OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

N

NAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul eûzü bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.

Manası:
De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların yegane mâlikine, insanların ma’buduna, o sinsi şeytanın şerrinden ki o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir. 0 şeytan gerek cinden, gerek insandan olsun.
——————————————————————————–

NUH SURESİNİN SIRLARI

* Nuh Suresinin okunmasını vird haline getiren kimseler, daha dünyada iken cennetteki yerlerini görmeden vefat etmezler.
* Bu sure herhangi bir maksat için okunursa, o maksat yerine gelir.
* Bir kimse bu sureyi okuyarak kendisine düşmanlık yapmak isteyen kimse ile karşılaşırsa, düşmanın şerrinden halas bulduğu gibi, düşmanı da okunan ayetlerin tasarrufu ile zelil ve zebun olur.

——————————————————————————–

NUN SURESİNİN SIRLARI

(Nün vel kalem) suresi, zalimin zulmünü, fasitlerin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için kendisinden faydalanılan bir suredir.
Bu sure içerisinde bulunan:

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve in yekâdüllezîne keferû le yüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrim lil âlemin.
ayeti kerimesi, hasedcinin hasedinden korunmak ve aç gözlü kimsenin yakıcı gözünden zarar görmemek için, bir kağıt üzerine Besmele-i Şerife’yi yazdıktan sonra, (25) defa yazılıp üzerinde taşınır. Bu ayet o kötü bakıştan korunmak için en müessir bir siper durumundadır. Tecrübe olunmuştur.Kendisine nazar değmiş kimseye bir defa okunması bile bir şifa kaynağıdır.
——————————————————————————–

NAFİLE İBADETLERİN FAZİLETİNE DAİR

Cenabı Peygamber (s.a.v.) buyuruyorlar:
“Bir insan sabah namazı ile yatsı namazını cemaatla kılarsa Cenabı Hakk bütün geceyi ibadetle
geçirmiş gibi sevap yazar.”
Yine bir namaz vardır ki; Cenabı Hakk bu namazı da gece namazından sayar. Bu namaz yatsıdan sonra kılınır. Birinci rekatta Sure-i Yasin, ikinci rekatta Sure-i Secde, üçüncü rekatta Sure-i Duhan, dördüncü rekatta Sure-i Mülk okunur.
Cenabı Peygamber Efendimiz öğle namazının ilk dört sünnetini çok uzatırdı. Zammı sure olarak
Sure-i Yasin’i okurlardı. Çünkü bu vakitte semanın kapıları açıktır, buyururlardı.
Yine Cenabı Peygamber (s.a.v.):
“Yatsının son sünnetini dört rekat kılan kimse Kadir Gecesi’ni ihya etmiş gibidir. Öğlenin son sünnetini dört rekat kılan kimseye cehennem azabı haramdır.” buyurmuşlardır.
İkindi namazının sünnetini iki rekat olarak kılanlara itirazda bulunmayın.
Bir insan abdestli yatacak olursa Allahü Teala o kimseyi günahlardan temizler. Eğer abdest almaya üşenir de teyemmüm ederse şeytan uyurken ona yaklaşamaz. Uykuya yatılacağı vakit teyemmüm caizdir. Lakin su varken teyemmümle namaz kılınmaz. Bir melek onunla yatar, her ne vakit uyanırsa ona: “Ya Rabbi! Bu kuluna yardım et, rızkını kolayından ver.” diye dua eder.
Resulü Ekrem (s.a.v):
“Sabah namazından evvel yedi defa istiğfar getiren kimse fakirlik görmez.” buyurmuşlardır.
Cenabı Peygamber (s.a.v.):
“Fakirlik o kadar fenadır ki, insanı küfre kadar götürür.” buyurmuşlardır. Fakirlik yüzünden dil bozup küfre gidenler çok olur. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Bazı cahiller bunları bilmediğinden başlarına gelen belanın nereden geldiğini anlamazlar. Bunun için duanın ehemmiyeti çok büyüktür. Şöyle niyazda bulunmalıdır:
“Ya Rabbi! İhtiyarlığımda, en zayıf bulunduğum bir vakitte bana yardım et, rızkıma genişlik ver.”
Dilinin döndüğü kadar Cenabı Ecelli Ala’ya böyle ilticada bulunmalıdır.
Cenabı Hakk evvabin namazını kılanları övüyor. Cenabı Peygamber:
“Yatağınıza gelirken okuyarak geliniz. ” buyuruyor.
Geceleyin okunacak evradlardan bazılarını Cenabı Peygamber şöyle haber veriyorlar:
Bismillah. Sübhânellâh. Amentü billâhil azıymi ve kefartü bil cibti vet tâğûti vestemsektü bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ, vallâhü semiy’un aliym. (10 defa)
“Geceleri uyanınca, bu evradı okuyan kimsenin üzerine Cenabı Ecelli Ala ertesi günün akşamına kadar günah yazdırtmaz.”
Yatarken okunacak dualardan diğeri: Bismikellâhümme veda’tü cenbî ve bike erfau in emsekte nefsî fağfir lehâ verhamhâ ve in ahyeytehâ fahfazhâ bimâ tahfezu bihî ıbâdekes sâlihıyn.
Manası: Allah’ım! Senin ismi şerifinin bereketi ile yanımı yatağa koydum. Ve bu ismin yardımı ile kaldırırım. Eğer nefsimi uykuda kabzeder, canımı alırsan o nefsime mağfiret ve merhamet et. Eğer beni uyandırırsan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de muhafaza et, ya Rabbi..
***
Yine dualardan diğer bir tanesi:
Allâhümme rabbes semâvâtis seb’ı ve mâ ezallet ve rabbel eradıyne ve mâ ekallet ve rabbeş şeyâtıyne ve mâ edallet, kün lî câran min şerri halkıke küllihim cemiy’an en yefruta alâ ehadin minhüm ve en yebğâ aleyye azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilahe ğayruke ve lâ ilahe illâ ente.
Manası:
Ey yedi kat semanın ve gölgelendirdikleri şeylerin sahibi. Ey yedi kat yerin taşıdığı şeylerin sahibi olan Allah’ım. Ey şeytanların ve saptırdıklarının rabbi olan Allah’ım! Bütün mahlukatın şerrinden beni muhafaza eyle. İçlerinden birisinin bana tecavüz, yahut aleyhime tuğyan etmesinden dolayı beni koruyup civarına al. Senin himayene giren aziz olur. Senin medhin büyüktür. Senden başka bir ilah yoktur. Kendi himayende beni büyük bir muhafaza altında bulundur. Allah’ım, ecelim afiyet içinde gelene kadar beni bütün mahlukatın şerrinden büyük bir muhafaza altında bulundur. Ve melun şeytanın şerrinden de muhafaza kıl, Rabbim.
* Halid b. Velid (r.a.)’i rüyada korkutuyorlardı. Resulü Ekrem (s.a.v.):
“Allâhümme Rabbes semâvâti…”yi okursan
kurtulursun.” buyurdular.
Bu duayı okuyan Halid b. Velid (r.a.):
“Ya Resulellah, seni hak olarak gönderen Allah
hakkı için o hastalık benden gitti. ” dedi.
* Bu dua cin ve sara tutanlara okunursa bi iznillahi teala şifa bulur.
* Eğer bir insan böyle duaları okuyarak yatacak olursa, sabaha kadar okumuş gibi Allahü Teala sevap yazar.
——————————————————————————–

NAFİLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİNE DAİR

Resulü Ekrem Efendimiz buyurdular:
“Farzlardan başka nafile olarak günde on iki rekat namaz kılan bir kul için Allah Teala cennette bir ev bina eder.”

SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN FAZİLETİNE DAİR
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu: “Sabah namazının farzından evvel iki rekat
sünnet kılmak dünya ve onun içindekilerden daha
hayırlıdır.”
ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETLERİNİN FAZİLETİNE DAİR
Sevgili Peygamberimiz buyurdu: “Her kim öğle namazının farzından evvel dört, farzından sonra da dört rekat sünnet kılmaya devam selam verir. Ben de içimden, “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” diyerek sağ omuzuma bakarım.
Sonra imam, başını sol tarafa çevirerek yüksek sesle: “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” dediği vakit ben de içimden: “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” diyerek sol omuzuma bakarım, böylece namazdan çıkmış olurum.
S- Pek güzel anlattın. Secdeye ve rükuya vardığın zaman ne okudun?
C- Yine sünnette anlattığım gibi, her vakit rükuya vardığım vakit üç defa: “Sübhâne rabbiyel azıym”, secdeye vardığım zaman yine üç defa: “Sübhâne rabbiyel a’lâ” diye okudum.
S- Her zaman rükuya ve secdeye vardığın zaman böyle mi yaparsın?
C- Evet böyle yaparım.
——————————————————————————–

NAMAZI BOZAN HALLER

S- Namazı bozan haller nelerdir?
1. İftitah tekbirini kendisi işitecek kadar almamak.
2. Namaz içinde gülmek.
3. Namazda ah etmek.
4. Dünya sözü söylemek.
5. Dünya için ağlamak.
6. Sakız çiğnemek.
7. Saç ve sakal taramak.
8. Üç defa kıl koparmak.
9. Bit ya da pire öldürmek.
10. Bir rükunda üç defa bir yerini kaşımak.
11. Kur’an’ı yanlış okumak.
12. Kur’an-ı Kerim’i kendisi işitecek kadar okumamak.
13. Secdeye vardığı vakit ayaklarını kaldırmak.
14. Bir şey yemek veya içmek.
15. İmama uyup arkasında durmamak.
16. Cemaatla namaz kılarken erkeğin, kadının arkasında durması.
17. İmamdan ileride durmak.
18. Ağrı ve sızıdan dolayı ağlamak.

