OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

U-Ü

UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUA

Allahümme elhimnî ilmen efkahü bihî evâmirake ve nevâhiyeke verzuknî fehmen a’lemü bihî keyfe ünâcîke yâ erhamer râhımiyn. Allâhümmerzuknî fehmen nebiyyîne ve hıfzal murselîne ve ilhâmel melâiketil mukarrabiyne bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn. Allahümme ekrimnl bi nûril fehmi ve ahrıcnî min zulümâtil vehmi veftah lî ebvâbe rahmetike venşur aleyye min hazâini ılmike yâ erhamer râhımiyn.

* Unutkanlıktan kurtulmak için sabah akşam üçer defa bu mubarek duayı okuyunuz.
——————————————————————————–

UNUTKANLIKTAN KURTULMAK VE RIZIK İÇİN MANEVİ BİR TEDAVİ

Estağfırullâhel azıymellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme bediy’as semâvâti vel ardı ve mâ beynehüma min cemiy’ı cürmî ve isrâfî alâ nefsî ve etûbü ileyh.
Hikmeti:
“Zekasının, ilminin ve malının artmasını arzu eden kimse, bu mübarek duayı her sabah namazından sonra halisane bir niyet ile üçer defa okumalıdır.”
——————————————————————————–

UYKUDA KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihî ve şerri ıbâdihî ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurûn.

Manası:
Allah’ım Gazabından, insanların şerrinden, şeytanların dürtüştürmelerinden ve yanımda bulunmalarından Allah Teala’nın tastamam kelimelerine sığınırım.
* “Peygamber Efendimiz (s. a. v.) uykuda korkan kimselere bu duayı öğretirlerdi.”
* “Abdullah b. Amr (r.a.) büyük çocuklarına bu duayı öğretir, küçük çocuklarının da yazarak üzerlerinde taşımalarını sağlardı.”
“Bir kimse Nebiyy-i Muhterem’e gelip gece uykuda korktuğunu söyledi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) ona şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin vakit (bu duayı) oku.” O adam bu duayı okudu ve uykuda korkması geçti.”
——————————————————————————–

ÜZERİNE BİNDİRMEYEN HAYVANIN KULAĞINA OKUNACAK DUA

E fe gayra dînillâhi yebğûne ve lehû esleme men fis semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yürceûn.

Manası:
Onlar Allah’ın dini (İslamdan) başka din mi isterler? Halbuki O (Allah Teala’ya) göklerde ve yerde olanlar ister istemez teslim olmuşlar ve hep döndürülüp O’na götürülüyorlar.
* “Üzerine binmeğe zorluk çıkaran hayvanın kulağına bu ayeti kerime okunursa, Cenabı Eceli i Ala’nın izni ile uslanır.”
——————————————————————————–

