması için bir deva, şeytanın şerrinden korunması için bir kale kılınmıştır. Yere geçmekten, yangından, sîmanın değişmesinden besmele hürmetine muhafaza kılmıştır. Okumaya devam ediniz. Besmele ile Celâl ve kerem sahibi olan Rabbinize yaklaşınız.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ OKUYANA DAĞLAR TAŞLAR TESPİH EDER
Diğer rivayette Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar:
“Her kim besmele-i şerifi itikadı sahîha ile okursa, onunla birlikte dağlar teşbih ederler.”
Diğer rivayette:
“Bir kul, besmeleyi çektiğinde cennet: “Lebbeyk Allâhümme sa’deyk, ey Rabbim senin falanca kulun “Bismillah…” dedi. Sen o kulunu cehenneminden uzaklaştırıp cennetine idhal eyle, der. ” buyurmuşlardır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİF-İ HAPİSTE OKUYAN OLURSA
HAPİSTE OLAN ÜÇ GÜN ÜÇ GECE VE GÜNDÜZLERİ 1000 er defa okursa bağlı olsa bile Allah ın izni ile kurtulur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE HASTAYA YAZILIP İÇİLİRSE
Bir bardağa (40) defa yazıldıktan sonra Zemzem suyu ile yazı imha edilir, hastaya içirilirse, Allah Teala şifa ihsan eder.
Doğumu zor yapan kadına içirilirse, Allah’ın izni ile çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurur.
 
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE KIRK GÜN OKUNURSA
Temiz bir kalb ile kırk gün sabah namazından sonra, (20)’şer defa okursa, Cenab-ı Ecelli ve Alâ okuyanın kalbini sırlarla doldurur. Kainatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.
 
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE MAHSULUN ÇOK OLMASI İÇİN OKUNUR
Bir kağıda (101) defa yazılır da, ziraat yapılan yere gömülürse, mahsulü bol, bütün afatlardan mahfuz bereket hâsıl olur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE OLDUĞU DAĞLAR HAREKETE GEÇER
“Besmele-i Şerife indirildiği vakit, azamet ve esrarından dolayı büyük dağlar harekete gelip sallandılar. Yedi kat semâ ve yedi kat yerler hareket etti. Cinniler yüzleri üzerine düştü, besmele-i şerîfenin büyüklüğünden felekler harekete geldi. Adem (a.s.) yaratılmadan beşyüz sene evvel Alem-i ervahta alnına yazılmıştı. Cebrail (a.s.), İbrahim Aleyhisselam’a indiği vakit kanadına yazılmıştı. Musa (a.s.)’nın âsâsı üzerine yazılmıştı. Eğer yazılı olmasaydı deniz ikiye ayrılmazdı. Beşikte iken konuşan İsâ (a.s.)’nın diline yazılmıştı. Besmele hürmetine ölülerle konuşur, dilsizleri dile getirir, alaca hastalığını şifaya kavuştururdu. Besmele-i şerife, Süleyman (a.s.)’ın mühründe yazılıydı.”
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE OKUNUR EVDEN ÇIKILIRSA
Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivayet edilmiştir: “Her kim evinden çıktığında:Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh derse, ona melekler tarafından muhafaza olundun denir. Şeytan ondan uzaklaşır” buyurmuşlardır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE TİCARETHANEYE ASILIRSA
Eğer ticarethaneye aşılırsa, bereketi ve ticareti ziyadeleşir. Zalimlerin şerrinden korunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNURSA
Unutkan olan kimse, bir bardak suya (113) defa okur içerse, unutkanlığı gider, işittiğini unutmaz.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE YATARKEN OKUNURSA
Kim besmeleyi yatacağı vakit (21) defa okursa, o gece şeytanın şerrinden, hırsızın şerrinden, ansızın ölmekten muhafaza olunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE YAZILIR EVE ASILIRSA
Geceleri korkup bağıran çocuk üzerine (21) defa yazılıp aşılırsa, korku zail olur.Bir kağıda (35) defa yazılıp eve aşılırsa, şeytan ve cin giremez. Aynı zamanda evin bereketi çoğalır
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE ZALİME KARŞI OKUNURSA
Besmele zalime karşı (50) defa okunursa, Allah Teala o zalime korku verir, şerrinden emin olunur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE DEN CENNET IRMAKLARI ÇIKAR
Resulü Ekrem buyurdu:
“Miraca çıkarıldığım gece bütün cennetler bana arz olundu. Ben orada dört tane ırmak gördüm. Rengi, kokusu hiç bir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadına halel gelmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şarapdan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar. Cebrail’e:
“Bu ırmaklar nereden çıkar ve nereye akar?”