——————————————————————————–

NASIL ADAM OLDUĞUNU ALLAHIN KİTABI KURANDAN SOR

Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Nasıl adam olduğunuzu Kur’an’dan sorun. Başkasına sormayın. Eğer Kur’an’ı seviyor, onunla meşgul oluyorsanız anlayın ki, Allah’da sizi seviyor. Eğer Kur’an’a bakmaz, okumaz ve onu çocuklarınıza öğretmezseniz biliniz ki, Allah’da sizi sevmiyor.”
* Cenabı Ecelli Ala ahirette peygamber-i ızâm’a kitaplarını okutturacaktır. En evvel güzel sesi ile Davud (a.s.) Zebur’u, Musa (a.s.) Tevrat’ı, İsa (a.s.) İncil’i, Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’de Kur’an’ı okuyacaklardır. Sonra Cenabı Hakk buyuracak:
“Herkes okudu, Rabbül Izze kaldı. Şimdi ben okuyacağım.”
Cenabı Hakk Kur’an’ı okuduğu vakit cennetin zevki yok gibi olacaktır. Cennet shli ondan daha büyük bir nimet göremiyecektir. Bazılarına göre Cenabı Hakk ahirette Sure-i En’am’ı, bazılarına göre de Sure-i Rahmân’ı okuyacaktır.
Kur’an-ı Kerim’in kıymetini bilmelidir. Kur’anı Kerim her dert için şifadır. Eğer sıkıntıda isen mutlaka ona göre bir ayet vardır, onu okumaya devam et. Mülk suresini okuyan kabir azabı çekmez, Sure-i Duhân’ı okuyanlar inşaallah kıyamet günü sıkıntısını görmezler. Sure-i Yasin’i ihtiyaç, sıkıntı, maişet darlığı ve her ne niyet için okursan Allah Teala kabul eder. Sabahleyin okursan, Allah Teala akşama kadar kalbini ferahlandırır. Akşamleyin okursan sabaha kadar içini ferahlandırır. İşte Yasin Suresi’nin böyle tesirleri vardır. Melekler Kur’an okuyandan hoşlanırlar ve onu alnından öperler.
* Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Bir insan sabahleyin kalktığı vakit Kur’an-ı Kerim’i yüzünden yüz ayet okursa, Allah Teala yeryüzünde bulunan müslümanların sevabı kadar ona sevap ihsan eder.”
Yasin-i Şerif seksen üç ayet, Mülk Suresi otuz ayet, Fatilıa Suresi yedi ayet, Sure-i îhlas ve Muavvizeteynleri de okuduğunda yüz ayetten fazla olur. Bu ecri kaçırmamak için üşenmemeli, bunlar okunmalıdır.
* Cenabı Peygamber (s.a.v.) Tebük
Muharebesi’nde iken Cebrail (a.s.) geldi, dedi ki:
– Müzeyne kabilesinden biri öldü, cenazesini sana getireyim mi?
Allah Resulü (s.a.v.): “Getir” buyurdu.
Cebrail (a.s.) cenazeyi getirdi. Fakat kimse göremedi. Çünkü, onun canını getirdi. Bunu da ancak Cenabı Peygamber görüyordu. Cenabı Peygamber kalktı, onun namazını kıldırdı. O adam bu makamı İhlas Suresi’ni çok okumak suretiyle kazanmıştı. Ancak o zatla Habeş kralına Cenabı Peygamber (s.a.v.) bu iltifatı yapmıştır. Çünkü, o da iman etmişti. Onun için İhlas Suresi’nin kıymetini bilmeli ve “Ben Kur’an bilmiyorum.” gibi sözler söylememelidir.
Kardeşim, Sure-i îhlâs’ı oku ve çocuklarına da bol bol okut. Allah Teala cümlemizi Kur’an okumayı ve onun gösterdiği sırat-ı müstekıymden yürümeyi muvaffak eylesin. Amin…
– Ya Rabbi, hafızları mı istiyorsun?
Cenabı Hakk buyurdu ki:
“Evet, kıyamet günü onlar bana kavuşana kadar ben onlar içinimdir. Onlar bana kavuştukları vakit her bir ayetin mukabilinde onlara bir makam vereceğim.”
Cenabı Hakk “Kur’an okuyun, yükselin.” buyuracaktır. Kişi, amel etmediği ayete gelince okuyamayacaktır. Zira amel etmek şarttır.
——————————————————————————–

NASR SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.
Manası:
Allah’ın nusreti ve fethi gelince, sen de insanların fevc fevc Allah’ın dinine girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile teşbih ve tenzih et. O’nun yarlıgamasını iste. Şüphesiz ki 0, tevbeleri çok kabul edendir.
Fazileti:
“İzâ câe nasrullâhi vel feth, Kur’an’ın dörtte birine muadildir. Bu sureyi dört defa okuyan kimseye bir hatim sevabı verilir.”
“İzâ câe nasrullâhi vel feth’i her kim okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi ecir verilir.”
Tefsir-i Keşşafın beyanına göre: Bir kimsenin Sure-i Feth’i okumaya gücü yetmezse, Sure-i izâ câe nasrullâh’ı okusun.
İmam-ı Fahri Râzî, Tefsir-i Kebir’inde:
“İzâ câe nasrullâh.. mü’minlerin süresidir. Her mü’min bu sure-i celileyi okuduğunda Allah Teala işlerini açar, onu düşmanları üzerine galip kılar. Maişet sıkıntısı çektirmez. Tevbesini kabul, günahlarını affeder” buyurmuşlardır.
Düşmanın şerrinden korunmak için bu surenin okunmasına devam edilmesinin büyük faydaları olduğuna müşahede edilmiştir.
——————————————————————————–

NAZAR DUASI

Mâşâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.
Manası:
Emir. Allah Teala’nın dileğidir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın tevfiki iledir.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Hoşuna giden bir şeyi gören kimse (bu duayı) okusun.”
“Elindeki nimetin devamlı kalmasını arzu eden kimse (bu duayı) okusun. Nimeti her gördükçe bunu okuyan kimse o nimetten hiçbir zarar görmez.”
“Allah Teala bir kuluna aile, mal ve evlad ihsan eder de o kul da (bu duayı) okursa, onlar da ölümden başka bir afet görmez.”
——————————————————————————–

NİKAH HUTBESİ DUASI

Elhamdü lillâhi nesteıynühû ve nestağfiruhû ve neûzü bihî min şürûri enfüsinâ men yehdillâhtt fe lâ mudille leh, ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilahe illallâhü ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Yâ eyyühen nâsüttekû rabbekümüllezî halekaküm min nefsin vâhıdetin ve haleka minhâ zevcehâ ve besse minhümâ ricâlen kesiyran ve nisâen vettekullâhellezî tesâelûne bihî vel erhâme innallâhe kâne aleyküm rakıybâ. Yâ eyyühellezîne âmenüttekullâhe hakka tükâtihî ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. Yâ eyyühellezîne âmenüttekullâhe ve kûlû kavlen sediydâ. Yuslıh leküm a’mâleküm ve yağfir leküm zünûbeküm, ve men yütııllâhe ve rasûlehû fe kad fâze fevzen azıymâ.
Manası:
Hamd, Allah Teala’ya mahsustur. (Bütün işlerimizde) O’ndan yardım talep eder ve mağfiret dileğinde bulunuruz. Nefislerimizin şerrinden Cenabı Ecelli Ala’ya sığınırız. Allah’ın hidayet buyurduğu kimse dalalete sapmaz, sapıttığı kimse hidayete eremez. Muhakkak ben Allah’tan başka ma’bûdun bi hak olmadığına ve Muhammed (a.s.)’m O’nun kulu ve Resulü olduğuna şahidim. Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslüman olmaktan başka (bir sıfatla) can vermeyin. Rabbinize (karşı gelmekten) korkun. Kendisinin (adını öne sürmek suretiyle) birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözü doğru söyleyin. Ki (Allah) işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı yarlığasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.
——————————————————————————–