UMUMİ ŞEKİLDE GÜNAHLARI AFFETTİREN DUALAR

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Mü’min kimseye ağrı, yorgunluk, üzüntü, rahatsızlık, sıkıntı, hatta huzurunu kaçıran bir diken isabet etse, Allah günahlarından bir kısmını örtbas edip, onlarla o günahlarını temizler.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“iki müslüman karşılaştıkları zaman, musafaha yaparlarsa, ikisinin de günahları aralarından dökülür. ”
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Müslüman veya mü’min bir kul, abdest almaya başlayınca yüzünü yıkadığı zaman, su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber -gözleri ile bakarak işlediği- her günahı çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, yürümek sureti ile işlediği her günahı su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber yıkanıp gider. Bu kimse aldığı abdestin sonunda, tertemiz olarak günahlarından sıyrılır.”
* Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.
(Kendisinden başka ilah olmayan, ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıklarını devamlı gözeten Allah’tan mağfiret diler, O’na iltica ederim.) diyerek istiğfar eden kimsenin günahları, yılanın havından sıyrılıp çıktığı gibi o kimseden ayrılır.”
Allah’ın Rasulü (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Lâ ilahe illellâh kelimesini inanarak söylemek, insanda hiç bir günah bırakmaz. Buna benzeyen ve buna eşit hiç bir amel de yoktur.”
Kelime-i Tevhid sözünden maksat, bu sözün gereği ile amel edilmesidir. Öyle ise mü’min olan, Allah’tan başkasına boyun bükmez. Allah’tan başkasına ta’zim etmez. Yaptığı her işi ancak Allah’ın rızası için yapar.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e:
“Yâ Resulellâh! Bir adamın ömrü kısa olup, günahı nasıl çok olur?” diye soruldu.
Bunun üzerine Allah’ın Rasulü:
“Her insan çok hata işler. Her kimin akıllı bir huyu, koruyan bir tabiatı varsa, onlar onu korur da, günahları kendisine zarar veremez.” buyurdu
“Ey Allah’ın Rasulü, bu nasıl olur?” denildi. Bunun üzerine Efendimiz:
“Her günah işleyişinde, beklemeden hemen tevbe ederse günahları silinir de kendisini cennete koyacak olan fazla ameli kalır.” buyurdu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Mü’min erkek ile mü’mine kadının canına, çocuklarına ve malına musibetler devam ederse onlar, üzerlerinde hiçbir günah olmayarak Allah’a kavuşurlar.
Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Herhangi bir kulun, gece veya gündüz işlediği amellerini iki muhafız melek, Yüce Allah’ın manevi huzuruna arz ederler. Yüce Allah, kulun bu günlük amel sahifelerinin baş tarafı ile son tarafında hayırlı bir şey bulursa, meleklerine:
“Sizler şahit olunuz ki, ben kulumun amel sahifesinin iki tarafı arasında bulunan hata ve günahlarını bağışlamışımdır. “buyurur.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ezan sesini işitince:
Ve ene eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh, radıytü billahi rabbâ, ve bi muhammedin rasûlen ve bil islâmi diynâ.
(Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim. Rabbimin Allah, Peygamberimin Hz. Muhammed, dinimin de İslam olduğuna razı oldum.) diyen kimsenin günahları mağfiret olunur.”
Hz. Ebu Bekir (r.a.) şöyle demiştir:
“Bir gün Peygamber (s.a.v.)’in yanında bulunuyordum. Allah’ın Resulü: “Bana indirilen bir ayeti sana okuyayım mı?” buyurdu.
Ben de: “Oku, ey Allah’ın Rasulü.” dedim.
Bunun üzerine Allah’ın Rasulü bana şu ayeti okudu: “Bu sizin kuruntularınıza ve ehli kitabın kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görecektir.”
Ben ne yaptığımı bilmeyerek, belimin kırıldığını sandığım için şöyle bir gerindim. Allah’ın Rasulü durumu farkedince:
“Ne oluyorsun, ey Ebu Bekir?” diye sordu.
Ben de: “Anam babam sana feda olsun, yâ Resulellâh. Hangimiz bir kötülük yapmaz ki? Biz yaptığımız şeylerden dolayı cezalanacak mıyız?” dedim. Allah’ın Rasulü de şöyle buyurdu:
“Yâ Ebu Bekir, sana ve mü’minlere gelince, siz dünyada cezalandırılacaksınız. Nihayet üzerinizde hiç bir günah olmayarak Allah’a kavuşacaksınız* Diğerlerine gelince, bu günahlar onlar için o kadar çok biriktirilir ki, kıyamet günü olunca o günahlarla cezalandırılırlar.”
——————————————————————————–

UYKUSU GELMEYENİN OKUYACAĞI DUA
Allahümme ğâratin nücûmü ve hedeetil uyûnü ve ente hayyün kayyûmün lâ ye’huzüke sinetün ve lâ nevm, yâ hayyü yâ kayyûmü ehdi’ leylî ve enim aynî.

Manası: Allah’ım, yıldızlar doğdu, gözler uyudu, halbuki sen Hay ve Kayyum’sun. Zatı Ecelli Ala’nı uyuklama ve uyku tutmaz. Ey ezeli ve ebedi olan Allah’ım, gecemi sükunetti geçir, gözlerimi uyut.

Zeyd b. Sabit (r.a.) anlatıyor:“Geceleri uyuyamadığımı Resulüllah’a şikayet ettim. Resulü Ekrem bana (bu duayı) oku, buyurdu. Ben de okudum. Allah Teala uyuyamamaktan ötürü çektiğim ızdırabı benden giderdi.”

