OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

O-Ö

ONBİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû va rahmetlin lil âlemiyne zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men sekiye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ ve lenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve setlim tesliymen misle zâlik.
“Allah’ım! Nuru yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca (hatta öyle ki) had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun âline ve ashabına da aynen bu mertebede salât ve selam eyle.”
Bu salavatı bir defa okumak on bin salavat-ı şerife gücündedir.
Sabah-akşam onar defa bu salavat-ı şerifeyi okuyan, Allah’ın rızasını kazanır. Gazabından emin olur. Rahmet-i İlâhî üzerine sağanak halinde yağar. İşlerinde başarıya ulaşır, kötülüklerden korunur.
——————————————————————————–

ONBİR BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle.”
Fazileti çok büyük olan bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, onbir bin salavat getirmişcesine salavat yerine geçer. Günde birkaç kere okuyan, Efendimiz (s.a.v.)’e biraz daha yaklaşmış olur.
——————————————————————————–

ÖNDÖRT BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî adede kemâlillâhi ve kemâ yeliyku bi kemâlin.
“Allah’ıml Efendimiz Muhammed’e ve âline senin nezdindeki kemalât adedince ve ondaki kemalâta yaraşacak tarzda salat eyle. “
* Bu salavat-ı şerife (14000) salavat gücünde çok faziletli bir salavat-ı şerifedir.
Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur. Salavat-ı şerife dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kâfidir
——————————————————————————–

OTUZBİN SALAVATI-ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allâhûmme sallı alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihî küllemahtelefel melevân. Ve teâkabel asarân. Ve kerraral cediydân. Vestakbelel ferkadân. Ve bellığ rûhahû ve ervaha ehli beytihî minnet tehıyyete ves selâm. Verham ve bârik ve sellim aleyhi kesiyran kesiyran ilâ yevmil haşri vel karâr.
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. Onun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. Ona merhamet eyle, onu mübarek kıl ve ona haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle. “
* Bu salavat-ı şerifeyi sabah ve akşam üçer defa okumak otuz bin salavat-ı şerife okuma gücündedir.
Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır. Emeği az, derecesi çok yücedir.
——————————————————————————–

OTUZİKİ FARZ

İMANIN ŞARTI: 6
1- Allah Teala’nın birliğine inanmak.
2- Allah Teala’nın meleklerine inanmak.
3- Allah Teala’nın gönderdiği kitaplara inanmak.
4- Allah Teala’nın gönderdiği peygamberlere inanmak.
5- Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak.
6- Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

İSLAMIN ŞARTI: 5
1 – Kelime-i şehadet getirmek.
2- Senede bir ay Ramazan orucunu tutmak.
3- Beş vakit namazı kılmak.
4- Kudreti olanın ömründe bir defa hacca gitmesi.
5- Zengin olanın senede bir defa malının zekatını vermesi.
ABDESTİN FARZI: 4
1- Bir defa elleri dirseklerle yıkamak.
2- Bir defa yüzü yıkamak.
3- Başın dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklan topuklarla birlikte yıkamak.
GUSLÜN FARZI: 3
1- Ağıza bolca su alarak boğaza kadar çalkalamak.
2- Genze kadar bolca su çekip burunu temizlemek.
3- Bütün vücudu iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak.
NAMAZIN FARZI: 12
Dışındakiler:
1- Abdesti yoksa abdest almak.
2- Namaza mani olan pisliklerden arınmak.
3- Görülmesi şer’an caiz olmayan yerleri örtmek.
4- Namaz kılarken kıbleye yönelmek.
5- Her namazı vaktinde kılmak.
6- Hangi vaktin namazını kılıyorsa ona niyet
etmek.
İçindekiler:
1- Namaza, Allâhü ekber lafzıyla başlamak.
2- Namaz kılarken ayakta durmak.
3- Namazda Kur’an okumak.
4- Elleri dizlere koyarak eğilmek, yani rükuya varmak.
5- Namazda secdeye varmak.
6- Namazın sonunda ettehıyyâtü’yü okuyacak kadar oturmak.
TEYEMMÜMÜN FARZI: 2
1- Niyet, ne için teyemmüm ediyorsa ona niyet etmek.
2- Elleri temiz toprağa vurup yüzü meshetmek, ikinci defa vurup kolları dirseklerle beraber meshetmek.
——————————————————————————–

ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETLERİ VE FAZİLETLERİNE DAİR

Sevgili Peygamberimiz buyurdu:
“Her kim öğle namazının farzından evvel dört, farzından sonra da dört rekat sünnet kılmaya devam ederse, Allah Teala o kimseye cehennem ateşiniharam kılar.”