NİSA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
İn tectenibû kebâira mâ tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiâtiküm ve nüdhılküm müdhalen keriymâ. Ve in tekü haseneten yüdâıfhâ ve yü’ti min ledünhtt ecran azıymâ. İnnallâhe lâ yağfîru en yüşrake bıhî ve yağfıru mâ düne zâlike li men yeşâ’. Ve men ya’mel sûen ev yazlim nefsehû sümme yestağfirillâhe yecidillâhe ğafûran rahıymâ.
Manası:
Nehy olunduğunuz şeylerin büyüklerinden sakınırsanız biz de küçük günahlarınızı affeder ve sizi bir güzel makama sokarız. Şüphesiz Allah, zerre kadar zulmetmez. Eğer zerre kadar bir iyilik olursa,onun sevabını kat kat artırır. Ayrıca kendi katından büyük mükafat verir. Allah (c.c.) kendine şirk olunmasını affetmez ve ondan başka her şeyi dilediğine mağfiret eder. Bir fenalık işleyip yahut nefsine zulmedip sonra Allah’a istiğfar eden kimse Allah Teala’yı affedici ve merhametli bulur.
Resulü Kibriya Efendimiz bu ayeti kerimeler hakkında:
“Sure-i Nisa’daki bu ayetler bana dünyanın tamamından daha sevgilidir.” buyurmuştur.
——————————————————————————–

NUH A.S DUASI

Nuh (a.s.) Cenabı Ecelli Ala’ya şöyle niyaz ve duada bulunmuştu:

Rabbi inne kavmî kezzebûn. Feftah beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’miniyn.
“Rabbim! Hakikaten kavmim beni tekzip etti. Benimle onların arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müzminleri kurtar. “
Rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirine deyyârâ.
“Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma.”
Allah Teala Nuh (a.s.)’m bu duaları üzerine şöyle buyurdu:
“And olsun ki Nuh bize dua etmişti de ne güzel icabet ve kabul eylemiştik. Biz hem onu, hem ehlini büyük sıkıntıdan kurtardık.”
“Biz azimüşşan onu da, beraberinde olanları da o dolu yüklü geminin içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda boğduk. “
——————————————————————————–

NUH A.S EVLATLARINA VASSİYETİ

Nuh (a.s.) vefat ederken evladlarına dört şeyi vasiyyet etmiştir:

“Bu dört şeyin ikisini yapınız, ikisinden sakınınız. Yapacaklarınızdan bir tanesi “Lâ ilahe illallâh”tır. Bunu bırakmayınız. Bu kelime bütün günahlarınızı bastırır.
Ashabı Kiram derlerdi:
“Vakti saadette bu kelime gibi bir kelime bilmezdik.”
Hayatta bunu bir defa söylemek farzdır. İnsan bu kelime ile müslüman olur. Namazlardan sonra onar defa, sabah namazından sonra yüz defa bu kelime-i tevhid okunursa o gün onun kadar semaya kimse sevap çıkaramaz. “Bir defa med ile baştaki lamelin çekerek söylenirse dört bin günahı kebairi siler.” Bunun gibi günahları affettirecek hiçbir şey yoktur. Yer ve gök deliksiz sağır bir kaya olsa, bu kelime-i tevhid okununca onu deler ve Cenabı Hakk’a vasıl olur. Müezzinler günde beş defa bu kelimeyi tekrar ederler. Müezzin okuduğu zaman sen de onun akabinde bu kelimeyi oku. Zira kıymeti çok büyüktür. İnsanı (99) beladan kurtarır.
İkincisi “Sübhânellâhi ve bi hamdihi’dir Bu, meleklerin teşbihidir. Hele insan bunu sabahleyin güneş doğmadan evvel yüzer defa ilavesi ile; Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfırullâh derse, rızkına bereket gelir. Yani rızkı ayağına gelir. Bu teşbihi bilhassa sabah namazının sünneti ile farzı arasında okumaya gayret etmelidir. Hatta ev halkına ve çocuklara dahi öğretmelidir. O zaman bereketin nasıl geldiğini görürsün.
Nuh (a.s.) evladlarına şu tavsiyelerde bulundu: “Sizleri iki şeyden de nehyediyorum:
1- Gavurluktan sakınınız. Gavurluk; Allah’ı veya
Allah’ın emrini inkar etmektir.Dinle, müslümanlıkla, namazla veya müslümanla, hacı hacı diye alay etmek de gavurluktur. Peygamber’in (a.s.) bir sünnetini veya adetini alaya alıp küçümseyen kimselerin hepsi kafirdir.
2- Sizi kibirden nehyederim. Aman kibir yapmayın.
Ashab, Resulü Ekrem (s.a.v.)’e sordular:
– Kibir nedir, ya Resulellah? Güzel bir elbise giymek, güzel bağ ve bahçelerde oturmak kibir midir?
Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:
 

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

N

NAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul eûzü bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.