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

U-Ü

UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUA

Allahümme elhimnî ilmen efkahü bihî evâmirake ve nevâhiyeke verzuknî fehmen a’lemü bihî keyfe ünâcîke yâ erhamer râhımiyn. Allâhümmerzuknî fehmen nebiyyîne ve hıfzal murselîne ve ilhâmel melâiketil mukarrabiyne bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn. Allahümme ekrimnl bi nûril fehmi ve ahrıcnî min zulümâtil vehmi veftah lî ebvâbe rahmetike venşur aleyye min hazâini ılmike yâ erhamer râhımiyn.

* Unutkanlıktan kurtulmak için sabah akşam üçer defa bu mubarek duayı okuyunuz.
——————————————————————————–

UNUTKANLIKTAN KURTULMAK VE RIZIK İÇİN MANEVİ BİR TEDAVİ

Estağfırullâhel azıymellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme bediy’as semâvâti vel ardı ve mâ beynehüma min cemiy’ı cürmî ve isrâfî alâ nefsî ve etûbü ileyh.
Hikmeti:
“Zekasının, ilminin ve malının artmasını arzu eden kimse, bu mübarek duayı her sabah namazından sonra halisane bir niyet ile üçer defa okumalıdır.”
——————————————————————————–

UYKUDA KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihî ve şerri ıbâdihî ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurûn.

Manası:
Allah’ım Gazabından, insanların şerrinden, şeytanların dürtüştürmelerinden ve yanımda bulunmalarından Allah Teala’nın tastamam kelimelerine sığınırım.
* “Peygamber Efendimiz (s. a. v.) uykuda korkan kimselere bu duayı öğretirlerdi.”
* “Abdullah b. Amr (r.a.) büyük çocuklarına bu duayı öğretir, küçük çocuklarının da yazarak üzerlerinde taşımalarını sağlardı.”
“Bir kimse Nebiyy-i Muhterem’e gelip gece uykuda korktuğunu söyledi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) ona şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin vakit (bu duayı) oku.” O adam bu duayı okudu ve uykuda korkması geçti.”
——————————————————————————–

ÜZERİNE BİNDİRMEYEN HAYVANIN KULAĞINA OKUNACAK DUA

E fe gayra dînillâhi yebğûne ve lehû esleme men fis semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yürceûn.

Manası:
Onlar Allah’ın dini (İslamdan) başka din mi isterler? Halbuki O (Allah Teala’ya) göklerde ve yerde olanlar ister istemez teslim olmuşlar ve hep döndürülüp O’na götürülüyorlar.
* “Üzerine binmeğe zorluk çıkaran hayvanın kulağına bu ayeti kerime okunursa, Cenabı Eceli i Ala’nın izni ile uslanır.”
——————————————————————————–