dedim.
Cebrail:
“Bu ırmaklar Havz-ı Kevser’e akar, nereden çıktığını bilmiyorum. Rabbına dua et, asıl kaynağını sana göstersin.” dedi.”
Bunun üzerine Rabbıma niyazda bulundum. Bir melek gelerek bana selam verdi ve dedi ki:
“Yâ Muhammed, gözlerini kapat!” Ben de gözlerimi kapattım.
Melek bana:
“Gözlerini aç” dedi. Gözlerimi açtığımda bir ağacın yanında idim. Orada beyaz inciden yapılmış bir kubbe gördüm. Kapısı kırmızı altından idi. Eğer dünyanın içinde bulunan cinler ve insanların hepsi o kubbe üzerine konulsa büyük bir dağ üzerine konan kuşun misli veya denize atılan bir taşın büyüklüğü kadar olurlardı. O dört tane ırmağın o kubbenin altından aktığını gördüm. Oradan ayrılacaktım. Melek bana:
“Niçin kubbenin içine girmiyorsun? ” dedi. Ben: “Nasıl girebilirim, kapısı kilitlidir.” dedim.
Melek bana:
“Onun anahtarı, Bismillâhirrahmânirrahıym’dir.dedi.
Kapıya doğru yaklaştım ve Bismillâhirrahmânirrahıym dedim. Kilit açıldı, içeriye girdim. Bu ırmakların kubbenin dört köşesinden çıktığını gördüm. Oradan dışarıya çıkacağımda melek bana:
“Yâ Muhammedgördün’.mü?”dedi. “Gördüm.” dedim. “İkinci defa bak” dedi. Baktım ki Bismillâhirrahmânirrahıym kubbenin dört köşesine yazılmış. Su ırmağı besmelenin mîm’inden, süt ırmağı lafza-i celal’ın hâ’sından, şerâb ırmağı Rahmân’ın mîm’inden, bal ırmağı rahıym’in mîm’inden çıktığını gördüm. O zaman anladım ki, bu dört ırmağın asıl kaynağı besmeledir.
Allah Teala buyurdu:
“Yâ Muhammed, ümmetinden kim beni bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalp ile Bismillâhirrahmânirrahıym derse, ona bu ırmaklardan içireceğim.”
Ve Allah Teala, o kulunu kendi tarafı ilâhiyesinden büyük bir ecirle mükafatlandıracaktır.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFENİN BAZI SIRLARI
*Her muradın olması için Besmele-i Şerife yedi gün (786)’şar defa okunur.
*Her çeşit afetten, hırsızdan, yangından ve ani ölümden korunmak için yatarken (21) defa okunur.
*Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı (51) defa okunur.
*İnsanın ummadığı yerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı (600) defa Besmele ve Salavat-ı Şerife okunur.4
*Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içirilir.
*Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
*Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak yedi sabah içirilir.
*Ezber gücüne sahip olmayan için (786) defa suya okunur, yedi sabah güneş doğarken içirilir.
*Kalb gözünün açılması için sabah namazından sonra (2500) defa okunur.
*Bir kağıda (35) defa yazılır, eve aşılırsa her türlü serden korunur.
*Ticaretin verimli olması için (35) defa yazılarak ticarethaneye asılır.