Manası:
De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların yegane mâlikine, insanların ma’buduna, o sinsi şeytanın şerrinden ki o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir. 0 şeytan gerek cinden, gerek insandan olsun.
——————————————————————————–

NUH SURESİNİN SIRLARI

* Nuh Suresinin okunmasını vird haline getiren kimseler, daha dünyada iken cennetteki yerlerini görmeden vefat etmezler.
* Bu sure herhangi bir maksat için okunursa, o maksat yerine gelir.
* Bir kimse bu sureyi okuyarak kendisine düşmanlık yapmak isteyen kimse ile karşılaşırsa, düşmanın şerrinden halas bulduğu gibi, düşmanı da okunan ayetlerin tasarrufu ile zelil ve zebun olur.

——————————————————————————–

NUN SURESİNİN SIRLARI

(Nün vel kalem) suresi, zalimin zulmünü, fasitlerin fesadını önlemek ve kötülüklerinden korunmak için kendisinden faydalanılan bir suredir.
Bu sure içerisinde bulunan:

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve in yekâdüllezîne keferû le yüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrim lil âlemin.
ayeti kerimesi, hasedcinin hasedinden korunmak ve aç gözlü kimsenin yakıcı gözünden zarar görmemek için, bir kağıt üzerine Besmele-i Şerife’yi yazdıktan sonra, (25) defa yazılıp üzerinde taşınır. Bu ayet o kötü bakıştan korunmak için en müessir bir siper durumundadır. Tecrübe olunmuştur.Kendisine nazar değmiş kimseye bir defa okunması bile bir şifa kaynağıdır.
——————————————————————————–

NAFİLE İBADETLERİN FAZİLETİNE DAİR

Cenabı Peygamber (s.a.v.) buyuruyorlar:
“Bir insan sabah namazı ile yatsı namazını cemaatla kılarsa Cenabı Hakk bütün geceyi ibadetle
geçirmiş gibi sevap yazar.”
Yine bir namaz vardır ki; Cenabı Hakk bu namazı da gece namazından sayar. Bu namaz yatsıdan sonra kılınır. Birinci rekatta Sure-i Yasin, ikinci rekatta Sure-i Secde, üçüncü rekatta Sure-i Duhan, dördüncü rekatta Sure-i Mülk okunur.
Cenabı Peygamber Efendimiz öğle namazının ilk dört sünnetini çok uzatırdı. Zammı sure olarak
Sure-i Yasin’i okurlardı. Çünkü bu vakitte semanın kapıları açıktır, buyururlardı.
Yine Cenabı Peygamber (s.a.v.):
“Yatsının son sünnetini dört rekat kılan kimse Kadir Gecesi’ni ihya etmiş gibidir. Öğlenin son sünnetini dört rekat kılan kimseye cehennem azabı haramdır.” buyurmuşlardır.
İkindi namazının sünnetini iki rekat olarak kılanlara itirazda bulunmayın.
Bir insan abdestli yatacak olursa Allahü Teala o kimseyi günahlardan temizler. Eğer abdest almaya üşenir de teyemmüm ederse şeytan uyurken ona yaklaşamaz. Uykuya yatılacağı vakit teyemmüm caizdir. Lakin su varken teyemmümle namaz kılınmaz. Bir melek onunla yatar, her ne vakit uyanırsa ona: “Ya Rabbi! Bu kuluna yardım et, rızkını kolayından ver.” diye dua eder.
Resulü Ekrem (s.a.v):
“Sabah namazından evvel yedi defa istiğfar getiren kimse fakirlik görmez.” buyurmuşlardır.
Cenabı Peygamber (s.a.v.):
“Fakirlik o kadar fenadır ki, insanı küfre kadar götürür.” buyurmuşlardır. Fakirlik yüzünden dil bozup küfre gidenler çok olur. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Bazı cahiller bunları bilmediğinden başlarına gelen belanın nereden geldiğini anlamazlar. Bunun için duanın ehemmiyeti çok büyüktür. Şöyle niyazda bulunmalıdır:
“Ya Rabbi! İhtiyarlığımda, en zayıf bulunduğum bir vakitte bana yardım et, rızkıma genişlik ver.”
Dilinin döndüğü kadar Cenabı Ecelli Ala’ya böyle ilticada bulunmalıdır.
Cenabı Hakk evvabin namazını kılanları övüyor. Cenabı Peygamber:
“Yatağınıza gelirken okuyarak geliniz. ” buyuruyor.
Geceleyin okunacak evradlardan bazılarını Cenabı Peygamber şöyle haber veriyorlar:
Bismillah. Sübhânellâh. Amentü billâhil azıymi ve kefartü bil cibti vet tâğûti vestemsektü bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ, vallâhü semiy’un aliym. (10 defa)
“Geceleri uyanınca, bu evradı okuyan kimsenin üzerine Cenabı Ecelli Ala ertesi günün akşamına kadar günah yazdırtmaz.”
Yatarken okunacak dualardan diğeri: Bismikellâhümme veda’tü cenbî ve bike erfau in emsekte nefsî fağfir lehâ verhamhâ ve in ahyeytehâ fahfazhâ bimâ tahfezu bihî ıbâdekes sâlihıyn.
Manası: Allah’ım! Senin ismi şerifinin bereketi ile yanımı yatağa koydum. Ve bu ismin yardımı ile kaldırırım. Eğer nefsimi uykuda kabzeder, canımı alırsan o nefsime mağfiret ve merhamet et. Eğer beni uyandırırsan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de muhafaza et, ya Rabbi..
***
Yine dualardan diğer bir tanesi:
Allâhümme rabbes semâvâtis seb’ı ve mâ ezallet ve rabbel eradıyne ve mâ ekallet ve rabbeş şeyâtıyne ve mâ edallet, kün lî câran min şerri halkıke küllihim cemiy’an en yefruta alâ ehadin minhüm ve en yebğâ aleyye azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilahe ğayruke ve lâ ilahe illâ ente.
Manası:
Ey yedi kat semanın ve gölgelendirdikleri şeylerin sahibi. Ey yedi kat yerin taşıdığı şeylerin sahibi olan Allah’ım. Ey şeytanların ve saptırdıklarının rabbi olan Allah’ım! Bütün mahlukatın şerrinden beni muhafaza eyle. İçlerinden birisinin bana tecavüz, yahut aleyhime tuğyan etmesinden dolayı beni koruyup civarına al. Senin himayene giren aziz olur. Senin medhin büyüktür. Senden başka bir ilah yoktur. Kendi himayende beni büyük bir muhafaza altında bulundur. Allah’ım, ecelim afiyet içinde gelene kadar beni bütün mahlukatın şerrinden büyük bir muhafaza altında bulundur. Ve melun şeytanın şerrinden de muhafaza kıl, Rabbim.
* Halid b. Velid (r.a.)’i rüyada korkutuyorlardı. Resulü Ekrem (s.a.v.):
“Allâhümme Rabbes semâvâti…”yi okursan
kurtulursun.” buyurdular.
Bu duayı okuyan Halid b. Velid (r.a.):
“Ya Resulellah, seni hak olarak gönderen Allah
hakkı için o hastalık benden gitti. ” dedi.
* Bu dua cin ve sara tutanlara okunursa bi iznillahi teala şifa bulur.
* Eğer bir insan böyle duaları okuyarak yatacak olursa, sabaha kadar okumuş gibi Allahü Teala sevap yazar.
——————————————————————————–

NAFİLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİNE DAİR

Resulü Ekrem Efendimiz buyurdular:
“Farzlardan başka nafile olarak günde on iki rekat namaz kılan bir kul için Allah Teala cennette bir ev bina eder.”

SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN FAZİLETİNE DAİR
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu: “Sabah namazının farzından evvel iki rekat
sünnet kılmak dünya ve onun içindekilerden daha
hayırlıdır.”
ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETLERİNİN FAZİLETİNE DAİR
Sevgili Peygamberimiz buyurdu: “Her kim öğle namazının farzından evvel dört, farzından sonra da dört rekat sünnet kılmaya devam selam verir. Ben de içimden, “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” diyerek sağ omuzuma bakarım.
Sonra imam, başını sol tarafa çevirerek yüksek sesle: “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” dediği vakit ben de içimden: “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” diyerek sol omuzuma bakarım, böylece namazdan çıkmış olurum.
S- Pek güzel anlattın. Secdeye ve rükuya vardığın zaman ne okudun?
C- Yine sünnette anlattığım gibi, her vakit rükuya vardığım vakit üç defa: “Sübhâne rabbiyel azıym”, secdeye vardığım zaman yine üç defa: “Sübhâne rabbiyel a’lâ” diye okudum.
S- Her zaman rükuya ve secdeye vardığın zaman böyle mi yaparsın?
C- Evet böyle yaparım.
——————————————————————————–

NAMAZI BOZAN HALLER

S- Namazı bozan haller nelerdir?
1. İftitah tekbirini kendisi işitecek kadar almamak.
2. Namaz içinde gülmek.
3. Namazda ah etmek.
4. Dünya sözü söylemek.
5. Dünya için ağlamak.
6. Sakız çiğnemek.
7. Saç ve sakal taramak.
8. Üç defa kıl koparmak.
9. Bit ya da pire öldürmek.
10. Bir rükunda üç defa bir yerini kaşımak.
11. Kur’an’ı yanlış okumak.
12. Kur’an-ı Kerim’i kendisi işitecek kadar okumamak.
13. Secdeye vardığı vakit ayaklarını kaldırmak.
14. Bir şey yemek veya içmek.
15. İmama uyup arkasında durmamak.
16. Cemaatla namaz kılarken erkeğin, kadının arkasında durması.
17. İmamdan ileride durmak.
18. Ağrı ve sızıdan dolayı ağlamak.