UMUMİ ŞEKİLDE GÜNAHLARI AFFETTİREN DUALAR

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Mü’min kimseye ağrı, yorgunluk, üzüntü, rahatsızlık, sıkıntı, hatta huzurunu kaçıran bir diken isabet etse, Allah günahlarından bir kısmını örtbas edip, onlarla o günahlarını temizler.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“iki müslüman karşılaştıkları zaman, musafaha yaparlarsa, ikisinin de günahları aralarından dökülür. ”
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Müslüman veya mü’min bir kul, abdest almaya başlayınca yüzünü yıkadığı zaman, su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber -gözleri ile bakarak işlediği- her günahı çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, yürümek sureti ile işlediği her günahı su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber yıkanıp gider. Bu kimse aldığı abdestin sonunda, tertemiz olarak günahlarından sıyrılır.”
* Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.
(Kendisinden başka ilah olmayan, ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıklarını devamlı gözeten Allah’tan mağfiret diler, O’na iltica ederim.) diyerek istiğfar eden kimsenin günahları, yılanın havından sıyrılıp çıktığı gibi o kimseden ayrılır.”
Allah’ın Rasulü (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Lâ ilahe illellâh kelimesini inanarak söylemek, insanda hiç bir günah bırakmaz. Buna benzeyen ve buna eşit hiç bir amel de yoktur.”
Kelime-i Tevhid sözünden maksat, bu sözün gereği ile amel edilmesidir. Öyle ise mü’min olan, Allah’tan başkasına boyun bükmez. Allah’tan başkasına ta’zim etmez. Yaptığı her işi ancak Allah’ın rızası için yapar.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e:
“Yâ Resulellâh! Bir adamın ömrü kısa olup, günahı nasıl çok olur?” diye soruldu.
Bunun üzerine Allah’ın Rasulü:
“Her insan çok hata işler. Her kimin akıllı bir huyu, koruyan bir tabiatı varsa, onlar onu korur da, günahları kendisine zarar veremez.” buyurdu
“Ey Allah’ın Rasulü, bu nasıl olur?” denildi. Bunun üzerine Efendimiz:
“Her günah işleyişinde, beklemeden hemen tevbe ederse günahları silinir de kendisini cennete koyacak olan fazla ameli kalır.” buyurdu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Mü’min erkek ile mü’mine kadının canına, çocuklarına ve malına musibetler devam ederse onlar, üzerlerinde hiçbir günah olmayarak Allah’a kavuşurlar.
Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Herhangi bir kulun, gece veya gündüz işlediği amellerini iki muhafız melek, Yüce Allah’ın manevi huzuruna arz ederler. Yüce Allah, kulun bu günlük amel sahifelerinin baş tarafı ile son tarafında hayırlı bir şey bulursa, meleklerine:
“Sizler şahit olunuz ki, ben kulumun amel sahifesinin iki tarafı arasında bulunan hata ve günahlarını bağışlamışımdır. “buyurur.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ezan sesini işitince:
Ve ene eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh, radıytü billahi rabbâ, ve bi muhammedin rasûlen ve bil islâmi diynâ.
(Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim. Rabbimin Allah, Peygamberimin Hz. Muhammed, dinimin de İslam olduğuna razı oldum.) diyen kimsenin günahları mağfiret olunur.”
Hz. Ebu Bekir (r.a.) şöyle demiştir:
“Bir gün Peygamber (s.a.v.)’in yanında bulunuyordum. Allah’ın Resulü: “Bana indirilen bir ayeti sana okuyayım mı?” buyurdu.
Ben de: “Oku, ey Allah’ın Rasulü.” dedim.
Bunun üzerine Allah’ın Rasulü bana şu ayeti okudu: “Bu sizin kuruntularınıza ve ehli kitabın kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görecektir.”
Ben ne yaptığımı bilmeyerek, belimin kırıldığını sandığım için şöyle bir gerindim. Allah’ın Rasulü durumu farkedince:
“Ne oluyorsun, ey Ebu Bekir?” diye sordu.
Ben de: “Anam babam sana feda olsun, yâ Resulellâh. Hangimiz bir kötülük yapmaz ki? Biz yaptığımız şeylerden dolayı cezalanacak mıyız?” dedim. Allah’ın Rasulü de şöyle buyurdu:
“Yâ Ebu Bekir, sana ve mü’minlere gelince, siz dünyada cezalandırılacaksınız. Nihayet üzerinizde hiç bir günah olmayarak Allah’a kavuşacaksınız* Diğerlerine gelince, bu günahlar onlar için o kadar çok biriktirilir ki, kıyamet günü olunca o günahlarla cezalandırılırlar.”
——————————————————————————–

UYKUSU GELMEYENİN OKUYACAĞI DUA
Allahümme ğâratin nücûmü ve hedeetil uyûnü ve ente hayyün kayyûmün lâ ye’huzüke sinetün ve lâ nevm, yâ hayyü yâ kayyûmü ehdi’ leylî ve enim aynî.

Manası: Allah’ım, yıldızlar doğdu, gözler uyudu, halbuki sen Hay ve Kayyum’sun. Zatı Ecelli Ala’nı uyuklama ve uyku tutmaz. Ey ezeli ve ebedi olan Allah’ım, gecemi sükunetti geçir, gözlerimi uyut.

Zeyd b. Sabit (r.a.) anlatıyor:“Geceleri uyuyamadığımı Resulüllah’a şikayet ettim. Resulü Ekrem bana (bu duayı) oku, buyurdu. Ben de okudum. Allah Teala uyuyamamaktan ötürü çektiğim ızdırabı benden giderdi.”