Diğer hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor:
“Her kim öğlenin ilk sünnetini dört rekat kılarsa o günün gecesini teheccüdle geçirmiş gibi, son sünnetini dört rekat kılarsa, Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecre nail olur.”
——————————————————————————–

ÖLÜ KABRE KONULDUKTAN SONRA OKUNACAK TELKİN DUASI

Yâ fülânübnü fülân, üzkürul ahdellezî haracte aleyhi mined dünyâ şehâdete en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Ve ennes saate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve ennallâhe yeb’asü men fil kubur. Kul radıytü billahi rabben ve bil islâmi dînen ve bi muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme nebiyyen ve bil ka’beti kıbleten ve bil kur’âni imamen ve bil müslimiyne ıhvânâ, rabbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, ve hüve rabbül arşil azıym.
Ölü kabre konulduktan sonra bu dua baş ucunda okunur.
——————————————————————————–

ÖLÜM HALİNDEKİ KELİME-İ TEVHİD TELKİN HAKKINDA

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Ölüm halinde bulunanlarınıza lâ ilahe illallâh’ı telkin ediniz.”
“Bir kimsenin son sözü “Lâ ilahe illallah” olursa, o kimse cennete girer.”

——————————————————————————–

ÖLÜMÜ İSTEMEMEYE DAİR DUA

Allâhümme ahyinî mâ kânetil hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kânetil vefâtü hayran lî.
Manası:
Ey Allah’ım, yaşamam hayırlı ise beni yaşat. Eğer vefat etmek benim için hayırlı ise beni öldür.

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

O-Ö

ONBİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû va rahmetlin lil âlemiyne zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men sekiye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ ve lenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve setlim tesliymen misle zâlik.
“Allah’ım! Nuru yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca (hatta öyle ki) had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun âline ve ashabına da aynen bu mertebede salât ve selam eyle.”
Bu salavatı bir defa okumak on bin salavat-ı şerife gücündedir.
Sabah-akşam onar defa bu salavat-ı şerifeyi okuyan, Allah’ın rızasını kazanır. Gazabından emin olur. Rahmet-i İlâhî üzerine sağanak halinde yağar. İşlerinde başarıya ulaşır, kötülüklerden korunur.
——————————————————————————–

ONBİR BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle.”
Fazileti çok büyük olan bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, onbir bin salavat getirmişcesine salavat yerine geçer. Günde birkaç kere okuyan, Efendimiz (s.a.v.)’e biraz daha yaklaşmış olur.
——————————————————————————–

ÖNDÖRT BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî adede kemâlillâhi ve kemâ yeliyku bi kemâlin.
“Allah’ıml Efendimiz Muhammed’e ve âline senin nezdindeki kemalât adedince ve ondaki kemalâta yaraşacak tarzda salat eyle. “
* Bu salavat-ı şerife (14000) salavat gücünde çok faziletli bir salavat-ı şerifedir.
Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur. Salavat-ı şerife dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kâfidir
——————————————————————————–

OTUZBİN SALAVATI-ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Allâhûmme sallı alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihî küllemahtelefel melevân. Ve teâkabel asarân. Ve kerraral cediydân. Vestakbelel ferkadân. Ve bellığ rûhahû ve ervaha ehli beytihî minnet tehıyyete ves selâm. Verham ve bârik ve sellim aleyhi kesiyran kesiyran ilâ yevmil haşri vel karâr.
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. Onun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. Ona merhamet eyle, onu mübarek kıl ve ona haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle. “
* Bu salavat-ı şerifeyi sabah ve akşam üçer defa okumak otuz bin salavat-ı şerife okuma gücündedir.
Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır. Emeği az, derecesi çok yücedir.
——————————————————————————–