——————————————————————————–

NASIL ADAM OLDUĞUNU ALLAHIN KİTABI KURANDAN SOR

Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Nasıl adam olduğunuzu Kur’an’dan sorun. Başkasına sormayın. Eğer Kur’an’ı seviyor, onunla meşgul oluyorsanız anlayın ki, Allah’da sizi seviyor. Eğer Kur’an’a bakmaz, okumaz ve onu çocuklarınıza öğretmezseniz biliniz ki, Allah’da sizi sevmiyor.”
* Cenabı Ecelli Ala ahirette peygamber-i ızâm’a kitaplarını okutturacaktır. En evvel güzel sesi ile Davud (a.s.) Zebur’u, Musa (a.s.) Tevrat’ı, İsa (a.s.) İncil’i, Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’de Kur’an’ı okuyacaklardır. Sonra Cenabı Hakk buyuracak:
“Herkes okudu, Rabbül Izze kaldı. Şimdi ben okuyacağım.”
Cenabı Hakk Kur’an’ı okuduğu vakit cennetin zevki yok gibi olacaktır. Cennet shli ondan daha büyük bir nimet göremiyecektir. Bazılarına göre Cenabı Hakk ahirette Sure-i En’am’ı, bazılarına göre de Sure-i Rahmân’ı okuyacaktır.
Kur’an-ı Kerim’in kıymetini bilmelidir. Kur’anı Kerim her dert için şifadır. Eğer sıkıntıda isen mutlaka ona göre bir ayet vardır, onu okumaya devam et. Mülk suresini okuyan kabir azabı çekmez, Sure-i Duhân’ı okuyanlar inşaallah kıyamet günü sıkıntısını görmezler. Sure-i Yasin’i ihtiyaç, sıkıntı, maişet darlığı ve her ne niyet için okursan Allah Teala kabul eder. Sabahleyin okursan, Allah Teala akşama kadar kalbini ferahlandırır. Akşamleyin okursan sabaha kadar içini ferahlandırır. İşte Yasin Suresi’nin böyle tesirleri vardır. Melekler Kur’an okuyandan hoşlanırlar ve onu alnından öperler.
* Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Bir insan sabahleyin kalktığı vakit Kur’an-ı Kerim’i yüzünden yüz ayet okursa, Allah Teala yeryüzünde bulunan müslümanların sevabı kadar ona sevap ihsan eder.”
Yasin-i Şerif seksen üç ayet, Mülk Suresi otuz ayet, Fatilıa Suresi yedi ayet, Sure-i îhlas ve Muavvizeteynleri de okuduğunda yüz ayetten fazla olur. Bu ecri kaçırmamak için üşenmemeli, bunlar okunmalıdır.
* Cenabı Peygamber (s.a.v.) Tebük
Muharebesi’nde iken Cebrail (a.s.) geldi, dedi ki:
– Müzeyne kabilesinden biri öldü, cenazesini sana getireyim mi?
Allah Resulü (s.a.v.): “Getir” buyurdu.
Cebrail (a.s.) cenazeyi getirdi. Fakat kimse göremedi. Çünkü, onun canını getirdi. Bunu da ancak Cenabı Peygamber görüyordu. Cenabı Peygamber kalktı, onun namazını kıldırdı. O adam bu makamı İhlas Suresi’ni çok okumak suretiyle kazanmıştı. Ancak o zatla Habeş kralına Cenabı Peygamber (s.a.v.) bu iltifatı yapmıştır. Çünkü, o da iman etmişti. Onun için İhlas Suresi’nin kıymetini bilmeli ve “Ben Kur’an bilmiyorum.” gibi sözler söylememelidir.
Kardeşim, Sure-i îhlâs’ı oku ve çocuklarına da bol bol okut. Allah Teala cümlemizi Kur’an okumayı ve onun gösterdiği sırat-ı müstekıymden yürümeyi muvaffak eylesin. Amin…
– Ya Rabbi, hafızları mı istiyorsun?
Cenabı Hakk buyurdu ki:
“Evet, kıyamet günü onlar bana kavuşana kadar ben onlar içinimdir. Onlar bana kavuştukları vakit her bir ayetin mukabilinde onlara bir makam vereceğim.”
Cenabı Hakk “Kur’an okuyun, yükselin.” buyuracaktır. Kişi, amel etmediği ayete gelince okuyamayacaktır. Zira amel etmek şarttır.
——————————————————————————–

NASR SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.
Manası:
Allah’ın nusreti ve fethi gelince, sen de insanların fevc fevc Allah’ın dinine girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile teşbih ve tenzih et. O’nun yarlıgamasını iste. Şüphesiz ki 0, tevbeleri çok kabul edendir.
Fazileti:
“İzâ câe nasrullâhi vel feth, Kur’an’ın dörtte birine muadildir. Bu sureyi dört defa okuyan kimseye bir hatim sevabı verilir.”
“İzâ câe nasrullâhi vel feth’i her kim okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi ecir verilir.”
Tefsir-i Keşşafın beyanına göre: Bir kimsenin Sure-i Feth’i okumaya gücü yetmezse, Sure-i izâ câe nasrullâh’ı okusun.
İmam-ı Fahri Râzî, Tefsir-i Kebir’inde:
“İzâ câe nasrullâh.. mü’minlerin süresidir. Her mü’min bu sure-i celileyi okuduğunda Allah Teala işlerini açar, onu düşmanları üzerine galip kılar. Maişet sıkıntısı çektirmez. Tevbesini kabul, günahlarını affeder” buyurmuşlardır.
Düşmanın şerrinden korunmak için bu surenin okunmasına devam edilmesinin büyük faydaları olduğuna müşahede edilmiştir.
——————————————————————————–

NAZAR DUASI

Mâşâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.
Manası:
Emir. Allah Teala’nın dileğidir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın tevfiki iledir.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Hoşuna giden bir şeyi gören kimse (bu duayı) okusun.”
“Elindeki nimetin devamlı kalmasını arzu eden kimse (bu duayı) okusun. Nimeti her gördükçe bunu okuyan kimse o nimetten hiçbir zarar görmez.”
“Allah Teala bir kuluna aile, mal ve evlad ihsan eder de o kul da (bu duayı) okursa, onlar da ölümden başka bir afet görmez.”
——————————————————————————–

NİKAH HUTBESİ DUASI

Elhamdü lillâhi nesteıynühû ve nestağfiruhû ve neûzü bihî min şürûri enfüsinâ men yehdillâhtt fe lâ mudille leh, ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilahe illallâhü ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Yâ eyyühen nâsüttekû rabbekümüllezî halekaküm min nefsin vâhıdetin ve haleka minhâ zevcehâ ve besse minhümâ ricâlen kesiyran ve nisâen vettekullâhellezî tesâelûne bihî vel erhâme innallâhe kâne aleyküm rakıybâ. Yâ eyyühellezîne âmenüttekullâhe hakka tükâtihî ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. Yâ eyyühellezîne âmenüttekullâhe ve kûlû kavlen sediydâ. Yuslıh leküm a’mâleküm ve yağfir leküm zünûbeküm, ve men yütııllâhe ve rasûlehû fe kad fâze fevzen azıymâ.
Manası:
Hamd, Allah Teala’ya mahsustur. (Bütün işlerimizde) O’ndan yardım talep eder ve mağfiret dileğinde bulunuruz. Nefislerimizin şerrinden Cenabı Ecelli Ala’ya sığınırız. Allah’ın hidayet buyurduğu kimse dalalete sapmaz, sapıttığı kimse hidayete eremez. Muhakkak ben Allah’tan başka ma’bûdun bi hak olmadığına ve Muhammed (a.s.)’m O’nun kulu ve Resulü olduğuna şahidim. Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslüman olmaktan başka (bir sıfatla) can vermeyin. Rabbinize (karşı gelmekten) korkun. Kendisinin (adını öne sürmek suretiyle) birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözü doğru söyleyin. Ki (Allah) işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı yarlığasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.
——————————————————————————–