*Muharrem ayının birinci günü (130) defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.
*Kurşuna Besmele-i Şerife yazılır, oltaya bağlanırsa, av çok olur.
*(14) gün oruç tutulur ve o müddet içinde her namazın arkasından (1000) defa okunursa, ruhanilerle görüşülür.
*Hastalıktan korunmak için (190) defa yazılarak taşınır.
*Yedi badem üzerine (er-Rahıym) ism-i şerifi yazılır. Her bademe (31) defa da Besmele-i Şerife okunur ve kime yedirilirse aralarında sevgi meydana gelir.
* Rivayete göre Mansur b. Ammar yolda giderken üzerinde besmele yazılı bir kağıt parçası buldu. Yerden aldı ve bir yere koymak istediyse de temiz bir yer bulamadı ve tekrar ayak altına düşmemesi için bu kağıdı ağzında çiğneyerek yuttu. Hadisenin olduğu günün gecesinde enteresan bir rüya gördü. Rüyasında birisi kendisine şöyle sesleniyordu:
“O besmele yazılı kağıda saygından dolayı Cenabı Hakk sana hikmetlerinin kapısını açtı. Seni ilim ve hikmetiyle doldurdu.
Gerçekten de Mansur b. Ammar uyandığında ilim ve hikmetle adeta dolu halde idi. Bu rüyadan sonra hayatının sonuna kadar çevresine ilim ve hikmet saçmaya devam etti.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFENİN FAZİLETİ
Besmele’nin fazileti hakkında bazı alimler şöyle buyurmuşlardır:
“Her gün besmele-i şerifeyi yüz elli defa okumayı adet haline getiren kimseye, Allah Teala ilmin gizli tarafını öğrenmeyi muvaffak kılar.”
Hazreti Ali (r.a.) buyurdu ki:
“Besmele ile Fatiha-i Şerife hakkında kitap yazmak isteseydim, yetmiş deve yükü kitap yazardım. “
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFEYİ ÇEKENE ANSIZIN BELA GELMEZ
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Her kim sabahleyin:
Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fıs semâ’, ve hüves semiy’ul aliym.
akşama kadar ansızın bela gelmez.Akşamleyin sabaha kadar birden bela gelmez.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFE ÇEKEN AZAD OLUR
Cenab-ı Ecelli Alâ, İsa (a.s.)’ya vahyederek buyurur ki:
“Ey Meryem’in oğlu, sana eminlik ayeti olarak hangi ayeti indirdim, biliyor musun?”
İsa (a.s.):
“Bilmiyorum, yâ Rabbi” der. Cenâb-ı Ecelli Alâ:
“Sana eminlik ayeti olarak Bismillâh’ı indirdim. Gecende, gündüzünde, seferinde, dönüşünde, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende ve bütün hallerinde devam et. Kim Rubûbiyyetime yâkînen iman eder, amel defterinde sekiz yüz besmele olursa, o kulumu cehennemden azad eder, cennetime koyarım.” buyurur.
——————————————————————————–
BESMELE-İ ŞERİFEYİ YAZAN KİŞİ MAFİRET OLUR
İmâm-ı Zendüstî’nin Ravza’sında şu hadis nakil olunmuştur
“Kim besmeleyi yazarsa, mağfiret olunur.” Yine bir hadis-i şerifte:
“İndirilen kitapların içindekilerin tamamı Kur’an’ın içindedir. Kur’an’ın içindekilerin tamamı Fâtiha’nın içindedir.
Fatiha’da bulunanların tamamı, besmelenin bâ’sındadır. ” buyurmuşlardır
* Hasan (r.a.) buyurdu:
“Kim kalemi eline alır da, besmele-i şerifeyi aşk ve şevkle yazar, hürmette de kusur etmezse cennete girer.”
“Besmele-i Şerife, yapılan bir büyü üzerine (487) defa okunursa büyü bozulur.”
“Dilek veya bir haceti olan, tam bir iman ve sadakat içinde besmeleyi okuyup, hacetini Cenabı Allah’tan isterse, dilek ve haceti Allah’ın izni ile gerçekleşir.”
Besmele’nin fazileti hakkında bazı alimler şöyle buyurmuşlardır:
“Her gün besmele-i şerifeyi yüz elli defa okumayı adet haline getiren kimseye, Allah Teala ilmin gizli tarafını öğrenmeyi muvaffak kılar.”
Hazreti Ali (r.a.) buyurdu ki:
“Besmele ile Fatiha-i Şerife hakkında kitap yazmak isteseydim, yetmiş deve yükü kitap yazardım. “
——————————————————————————–
BEYYİNE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmâniırahıym.
Lem yekünillezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne münfekkiyne hattâ te’tiyehümül beyyineh. Rasûlün minellâhi yetlû suhufen mütahherah. Fiyhâ kütübün kayyımdı. Ve mâ teferrakallezîne ütül kitabe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh. Ve mâ ümirû illâ li ya’büdullâhe muhlisıyne lehüd dîne hunefâe ve yükıymüs salâte ve yü’tüz zekâte ve zâlike diynül kayyimeh. İnnellezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne fi nâri cehenneme hâlidiyne fîhâ, ülâike hüm şerrul beriyyeh. İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ülâike hüm hayrul beriyyeh. Cezâühüm inde rabbihim cennâtü adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidiyne fiyhâ ebedâ, radıyallâhü anhüm ve radû anh, zâlike li men haşiye rabbeh.
Manası:
Onlara hak ve batılı ayıran peygamber geldiği halde bile ehli kitaptan küfredenler (müşrikler), küfürlerinden ayrılmazlar. O Muhammed bir Resuldür ki, pak ve açık sahifeler kıraat eder. O sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır. Ehli kitap ancak kendilerine Resul geldikten sonra ihtilaf edipayrıldılar. Halbuki ibadet etmekle, namazlarını kılmak ve zekatlarını vermekle emrolundular. İşte doğru din bu İslam dinidir. Ehli kitaptan küfredenler ile müşrikler, orada ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar yaratılanların en şerlileridir. İman edip ameli salih işleyenlere gelince, hiç şüphe yok ki onlar da yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rabbileri nezdindeki mükafatları, orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan ve onlar da Allah’tan razı oldular. İşte bu saadet Rab binden korkanlara mahsustur.
Fazileti:
Bu sure-i edilenin fazilet ve esrarı hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdular ki:
“Eğer insanlar “lem yekün”ün içindekini bilmiş olsalardı, ehli ve malı terk ederlerdi de onun içindeki hikmetleri (ilahi sırları) öğrenirlerdi.”
Huzaa kabilesinden birisi: “Onu okuyana ne kadar ecir verilir, yâ Resulellah?” dedi. Resulü Ekrem: “Bu sureyi ebediyyen münafıklar okumaz ve kalbinde Allah’ın vahdaniyyeti hakkında şüphe olan kul da hiç okumaz. Allah’a kasem ederim ki, muhakkak bu sureyi melaike-i mukarrabîn, yer ve semalar yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa Allah Teala ona dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”
Yine Sevgili Peygamberimiz bu sure hakkında buyuruyorlar ki:
“Muhakkak Allah Teala “Lem yekün”ü okuyan kulunu işitir de şöyle buyurur: Kuluma müjde veririm, izzetime edalıma yemin ederim ki, ey kulum seni, dünya ve ahiret halleri içerisinde ebediyyen unutmayacağım ve seni, sen razı olana kadar cennete yerleştireceğim.”
Sarılık ve verem hastalığının şifası için:
Sanlık hastalığına yakalananların ve veremli kimselerin en kısa zamanda sağlığa kavuşması için Beyyine suresi yazılıp, sağlam ve teiniz bir şey ile muhafaza edildikten sonra, hastanın boynuna takılır. Bundan sonra hasta, Cenabı Hakk’ın izni ile şifaya kavuşur.
Bu sureyi okumaya devam edenler kamil insanların makamına ererler..
——————————————————————————–
BORÇLU OLAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
Allâhümmekfınî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk. * Hazreti Ali (r.a.) buyurdu: “Resulüllah’ın bana öğrettiği duayı sana öğreteceğim. Eğer üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa Allah Teala sana ödettirir.”
Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddınî bi kadâike ve bâriklî fiymâ kuddira lî hattâ lâ ühıbbe ta’ciyle mâ ahharte ve lâ te’hıyra mâ accelte.
Manası: Dinim, nefsim ve malım için şimdiden besmeleyi hazırladım. Allah’ım! Beni hükmüne rıza gösterenlerden kıl ki, benim için tehir ettiğinin ta’cilini, peşin vereceğinin tehirini sevmiyeyim. * Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Maişet sıkıntısı ve darlığı içinde kıvranan kimsenin (bu duayı) okumasına mani olan nedir? (Yani bu duayı okuyan maişet darlığı çekmez demektir.
Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfirullâh.
Birisi Resulüllah’a geldi ve: “Ya Resulellah, fakirim, elimde hiçbir şeyim yoktur.” dedi. Resulü Ekrem (s.a.v.): “Sen meleklerin yaptığı istiğfarı, mahlukatın getirdiği teşbihi bilmiyor musun?” buyurdu. O adam: “O teşbih nedir?” dedi. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) bu teşbihi okudu ve şöyle buyurdu:
“Bu teşbihi imsaktan sonra güneş doğmadan evvel yüzer defa okuyunuz. Dünya kendiliğinden ayağınıza gelir ve her bir kelimesi için de Allah Teala bir melek yaratır. Kıyamete kadar teşbih eder ve sevabı senin defterine yazılır.”
Allâhümme fâricel hemmi ve kâşifel ğammi müciybe da’vetil mudtarriyne rahmâned dünyâ vel âhırati ve rahıymehümâ ente terhamünî ferhamnî bi rahmetin tuğniynî bihâ an rahmeti men sivâk.
İsa (a.s.) ümmetine hitaben buyurdu:
“Bir insanın dağ kadar altından borcu olsa da bu duaya devam etse Allah Teala borcunu ödettirir.” Bu duayı Resulü Ekrem (s.a.v.), Hazreti EbuBekir (r.a.)’e öğretmiştir. Bu duaya devam edenler azbir zamanda borçtan kurtulurlar.
“Ya Fatıma, yatarken bu teşbihleri çekersen, ihtiyarlasan bile vücudun çökmez, dinç kalırsın.”
——————————————————————————–
BORÇTAN KURTULMAK İÇİN
Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’inkadiyr. Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi gayri hısâb. Rahmâned dünyâ vel âhıra ti ve rahıymehümâ tü’tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ’, ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.
Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ashabı kiramdan Muaz b. Cebel (r.a.) hazretlerini bir cuma günü göremez ve Cuma namazından sonra yanına teşrif eder ve nerede olduğunu sorar.
Muaz b. Cebel (r.a.):
“Ya Resulellah, bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı olduğundan, taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir.” cevabında bulunur.
Cenabı Peygamber Efendimiz:
“Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sabır dağı kadar borcun olmuş olsa Cenabı Hakk onu öder.” buyururlar ve bu duayı öğretirler.
* Diğer hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
” Yâ Muaz! Kulak ver, iyi dinle. Sana öyle bir dua öğreteceğim ki, üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli Allah sana borcunu ödettirir.”
——————————————————————————–
BU SALAVATI ŞERİFE 70 BİN SALAVAT GÜCÜNDEDİR
”Cezallâhü annâ muhammeden mâ hüve ehlül”
”Allah Teala Muhammed’i bizim adımıza mükafatlandır ki o zaten bana ehildir”
Efendimiz(s.a.v)
”Kim bu salavatı bir defa okursa yetmiş bin yazıcı melek bin sabah sevabını