OTUZİKİ FARZ

İMANIN ŞARTI: 6
1- Allah Teala’nın birliğine inanmak.
2- Allah Teala’nın meleklerine inanmak.
3- Allah Teala’nın gönderdiği kitaplara inanmak.
4- Allah Teala’nın gönderdiği peygamberlere inanmak.
5- Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak.
6- Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

İSLAMIN ŞARTI: 5
1 – Kelime-i şehadet getirmek.
2- Senede bir ay Ramazan orucunu tutmak.
3- Beş vakit namazı kılmak.
4- Kudreti olanın ömründe bir defa hacca gitmesi.
5- Zengin olanın senede bir defa malının zekatını vermesi.
ABDESTİN FARZI: 4
1- Bir defa elleri dirseklerle yıkamak.
2- Bir defa yüzü yıkamak.
3- Başın dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklan topuklarla birlikte yıkamak.
GUSLÜN FARZI: 3
1- Ağıza bolca su alarak boğaza kadar çalkalamak.
2- Genze kadar bolca su çekip burunu temizlemek.
3- Bütün vücudu iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak.
NAMAZIN FARZI: 12
Dışındakiler:
1- Abdesti yoksa abdest almak.
2- Namaza mani olan pisliklerden arınmak.
3- Görülmesi şer’an caiz olmayan yerleri örtmek.
4- Namaz kılarken kıbleye yönelmek.
5- Her namazı vaktinde kılmak.
6- Hangi vaktin namazını kılıyorsa ona niyet
etmek.
İçindekiler:
1- Namaza, Allâhü ekber lafzıyla başlamak.
2- Namaz kılarken ayakta durmak.
3- Namazda Kur’an okumak.
4- Elleri dizlere koyarak eğilmek, yani rükuya varmak.
5- Namazda secdeye varmak.
6- Namazın sonunda ettehıyyâtü’yü okuyacak kadar oturmak.
TEYEMMÜMÜN FARZI: 2
1- Niyet, ne için teyemmüm ediyorsa ona niyet etmek.
2- Elleri temiz toprağa vurup yüzü meshetmek, ikinci defa vurup kolları dirseklerle beraber meshetmek.
——————————————————————————–

ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETLERİ VE FAZİLETLERİNE DAİR

Sevgili Peygamberimiz buyurdu:
“Her kim öğle namazının farzından evvel dört, farzından sonra da dört rekat sünnet kılmaya devam ederse, Allah Teala o kimseye cehennem ateşiniharam kılar.”

Diğer hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor:
“Her kim öğlenin ilk sünnetini dört rekat kılarsa o günün gecesini teheccüdle geçirmiş gibi, son sünnetini dört rekat kılarsa, Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecre nail olur.”
——————————————————————————–

ÖLÜ KABRE KONULDUKTAN SONRA OKUNACAK TELKİN DUASI

Yâ fülânübnü fülân, üzkürul ahdellezî haracte aleyhi mined dünyâ şehâdete en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Ve ennes saate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve ennallâhe yeb’asü men fil kubur. Kul radıytü billahi rabben ve bil islâmi dînen ve bi muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme nebiyyen ve bil ka’beti kıbleten ve bil kur’âni imamen ve bil müslimiyne ıhvânâ, rabbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, ve hüve rabbül arşil azıym.
Ölü kabre konulduktan sonra bu dua baş ucunda okunur.
——————————————————————————–

ÖLÜM HALİNDEKİ KELİME-İ TEVHİD TELKİN HAKKINDA

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Ölüm halinde bulunanlarınıza lâ ilahe illallâh’ı telkin ediniz.”
“Bir kimsenin son sözü “Lâ ilahe illallah” olursa, o kimse cennete girer.”

——————————————————————————–

ÖLÜMÜ İSTEMEMEYE DAİR DUA

Allâhümme ahyinî mâ kânetil hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kânetil vefâtü hayran lî.
Manası:
Ey Allah’ım, yaşamam hayırlı ise beni yaşat. Eğer vefat etmek benim için hayırlı ise beni öldür.