NİSA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
İn tectenibû kebâira mâ tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiâtiküm ve nüdhılküm müdhalen keriymâ. Ve in tekü haseneten yüdâıfhâ ve yü’ti min ledünhtt ecran azıymâ. İnnallâhe lâ yağfîru en yüşrake bıhî ve yağfıru mâ düne zâlike li men yeşâ’. Ve men ya’mel sûen ev yazlim nefsehû sümme yestağfirillâhe yecidillâhe ğafûran rahıymâ.
Manası:
Nehy olunduğunuz şeylerin büyüklerinden sakınırsanız biz de küçük günahlarınızı affeder ve sizi bir güzel makama sokarız. Şüphesiz Allah, zerre kadar zulmetmez. Eğer zerre kadar bir iyilik olursa,onun sevabını kat kat artırır. Ayrıca kendi katından büyük mükafat verir. Allah (c.c.) kendine şirk olunmasını affetmez ve ondan başka her şeyi dilediğine mağfiret eder. Bir fenalık işleyip yahut nefsine zulmedip sonra Allah’a istiğfar eden kimse Allah Teala’yı affedici ve merhametli bulur.
Resulü Kibriya Efendimiz bu ayeti kerimeler hakkında:
“Sure-i Nisa’daki bu ayetler bana dünyanın tamamından daha sevgilidir.” buyurmuştur.
——————————————————————————–

NUH A.S DUASI

Nuh (a.s.) Cenabı Ecelli Ala’ya şöyle niyaz ve duada bulunmuştu:

Rabbi inne kavmî kezzebûn. Feftah beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’miniyn.
“Rabbim! Hakikaten kavmim beni tekzip etti. Benimle onların arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müzminleri kurtar. “
Rabbi lâ tezer alel ardı minel kâfirine deyyârâ.
“Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma.”
Allah Teala Nuh (a.s.)’m bu duaları üzerine şöyle buyurdu:
“And olsun ki Nuh bize dua etmişti de ne güzel icabet ve kabul eylemiştik. Biz hem onu, hem ehlini büyük sıkıntıdan kurtardık.”
“Biz azimüşşan onu da, beraberinde olanları da o dolu yüklü geminin içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda boğduk. “
——————————————————————————–

NUH A.S EVLATLARINA VASSİYETİ

Nuh (a.s.) vefat ederken evladlarına dört şeyi vasiyyet etmiştir:

“Bu dört şeyin ikisini yapınız, ikisinden sakınınız. Yapacaklarınızdan bir tanesi “Lâ ilahe illallâh”tır. Bunu bırakmayınız. Bu kelime bütün günahlarınızı bastırır.
Ashabı Kiram derlerdi:
“Vakti saadette bu kelime gibi bir kelime bilmezdik.”
Hayatta bunu bir defa söylemek farzdır. İnsan bu kelime ile müslüman olur. Namazlardan sonra onar defa, sabah namazından sonra yüz defa bu kelime-i tevhid okunursa o gün onun kadar semaya kimse sevap çıkaramaz. “Bir defa med ile baştaki lamelin çekerek söylenirse dört bin günahı kebairi siler.” Bunun gibi günahları affettirecek hiçbir şey yoktur. Yer ve gök deliksiz sağır bir kaya olsa, bu kelime-i tevhid okununca onu deler ve Cenabı Hakk’a vasıl olur. Müezzinler günde beş defa bu kelimeyi tekrar ederler. Müezzin okuduğu zaman sen de onun akabinde bu kelimeyi oku. Zira kıymeti çok büyüktür. İnsanı (99) beladan kurtarır.
İkincisi “Sübhânellâhi ve bi hamdihi’dir Bu, meleklerin teşbihidir. Hele insan bunu sabahleyin güneş doğmadan evvel yüzer defa ilavesi ile; Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfırullâh derse, rızkına bereket gelir. Yani rızkı ayağına gelir. Bu teşbihi bilhassa sabah namazının sünneti ile farzı arasında okumaya gayret etmelidir. Hatta ev halkına ve çocuklara dahi öğretmelidir. O zaman bereketin nasıl geldiğini görürsün.
Nuh (a.s.) evladlarına şu tavsiyelerde bulundu: “Sizleri iki şeyden de nehyediyorum:
1- Gavurluktan sakınınız. Gavurluk; Allah’ı veya
Allah’ın emrini inkar etmektir.Dinle, müslümanlıkla, namazla veya müslümanla, hacı hacı diye alay etmek de gavurluktur. Peygamber’in (a.s.) bir sünnetini veya adetini alaya alıp küçümseyen kimselerin hepsi kafirdir.
2- Sizi kibirden nehyederim. Aman kibir yapmayın.
Ashab, Resulü Ekrem (s.a.v.)’e sordular:
– Kibir nedir, ya Resulellah? Güzel bir elbise giymek, güzel bağ ve bahçelerde oturmak kibir midir?
Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: